Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-02
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 2.04 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5648 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,04 ha

Powiat:górowski
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 2,04 ha/ użytek  ŁIV /czynsz wywoławczy  160,oo PLN/rocznie/wadium 16,oo PLN do 27.05.2022/ termin przetargu 02.06.2022 godz. 10:00

BURMISTRZ GÓRY                          Góra, dnia 21 kwietnia 2022 r.

 1. Adama Mickiewicza 1

         56-200 Góra

GN.6845.45.2021

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021  r. poz. 2213)

 

BURMISTRZ GÓRY OGŁASZA

I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na wydzierżawienie nieruchomości na okres 3 lat

 

Nieruchomość położona w obrębie miejscowości Góra, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:

 • 3/1 o powierzchni 1,4563 ha, sklasyfikowana jako: ŁIV (1,3915 ha) i PsIV (0,0648 ha),
  dla której Sąd Rejonowy w Głogowie, prowadzi księgę
  wieczystą nr LE1G/00073752/9.

 

W/w nieruchomość wolna jest od ograniczeń, obciążeń i hipotek.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Góra
działka nr 3/1 znajduje się w jednostce bilansowej C56R,
dla której ustala się przeznaczenie na tereny rolnicze.

Działka posiada dostęp do drogi.

 

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny ustalony został
w wysokości: 1,60q pszenicy.

 

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można
uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama
Mickiewicza 1, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Spraw Komunalnych – pokój 108, tel. (65) 544 36 31.

 

 

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 2 CZERWCA 2022 R. O GODZ. 1000 W POK. 108
W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.

Wadium w kwocie 16,- zł  należy wpłacić najpóźniej do dnia 27 maja 2022 r. w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – pokój 24 bądź na konto Urzędu –

PKO BP S.A. nr  45 1020 5226 0000 6202 0497 0226 z dopiskiem „Przetarg na działkę
nr 3/1”

Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może być ono niższe niż 1% czynszu wywoławczego.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu wpłaty wadium,
 • pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2022, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

 

 

 

BURMISTRZ GÓRY                          Góra, dnia 21 kwietnia 2022 r.

 1. Adama Mickiewicza 1

         56-200 Góra

GN.6845.44.2021

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021  r. poz. 2213)

 

BURMISTRZ GÓRY OGŁASZA

I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na wydzierżawienie nieruchomości na okres 3 lat

 

Nieruchomość położona w obrębie miejscowości Góra, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:

 • 489 o powierzchni 0,5916 ha, sklasyfikowana jako RIIIb, dla której Sąd Rejonowy
  w Głogowie, prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00073752/9.

 

W/w nieruchomość wolna jest od ograniczeń, obciążeń i hipotek.
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Góra
działka nr 489 znajduje się w jednostce bilansowej D64AG,
dla której ustala się przeznaczenie na tereny aktywności
gospodarczej. Nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia
na cele rolne.

Działka posiada dostęp do drogi.

 

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny ustalony został
w wysokości: 1,53q pszenicy.

 

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można
uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama
Mickiewicza 1, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Spraw Komunalnych – pokój 108, tel. (65) 544 36 31.

 

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 2 CZERWCA 2022 R. O GODZ. 900 W POK. 108
W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GÓRZE.

Wadium w kwocie 16,- zł  należy wpłacić najpóźniej do dnia 27 maja 2022 r. w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze – pokój 24 bądź na konto Urzędu –

PKO BP S.A. nr  45 1020 5226 0000 6202 0497 0226 z dopiskiem „Przetarg na działkę
nr 489”

Data wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może być ono niższe niż 1% czynszu wywoławczego.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i przedłożą komisji przetargowej w dniu przetargu:

 • w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości i oryginał dowodu wpłaty wadium,
 • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, oryginał dowodu wpłaty wadium,
 • pełnomocnicy osób fizycznych powinni zobowiązani są przedstawić upoważnienie,

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2022, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

ORGANIZATOR PRZETARGU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU TYLKO Z WAŻNYCH PRZYCZYN.

 

 

 

 

https://bip.gora.com.pl/233-przetargi.html

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.04 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: górowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-12

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 6009 Sprzedaż terenu pod fotowoltaikę, pow. 8,00 ha

Powiat: legnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-11-29

Dodano: 12 listopada, 2022

O godzinie: 09:00

# 6002 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 11,51 ha

Powiat: górowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-11-30

Dodano: 12 listopada, 2022

O godzinie: 09:00

# 6000 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,50 ha

Powiat: górowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 5995 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,57 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 5994 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,83 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-26

Dodano: 11 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5961 dzierżawa stawu pow. 5,21 ha

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu