Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-12
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 4.66 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5629 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,66 ha

Powiat:iławski

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 4,66 ha/ użytek RVI,RV,ŁIV/ czynsz wywoławczy razem 1030,oo PLN/rocznie/wadium 250,oo PLN do 06.05.2022/ termin przetargu 12.05.2022 godz. 10:00

TIZ.6845.2.1.2022                                                                        OGŁOSZENIE O PRZETARGU                                               Iława, 21.04.2022 r.

 

Wójt Gminy Iława

 

działając zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm./ oraz na podstawie Uchwały

Rady Gminy Iława Nr XXI/195/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy, w tym                       w szczególności zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Iława

 

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Iława.

L.p. nr działki obręb

geodezyjny

nr KW powierzchnia [ha] opis nieruchomości przeznaczenie

nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

czynsz

wywoławczy roczny

terminy wnoszenia opłat okres dzierżawy wadium minimalne postąpienie
1. 10/2 Kamień Mały EL1I/00022305/5 5,0200 część

nieruchomości

o pow. 2,20 ha położona w

miejscowości

Kamień Mały

użytki przeznaczone do wykorzystania rolniczego RIVb,RV 480,00 zł I    rata do 15 marca

II rata do 15 września

 

3 lata

100,00 zł 50,00 zł
2. 209 Gromoty EL1I/00018619/8 2,4600 położona w

miejscowości

Gromoty

użytki przeznaczone do wykorzystania rolniczego ŁIV,ŁV 550,00 zł I    rata do 15 marca

II rata do 15 września

 

3 lata

150,00 zł 60,00 zł

 

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 12 maja 2022 roku, o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Iławie,                                         

  1. gen. Wł. Andersa 2A, pokój nr 219

 

  1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia 6 maja 2022 roku włącznie, w kasie Urzędu Gminy Iława lub na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym Nr 88 8831 0002 2001 0100 0680 0008.
  2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
  3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego. Wysokość postąpienia ustala się zgodnie z tabelą.
  4. W razie uchylenia się ustalonego w drodze przetargu Dzierżawcy nieruchomości, od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości Gmina Iława może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  5. Organizator przetargu może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.
  6. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Iława pokój 217 lub tel. (0 89) 649 08 11, (0 89) 649 08 19.

 

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iławie, Sołectwie Wola Kamieńska, Gromoty,

oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej prowadzonej przez Urząd Gminy w Iławie: http://bip.gminailawa.pl/,http://www.gminailawa.pl/.

 

Iława, dn. 21.04.2022 r.

wywieszono dnia: 21.04.2022 r.

zdjęto dnia: …………………

 

https://bip.gmina-ilawa.pl/119/2949/Wojt_Gminy_Ilawa_oglasza_II_przetarg_na_dzierzawe_nieruchomosci_polozonych_w_miejscowosci_Kamien_Maly_i_Gromoty_2C_gmina_Ilawa/

 

 

[/FMP]

Szczegóły

Powierzchnia: 4.66 ha
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: iławski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 13 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6613 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 13,68 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-25

Dodano: 11 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6609 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 14,33 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6608 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,30 ha

Powiat: ostródzki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-13

Dodano: 5 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6602 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 33,34 ha

Powiat: braniewski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-19

Dodano: 3 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6600 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 28,93 ha

Powiat: iławski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-05-21

Dodano: 16 maja, 2024

O godzinie: 09:15

# 6584 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,95 ha

Powiat: ełcki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu