Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-03
O godzinie:
Powierzchnia: 5.28 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5635 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,28 ha

Powiat:świdnicki
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 1-roczna dzierżawę 3 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 5,28 ha/ użytek PsV,RV,LsV/ czynsz wywoławczy razem 1305,oo PLN/rocznie/wadium 90,oo PLN do 30.05.2022/ termin przetargu 03.06.2022 godz. 09:00

Dobromierz, dnia 2 maja 2022 r.

 

OGŁOSZENIE

 O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnej dz. nr 107 obręb Dobromierz.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, sala konferencyjna (pokój nr 7).

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości gminnej działka nr 107 obręb Dobromierz na okres do dnia 31 sierpnia 2023 r. (z możliwością przedłużenia
o kolejny rok, zgodnie §13 uchwały nr XII/67/07 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30.08.2007 r.)

 

Poz. Nieruchomość ozn. KW Nr geod. działki Pow.

/ha/

Opis nieruchomości Przeznaczenie w MPZP i sposób zagospodarowania Tryb dzierżawy Kwota wywoławcza czynszu rocznie
1 2 3 4 5 6 7 8
 

Dobromierz

 

KW Nr SW1S/00018950/9

107 3,2500  

Grunt zalesiony.

 

Rodzaj użytków:

PsV – 1,35 ha

LsV – 1,90 ha

 

ZL12 – lasy

R5 – Tereny rolnicze

 

Przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości gminnej

 

 

 

799,24 zł

 

 

 

 

Wadium w kwocie 50 zł należy wpłacić na konto

Gminy Dobromierz

Nr 44 2030 0045 1110 0000 0203 2530

najpóźniej do dnia 30 maja 2022 r.

Postąpienie: O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, jednak nie może być ono mniejsze niż 1% wywoławczego czynszu dzierżawy.

Czynsz za dzierżawę gruntów jest płatny z góry, 1 raz w roku w terminie do dnia 31 marca.

Czynsz na rok 2022 płatny w terminie do 31 lipca 2022 r.

 

Za datę wpływu uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Dobromierz. Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, osoby prawne pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej w oryginałach. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Dobromierz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

 

 

 

 

 

 

Dobromierz, dnia 2 maja 2022 r.

 

OGŁOSZENIE

 O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnej dz. nr 137/2 obręb Pietrzyków.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, sala konferencyjna (pokój nr 7).

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości gminnej działka nr 137/2 obręb Pietrzyków na okres do dnia 31 sierpnia 2023 r. (z możliwością przedłużenia
o kolejny rok, zgodnie §13 uchwały nr XII/67/07 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30.08.2007 r.)

Poz. Nieruchomość ozn. KW Nr geod. działki Pow.

/ha/

Opis nieruchomości Przeznaczenie w MPZP i sposób zagospodarowania Tryb dzierżawy Kwota wywoławcza czynszu rocznie
1 2 3 4 5 6 7 8
 

Pietrzyków

 

KW Nr SW1S/00019369/6

137/2 1,3700  

Grunt mocno porośnięty drzewami.

 

Rodzaj użytków:

RV – 0,74 ha

RVI – 0,29 ha

PsV – 0,11 ha

LsIV – 0,18 ha

Lzr-RV – 0,05 ha

 

R12 – Tereny rolnicze

ZL21 – lasy

Natura 2000

Napowietrzna linia elektroenergetyczna

 

Przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości gminnej

 

 

 

341,22 zł

 

 

 

Wadium w kwocie 20 zł należy wpłacić na konto

Gminy Dobromierz

Nr 44 2030 0045 1110 0000 0203 2530

najpóźniej do dnia 30 maja 2022 r.

Postąpienie: O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, jednak nie może być ono mniejsze niż 1% wywoławczego czynszu dzierżawy.

Czynsz za dzierżawę gruntów jest płatny z góry, 1 raz w roku w terminie do dnia 31 marca.

Czynsz na rok 2022 płatny w terminie do 31 lipca 2022 r.

Za datę wpływu uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Dobromierz. Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, osoby prawne pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej w oryginałach. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Dobromierz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

 

 

 

 

 

Dobromierz, dnia 2 maja 2022 r.

 

OGŁOSZENIE

 O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ

Wójt Gminy Dobromierz ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnej dz. nr 105/11 obręb Dobromierz.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 czerwca 2022 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, sala konferencyjna (pokój nr 7).

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości gminnej działka nr 105/11 obręb Dobromierz na okres do dnia 31 sierpnia 2023 r.(z możliwością przedłużenia
o kolejny rok, zgodnie §13 uchwały nr XII/67/07 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30.08.2007 r.)

 

Poz. Nieruchomość ozn. KW Nr geod. działki Pow.

/ha/

Opis nieruchomości Przeznaczenie w MPZP i sposób zagospodarowania Tryb dzierżawy Wywoławczy roczny czynsz dzierżawy
1 2 3 4 5 6 7 8
 

Dobromierz

 

KW Nr SW1S/00019371/3

105/11 0,6633  

Grunt zalesiony.

 

Rodzaj użytków:

LsV – 0,6633

 

ZL 15 – lasy

 

Przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości gminnej

 

 

 

163,12 zł

 

 

 

Wadium w kwocie 20 zł należy wpłacić na konto

Gminy Dobromierz

Nr 44 2030 0045 1110 0000 0203 2530

najpóźniej do dnia 30 maja 2022 r.

Postąpienie: O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, jednak nie może być ono mniejsze niż 1% wywoławczego czynszu dzierżawy.

Czynsz za dzierżawę gruntów jest płatny z góry, 1 raz w roku w terminie do dnia 31 marca.

Czynsz na rok 2022 płatny w terminie do 31 lipca 2022 r.

 

Za datę wpływu uważa się dzień, w którym środki finansowe znajdą się na koncie Gminy Dobromierz. Osoba fizyczna obowiązana jest przedstawić w dniu przetargu dokument tożsamości, osoby prawne pełnomocnictwo, dokument tożsamości osoby reprezentującej w oryginałach. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Dobromierz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

 

https://www.bip.dobromierz.pl/przetargi-sprzedaz-nieruchomosci-2022/248

 

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 5.28 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: świdnicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-02-28

Dodano: 19 lutego, 2024

O godzinie: 09:00

# 6511 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,02 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-02-20

Dodano: 11 lutego, 2024

O godzinie: 09:00

# 6499 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,24 ha

Powiat: lubiński

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-02-14

Dodano: 15 stycznia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6470 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,50 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-01-22

Dodano: 6 stycznia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6462 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,84 ha

Powiat: kamiennogórski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-01-22

Dodano: 23 grudnia, 2023

O godzinie: 11:30

# 6450 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,00 ha

Powiat: lwówecki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-01-19

Dodano: 20 grudnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6443 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 28,85 ha

Powiat: złotoryjski

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu