Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-01
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 3.51 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5663 sprzedaż gruntu rolnego pow. 3,51 ha

Powiat:wołowski
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na sprzedaż zabudowanego gruntu rolnego /KURNIK/ pow. 3,51 ha/ użytek B-RIII/cena wywoławcza 1130000,oo PLN/wadium 113000,oo PLN do 31.05.2022/ termin składania ofert 01.06.2022 godz. 15:00

2022.05.06
Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu sygn. akt  V GUp  122/21 oraz   VGUp 183/21   ogłasza  sprzedaż składników majątku masy z wolnej ręki w formie konkursu ofert.

1/ Prawo własności  nieruchomości gruntowej (działka ew. 76/2 o pow  3,5147 HA) zabudowanej budynkiem mieszkalnym wraz z kompleksem budynków przeznaczonych pod produkcję rolną (kurnik). Teren jest ogrodzony, zagospodarowany. Nieruchomość położona jest w miejscowości Boraszyce Małe nr 15A w powiecie wołowskim. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr WR1L/00028386/2
Cena wywoławcza, zgodnie z operatem sporządzonym po wizji lokalnej wynosi  1.130.000 zł (jeden milion sto trzydzieści tysięcy złotych).

2/ Nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Ścinawa, działka ewidencyjna 50/7, 50/8 na której położony jest dom jednorodzinny parterowy z poddaszem użytkowym.  Nieruchomość położona w miejscowości  Ścinawa ul. Legnicka 19A. Dla nieruchomości  prowadzona jest księga wieczysta LE1U/00044097/0.  Cena wywoławcza, zgodnie z operatem sporządzonym po wizji lokalnej wynosi  506.000 zł (pięćset sześć tysięcy  złotych).

3/ Nieruchomość gruntowa obejmująca działkę ewidencyjną 50/6 o powierzchni  0,0093 HA.  Działka pełni funkcję drogi dojazdowej do nieruchomości położonej przy ul. Legnickiej nr 19 w miejscowości Ścinawa (poz 2),  posiada dostęp do drogi oznaczonej symbolem 5KDZ (ul. Legnicka) za pośrednictwem drogi wewnętrznej 50/1 na której ustanowiono służebność przejazdu i przechodu . Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LE1U/00077046/8.
Cena wywoławcza zgodnie z operatem sporządzonym po wizji lokalnej wynosi  6.000 zł (sześć tysięcy złotych).

Termin składania ofert upływa w dniu 01 czerwca 2022r.  o godz. 15.00. Decydującą jest data i godzina wpływu oferty do biura syndyka.  Oferta, która wpłynie po zakreślonym terminie nie będzie rozpatrywana.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „OFERTA VGUp 122/21” na adres: Biuro Syndyka Jerzy Ciesiul, ul. Gen. Wł. Andersa 14/2A, 59 – 220 Legnica.
Otwarcie ofert odbędzie się w biurze syndyka w dniu  03 czerwca 2022r. o godz. 10.00

Przedmioty sprzedaży  można oglądać po uprzednim umówieniu terminu z syndykiem.
Szczegółowych informacji na temat nieruchomości oraz regulaminu przetargu udzielamy pod nr tel. 768523053; 608610414.

http://www.radcaprawny-ciesiul.pl/ogloszenia.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.51 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: wołowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-12

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 6009 Sprzedaż terenu pod fotowoltaikę, pow. 8,00 ha

Powiat: legnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 5995 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,57 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 5994 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,83 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-26

Dodano: 11 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5961 dzierżawa stawu pow. 5,21 ha

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-19

Dodano: 5 października, 2022

O godzinie: 15:00

# 5950 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,42 ha

Powiat: wołowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-24

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5944 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,56 ha

Powiat: zgorzelecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu