Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-05
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 96.23 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5625 dzierżawa gruntu rolnego pow. 96,23 ha

Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 96,23 ha/ użytek RIII,RIV,PsIII/ czynsz wywoławczy 36600,oo PLN/rocznie/wadium 5000,oo PLN do 02.05.2022/ termin przetargu 05.05.2022 godz. 09:00

 

Burmistrz Połczyna- Zdroju o gł a sz a przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości gminnej oznaczonej działkami nr 1 1/17(część) i nr 11/28 o łącznej powierzchni 96,2367 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Międzyborze gm.Połczyn-Zdrój, opisanej w księdze wieczystej K02B/00()10977/4. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego — 366,00 q pszenicy rocznie. Użytek RIIIa,RIIIb,RIVa,RIVb,PsIII,W-RIVa,Lzr-RIIIb,Lzr-RIVa,N

Maksymalny okres dzierżawy — 3 lata.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 maja 2022 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Rady Miejskiej przy Placu Wolności 3-4 w Połczynie Zdroju.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 zł. Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 02 maja 2022 r. przelewem bankowym środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju PKO BP S.A. Oddział I w Połczynie Zdroju nr 77 1020 2847 0000 1702 0009 6693. Za datę wniesienia wadium uważa sie date wpływu środków pienieżnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Połczynie-Zdroju Oferenci są zobowiązani okazać Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: – dowodu wniesienia wadium,

  • w przypadku osób fizycznych-osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem osobistym lub reprezentowane przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa. W przypadku małżonków stawiennictwo obojga lub jednego z nich posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka na dzierżawę nieruchomości.
  • w przypadku osób prawnych- aktualnego wypisu z rejestru sądowego, właściwych notarialnych pełnomocnictw, dowodów osobistych osób reprezentujących podmiot,

Wadium stanowić będzie zabezpieczenie podpisania umowy dzierżawy. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni, od dnia zamknięcia przetargu na wskazane wcześniej konto bankowe. Odstąpienie oferenta, który przetarg wygra od podpisania umowy spowoduje przepadek wadium na rzecz organizatora przetargu. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że nie może być niższe od kwoty 4,0 q pszenicy.

Protokół z przetargu będzie podstawą do zawarcia umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego Połczynie-Zdroju, Plac Wolności 3-4, pokój nr 206, tel. (0-94) 36-66-126.

http://umig.polczynzdroj.ibip.pl/public/?id=129319

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 96.23 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: świdwiński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6581 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 61,88 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-05-14

Dodano: 2 maja, 2024

O godzinie: 13:00

# 6572 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,44 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-05-07

Dodano: 29 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:30

# 6571 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,20 ha

Powiat: świdwiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-19

Dodano: 16 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6564 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,54 ha

Powiat: koszaliński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-09

Dodano: 25 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6546 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 21,95 ha

Powiat: choszczeński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-15

Dodano: 2 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6523 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 34,90 ha

Powiat: pyrzycki

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu