Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-09
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 10.89 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5676 dzierżawa gruntu rolnego pow. 10,89 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę 14 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 10,89 ha/ użytek RIV,RV/czynsz wywoławczy razem 8565,oo PLN/rocznie/wadium razem 860,oo PLN do 06.06.2022/ termin składania ofert 09.06.2022 godz. 15:00

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Siedlec ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony  na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących mienie Gminy Siedlec.

 

 1. Przedmiot dzierżawy:
 

 

Lp.

 

 

Nr Księgi

Wieczystej

 

 

Położenie  nieruchomości

 

 

Numer działki

 

 

Pow. w ha

 

 

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości  w

miejscowym planie

zagospodarowania

przestrzennego (MPZP) oraz studium uwarunkowań      i kierunków

zagospodarowania

przestrzennego (studium)* oraz sposób jej

zagospodarowania

 

 

 

 Stawka czynszu

dzierżawnego

 

               

 

 

Okres dzierżawy

 

 

Termin wpłaty czynszu dzierżawnego

 

 

Wysokość wadium

 

 

1.

 

 

PO1E/00034201/9

 

 

Belęcin

 

 

290/1

 

 

0,7500

 

 

 

rola RV – 0,7500 ha

 

 

Brak MPZP, w studium       w części jako tereny rolnicze na gruntach rolnych klasa IV

–V,  obszary górnicze, granice udokumentowanych złóż kopalin 1 – 13.

 

Nieruchomość wydzierżawiana jako grunt

rolny, zgodnie

z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej.

 

675,00 zł

 

Okres dzierżawy

do 5 lat

 

 

do 30 dnia od

dnia podpisania umowy

dzierżawy

 

68,00 zł

 

 

2.

 

 

PO1E/00030952/0

 

 

Siedlec

 

 

122/2

 

 

0,3504

 

 

 

rola RV – 0,3504 ha

 

Brak MPZP, w studium jako tereny zabudowy

wielofunkcyjnej w zwartych jednostkach wiejskich.

 

Nieruchomość wydzierżawiana jako grunt

rolny, zgodnie

z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej.

 

315 zł 36 gr

 

Okres dzierżawy

do  5 lat

 

 do 30 dnia od

dnia podpisania umowy

dzierżawy

 

32, 00 zł

 

 

 

3.

 

 

PO1E/00008533/4

 

 

Siedlec

 

 

152

 

 

0,7900

 

 

 

rola RV – 0,2900 ha rola RVI – 0,5000 ha

 

Brak MPZP, w studium jako tereny zabudowy

wielofunkcyjnej w zwartych jednostkach wiejskich.

 

Nieruchomość wydzierżawiana jako grunt

rolny, zgodnie

z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej.

 

711,00 zł

 

Okres dzierżawy

do  5 lat

 

 

do 30 dnia od

dnia podpisania umowy

dzierżawy

 

71, 00 zł

 

 

4.

 

 

PO1E/00008533/4

 

 

Siedlec

 

 

167

 

 

0,3500

 

 

 

rola RV – 0,3500 ha

 

Brak MPZP, w studium jako tereny zabudowy

wielofunkcyjnej w zwartych jednostkach wiejskich.

 

Nieruchomość wydzierżawiana jako grunt

rolny, zgodnie

z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej.

 

315,00 zł

 

Okres dzierżawy

do  5 lat

 

 

do 30 dnia od

dnia podpisania umowy

dzierżawy

 

32,00 zł

 

 

5.

 

 

PO1E/00008533/4

 

 

Siedlec

 

 

214

 

 

1,7300

 

 

 

rola RIVb – 0,0600 ha

rola RV – 0,4900 ha rola RVI – 1,1800 ha

 

Przez część działki przechodzą korytarze

infrastruktury technicznej

–gazociąg wysokiego ciśnienia –zgodnie z Uchwałą

XXXVI/199/2002 Rady

Gminy Siedlec z dnia

27.03.2002. W studium  jako tereny rolnicze na gruntach rolnych klasy IV – V.

 

Nieruchomość wydzierżawiana jako grunt rolny, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej.

 

 

1 557,00 zł

 

Okres dzierżawy

do  5 lat

 

 

do 30 dnia od

dnia podpisania umowy

dzierżawy

 

156,00 zł

 

 

6.

 

 

PO1E/00011464/3

 

 

Siedlec

 

 

537/2

 

 

0,5010

 

 

 

rola RVI – 0,5010 ha

 

Brak MPZP, w studium jako tereny zabudowy

wielofunkcyjnej w zwartych

 

450 zł 90 gr

 

Okres dzierżawy

do  5 lat

 

 

do 30 dnia od

dnia podpisania umowy

 

45,00 zł

 

jednostkach wiejskich.

 

Nieruchomość wydzierżawiana jako grunt

rolny, zgodnie

z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej.

dzierżawy
 

 

7.

 

 

PO1E/00008533/4

 

 

Siedlec

 

 

719

 

 

1,2300

 

 

 

rola RIVa – 0,0100 ha

rola RIVb – 0,7900 ha

rola RV – 0,4300 ha

 

Brak MPZP, w studium jako tereny rolnicze na gruntach rolnych klasy IV – V.

 

Nieruchomość wydzierżawiana jako grunt rolny, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej.

 

1 107,00 zł

 

 

Okres dzierżawy

do  5 lat

 

 

do 30 dnia od

dnia podpisania umowy

dzierżawy

 

111,00 zł

 

 

8.

 

 

PO1E/00034194/6

 

 

Tuchorza

 

 

68

 

 

1,0600

 

 

 

rola RV – 0,7400 ha

pastwiska PsIV –

0,3200 ha

 

Brak MPZP, w studium jako tereny zabudowy

wielofunkcyjnej w zwartych jednostkach wiejskich.

 

Nieruchomość wydzierżawiana jako grunt

rolny, zgodnie

z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej.

 

954,00 zł

 

Okres dzierżawy

do  5 lat

 

 

do 30 dnia od

dnia podpisania umowy

dzierżawy

 

95,00 zł

 

 

9.

 

 

PO1E/00034194/6

 

 

Tuchorza

 

 

356/3

 

 

1,2507

 

 

 

rola RV – 1,2507 ha

 

Brak MPZP, w studium jako tereny rolnicze na gruntach rolnych klasy IV – V.

 

Nieruchomość wydzierżawiana jako grunt rolny, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej.

 

1 125 zł 63 gr

 

Okres dzierżawy

do  5 lat

 

 

do 30 dnia od

dnia podpisania umowy

dzierżawy

 

113,00 zł

 

 

10.

 

 

PO1E/00034250/7

 

 

Wąchabno

 

 

45/11

 

 

0,3900

 

 

 

rola RIVa – 0,3900 ha

 

Brak MPZP, w studium       w części jako granica

obszarów chronionego krajobrazu, strefa B ochrony

 

351,00 zł

 

Okres dzierżawy

do  5 lat

 

 

do 30 dnia od

dnia podpisania umowy

dzierżawy

 

35,00 zł

 

konserwatorskiej.

 

Nieruchomość wydzierżawiana jako grunt rolny, zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej.

 

 

 

11.

 

 

PO1E/00034272/7

 

 

Zakrzewo

 

 

43/6

(część)

 

 

1,0444

 

 

 

rola RIVb – 0,6230 ha

rola RIVa – 0,4214 ha

 

 

Brak MPZP, w studium       w części jako tereny rolnicze

na gruntach rolnych klasy

IV -V, granice udokumentowanych złóż kopalin 1 – 13, obszary górnicze.

 

Nieruchomość wydzierżawiana jako grunt

rolny, zgodnie

z zasadami prawidłowej  gospodarki rolnej.

 

 

939 zł 96 gr

 

Okres dzierżawy

do  5 lat

 

 do 30 dnia od

dnia podpisania umowy

dzierżawy

 

94,00 zł

 

 

12.

 

 

PO1E/00034296/1

 

 

Żodyń

 

 

70/11

 

 

0,4984

 

 

 

rola RIVb – 0,2674 ha

rola RV – 0,2310 ha

 

Brak MPZP, w studium jako  tereny zabudowy

wielofunkcyjnej w zwartych jednostkach wiejskich.

 

Nieruchomość wydzierżawiana jako grunt

rolny, zgodnie

z zasadami prawidłowejgospodarki rolnej.

 

 

448,56 zł

 

Okres dzierżawy

do  5 lat

 

 do 30 dnia od

dnia podpisania umowy

dzierżawy

 

45,00 zł

 

 

13.

 

 

PO1E/00034296/1

 

 

Żodyń

 

 

70/14

 

 

0,1473

 

 

 

rola RIVb – 0,1473

ha

 

Brak MPZP, w studium  jako tereny zabudowy

wielofunkcyjnej w zwartych jednostkach wiejskich.

 

Nieruchomość wydzierżawiana jako grunt rolny, zgodnie z zasadami

 

132 zł 57 gr

 

Okres dzierżawy

do  5 lat

 

 do 30 dnia od

dnia podpisania umowy

dzierżawy

 

13,00 zł

prawidłowej

gospodarki rolnej.

 

 

 

14.

 

 

PO1E/00034296/1

 

 

Żodyń

 

 

70/15

 

 

0,8228

 

 

 

rola RIVb – 0,5015 ha

łąki ŁIV – 0,3213 ha

 

Przez część działki przechodzą korytarze infrastruktury

technicznej  –gazociąg

wysokiego ciśnienia zgodnie   z Uchwałą XXXV/199/2002

Rady Gminy Siedlec z dnia

27 marca 2002 r. W studium  jako tereny rolnicze na gruntach rolnych klasy IV – V.

 

Nieruchomość wydzierżawiana jako grunt

rolny, zgodnie z zasadami prawidłowej

gospodarki rolnej.

 

 

740 zł  52 gr

 

 

 

Okres dzierżawy

do  5 lat

 

do 30 dnia od

dnia podpisania umowy

dzierżawy

 

74,00 zł

*studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone Uchwałą nr XXXVII/37/202/2021 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 listopada 2021 r.

 

 1. UWAGA:
 • Nieruchomości wydzierżawione są na podstawie danych z ewidencji gruntów, ewentualnie wznowienie granic staraniem i na koszt dzierżawcy. Urząd Gminy nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
 • Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszystkichobciążeń publiczno –prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela nieruchomości (np. podatek rolny, opłata melioracyjna).

 

 1. Termin i miejsce przetargu – część jawna: 10 czerwca 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, sala nr 117.

 

 

 

Lp.

 

 

Położenie  nieruchomości

 

 

Numer działki

 

 

Godzina

1. Belęcin 290/1 10:00

 

2. Siedlec 122/2 10:15

 

3. Siedlec 152 10:30

 

4. Siedlec 167 10:45

 

5. Siedlec 214 11:00

 

6. Siedlec 537/2 11:15

 

7. Siedlec 719 11:30

 

8. Tuchorza 68 11:45

 

9. Tuchorza 356/3 12:00

 

10. Wąchabno 45/11 12:15

 

11. Zakrzewo 43/6

(część)

12:30

 

12. Żodyń 70/11 12:45

 

13. Żodyń 70/14 13:00

 

14. Żodyń 70/15 13:15

 

 

Termin i miejsce przetargu – część niejawna: 13 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, sala nr 117.

 

 1. Udział w przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konkretną działkę w podanej wysokości. Wadium –osobno dla każdej nieruchomości, należy wpłacić w PLN na konto Gminy Siedlec BS Siedlec 74 9660 0007 0000 0606 0200 0004 w terminie do dnia 6 czerwca 2022 roku za termin wpłacenia wadium przyjmuje się dzień wpływu na wskazane konto.

 

 1. Oferty przetargowe na wyżej wymienione nieruchomości należy składać do dnia 9 czerwca 2022 roku do godz. 15:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Siedlec, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych – oferta przetargowa”.

Pisemna oferta powinna zawierać:

1) imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i adres firmy, jeżeli oferentem jest osoba prawna,2) datę sporządzenia oferty,

 • nr działki oraz miejscowość w której położona jest działka na którą składa się ofertę,
 • proponowany roczny czynsz dzierżawny, w wysokości nie niższej czynsz wywoławczy,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń6) dowód wpłaty wadium.

 

 1. Kryterium wyboru oferty jest najwyższa zaoferowana roczna stawka czynszu.

 

 1. Informacja o wynikach przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej urzędu siedlec.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.siedlec.ploraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach gminy Siedlec. Ponadto oferent, który wygrał przetarg zostanie powiadomiony w terminie 7 dni pisemnie o fakcie wygrania przetargu oraz terminie i miejscu zawarcia umowy dzierżawy.

 

 1. Wpłacone wadiumprzez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na podany przez uczestnika rachunek bankowy. W przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od podpisania umowy dzierżawy wpłacone wadium przechodzić będzie na własność organizatora przetargu.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu, przy ul. Zbąszyńska 17, w dniu  10 maja2022 r. na okres 30 dni.

 

Wszelkie zastrzeżenia i uwagi należy zgłaszać do Urzędu Gminy Siedlec ul. Zbąszyńska 17, pokój nr 114, tel. 68 384 85 21 w. 33

 

 

Załącznik nr 1 –Strona tytułowa na kopertę;

Załącznik nr 2 – Formularz;

Załącznik nr 3 –Oświadczenie – Rodo;

Załącznik nr 4 –Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na wydzierżawienie gruntów rolnych ze środków majątku wspólnego;Załącznik nr 5 –Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przeprowadzenia przetargu;Załącznik nr 6 – Projekt umowy o dzierżawę.

 

 

Siedlec, dnia 10 maja 2022 r.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Siedlec

 

/-/ Jacek Kolesiński    

 

 

 

 

Wywieszono dnia: 10 maja 2022 r.

https://siedlec.pl/wpisy_5728_0.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 10.89 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: wolsztyński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-09-25

Dodano: 21 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6337 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 74,62 ha

Powiat: kaliski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-10-25

Dodano: 18 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6333 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 12,59 ha

Powiat: kościański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-26

Dodano: 11 września, 2023

O godzinie: 14:00

# 6326 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 7,00 ha

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-26

Dodano: 11 września, 2023

O godzinie: 14:00

# 6325 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 5,00 ha

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-10-10

Dodano: 7 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6321 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,91 ha

Powiat: kościański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-20

Dodano: 16 sierpnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6295 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,01 ha

Powiat: turecki

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu