Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-10
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 1.30 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5687 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,30 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,30 ha/ użytek RIIIa/czynsz wywoławczy 910,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin złożenia dokumentów do przetargu 30.05.2022/ termin przetargu 10.06.2022 godz. 10:00

Łagiewniki, dnia 09-05-2022 r.

WÓJT GMINY ŁAGI EWNIKI

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę n/”’ nieruchomości

Działając na podstawie przepisów:

  1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 zpóź. zm.)
  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i u-ybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)
  3. Ustawy z dnia I I kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 461 ze zm.)
L.p. 2
Położenie nieruchomości Radzików
Oznaczenie nieruchomości Działka gruntu nr 135/3
Powierzchnia 1,3000 ha
Nr księgi wieczystej SWID/000351870/O
Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa niezabudowana
Przeznaczenie nieruchomości Pod uprawy rolne RIIIa
Termin zagospodarowania Okres dzierżawy do 3 lata
Wysokość opłaty z tytułu dzierżaw Minimalnie 700zł/ha — rocznie
Termin wnoszenia opłat Rocznie zgodnie otrzymaną fakturą
Zasady aktualizacji opłat Czynsz zgodnie z Zarządzeniem Wójta,

Podatek zgodnie z Uchwałą Rady Gminy

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są do złożenia pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 30 maja 2022 r.
Lista osób zakwalifikowanych Dnia 07 czerwca 2022 r. zostanie wywieszona lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu
Forma dzierżawy Przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu 10.06.2022 r. o godz. 1000 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łagiewniki

Szczegółowe informacje można uzyskać w:

Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łagiewniki ul. Jedności Narodowej 21, pok. nr 23 i 21, Tel. 74/66 33 410, 74 66 33 409 lub 74/89-39-455 – wewnętrzny 110, 109 strona internetowa: http://bip.Iagiewniki.pI/m,23891:przetargi-i-zapytania-Qfertowe.html

(zamówienia publiczne-przetargi i zapytania ofertowe)

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny

WARUNKIEM PRZETARGU:

  1. okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:
  • osoby fizyczne — dowód tożsamości;
  • złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z stanem technicznym, nieruchomością w terenie (gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą okazywane na koszt Urzędu), a także o rezygnację z wszelkich roszczeń z tego wynikających
  • osoby fizyczne będące w związku małżeńskim i posiadające umowna bądź ustawową wspólność majątkową pisemne oświadczenie współmałżonka wyrażenie przez niego zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka.

-osoba prawna oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisowi do rejestru —( aktualny wpis z właściwego rejestru wynosi 3 miesiące)

-cudzoziemcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) — obowiązani są przedstawić komisji zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, cenę nieruchomości po xvygraniu przetargu należy wpłacić najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcie przetargu.

  1. Uchylenie się od zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie przez oferenta bez usprawiedliwienia, który przetarg xwgrał spowoduje unieważnienie przetargu.
  2. Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej. W razie potrzeby oznaczenia ich aktualizacja odbywa się ze staramem i na koszt nabywcy.
  3. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej rocznego czynszu dzierżawnego, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

https://bip.lagiewniki.pl/a,38439,10052022-r-wojt-gminy-lagiewniki-oglasza-przetarg-ustny-nieograniczony-na-dzierzawe-nw-nieruchomosci.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.30 ha
Województwo: dolnośląskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-10-26

Dodano: 22 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6339 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,81 ha

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-27

Dodano: 21 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6338 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 383,10 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-13

Dodano: 5 września, 2023

O godzinie: 08:00

# 6319 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,38 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-10-03

Dodano: 4 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6317 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 24,79 ha

Powiat: złotoryjski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-15

Dodano: 4 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6315 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,12 ha

Powiat: kamiennogórski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-01

Dodano: 19 sierpnia, 2023

O godzinie: 09:30

# 6298 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,05 ha

Powiat: lubiński

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu