Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-30
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 2.26 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5643 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,26 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 2,26 ha/ użytek  ŁI,ŁII /czynsz wywoławczy  2187,oo PLN/rocznie/wadium 219,oo PLN do 26.05.2022/ termin przetargu 30.05.2022 godz. 10:00

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI ul. Wrocławska 55

55-065 Jordanów śląski

Jordanów Śląski, dnia 27-04-2022 r.

WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jordanów Śląski

Działaiac na podstawie przepisów:

  1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. 11. z 2021 r. poz. 1899 z póź zm.)
  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. 11. z 2021 r., poz. 2213)
Położenie nieruchomości Jordanów Śląski
Oznaczenie nieruchomości Działki nr 663/7, 665/3, 665/4, 667/5, 667/6, 669/1, 669/2, 671/1, 671/2, 673/1, 673/2
Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy 2,2639 ha ŁI,ŁII
Nr księgi wieczystej WRIT 00016376 9
Opis nieruchomości Nieruchomości runtowe niezabudowane bl
Przeznaczenie w MPZP US2 — teren usłu s ortu
Sposób zagospodarowania Pod u ra rolne
Termin zagospodarowania Okres dzierża do 3 lata
Cena wywoławcza z tytułu dzierżawy 2 187,02 zł — roczne
Wadium — 10 % ceny wywoławczej (zł) 218,70 zł
Termin wnoszenia opłat Do 30 listo ada każde o roku obowi                               ania umo
Zasady aktualizacji oplat Czynsz zgodnie z Zarządzeniem Wójta,

Podatek zgodnie z Uchwałą Rady Gminy

Forma wydzierżawienia Przetar ustn nieo aniczon

Termin przetargu — 30 maja 2022 r. godz. 1000 w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski

Wadium należy wpłacić do dnia — 26 maja 2021 r.

na konto: Bank Spółdzielczy Kobierzyce nr:

16 9575 1014 0030 1774 2000 0030

WARUNKI PRZETARGU:

  1. Wpłacenie wadium na w/w numer konta bankowego oraz w wyznaczonym terminie (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz numer działki).
  2. Wadium wpłacone przez uczesmika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego za w/ w nieruchomość, podlegającego zapłacie w 2022 r. proporcjonalnie do czasu trwania umowy w br.
  3. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lob zamknięcia przetargu.
  4. Przetarg może się odbyć, jeżeli przynajemniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej.
  5. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  6. Dzierżawa nieruchomości gruntowej następuje na podstawie danych ewidencji gruntów, w związku z tym Urząd okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych. W razie potrzeby oznaczenia ich aktualizacja odbywa się ze staraniem i na koszt dzierżawcy.
  7. Uchylenie się od zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie przez oferenta bez usprawiedliwienia, który przetarg wygrał spowoduje utratę wpłaconego wadium i unieważnienie przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w:

Urzędzie Gminy Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55, pok. nr 5, tel. 71 39 11 587 strona internetowa: https://www.bip.jordanowslaski.pl/przetargi-2022/301

https://www.bip.jordanowslaski.pl/przetargi-2022/301

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.26 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: wrocławski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-12

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 6009 Sprzedaż terenu pod fotowoltaikę, pow. 8,00 ha

Powiat: legnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 5995 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,57 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 5994 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,83 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-26

Dodano: 11 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5961 dzierżawa stawu pow. 5,21 ha

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-19

Dodano: 5 października, 2022

O godzinie: 15:00

# 5950 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,42 ha

Powiat: wołowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-24

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5944 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,56 ha

Powiat: zgorzelecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu