Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-01
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 3.87 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5661 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,87 ha

Województwo:śląskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę 3 pakietów gruntu rolnego/ pow.  razem 3,87 ha/ użytek  RVI,ŁV/czynsz wywoławczy razem 260,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 01.06.2022 godz. 15:00

WÓJT GMINY KŁOMNICE

Ogłasza I pisemny przetarg ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy.

Obręb Nr działki Pow. w ha W tym użytki w ha Przeznaczenie
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Proponowany czynsz dzierżawny
w q pszenicy
Termin dzierżawy w latach
Adamów 1315 0,31 RV- 0,03

R IVa- 0,06

RIVb- 0,22

R/Z- tereny rolnicze, zieleń 0,40 10
Rzeki Małe 1021 0,66 RIVb- 0,20

RV- 0,40

RIVa-0,06

 MN/RM- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej

R- tereny rolnicze

0,70 5
Konary  683

 

 

 

684

1,53

 

 

 

1,37

ŁIV-0,39

ŁV-0,10

RV-1,04

 

W-0,01

ŁV- 0,13

RV- 0,88

ŁIV- 0,35

 

R/ZL- tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia

 

 

R/ZL- tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia

1,50 5

 

Proponowana wysokość czynszu w q pszenicy wg. średniej krajowej ceny pszenicy zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS.

Termin dzierżawy jak wyżej.

W przypadku działek rolnych, które są obsiane, dotychczasowemu dzierżawcy przysługuje prawo żądania zwrotu poczynionych na zasiewy nakładów.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnych w miejscowości…………………………(odrębnie na każdą miejscowość), w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice pokój 103(sekretariat I piętro) w terminie do dnia 01.06.2022 r. do godz. 15:00.

 

Oferta powinna zawierać następujące dane:

– imię i nazwisko i adres oferenta,

– data sporządzenia oferty,

– proponowany czynsz dzierżawny w q pszenicy,

– termin dzierżawy,

– przedmiot dzierżawy (nr działki, obręb),

– podpisaną klauzule RODO stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia,

– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice. Wójt Gminy Kłomnice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

https://www.bip.klomnice.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=744&x=2&y=2014&n_id=7576

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.87 ha
Województwo: śląskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-28

Dodano: 4 grudnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 6021 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,02 ha

Powiat: pszczyński

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-12

Dodano: 23 września, 2022

O godzinie: 11:00

# 5931 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,08 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-27

Dodano: 13 września, 2022

O godzinie: 09:00

# 5916 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,80 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-28

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5914 dzierżawa jeziora pow. 6,73 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-20

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5912 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,48 ha

Powiat: częstochowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-05

Dodano: 31 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5898 sprzedaż gruntu leśnego pow. 11,87 ha

Powiat: lubliniecki

Województwo: śląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu