Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-19
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 1.95 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5622 sprzedaż gruntu rolnego pow. 1,95 ha

Powiat:lubiński
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 1,95 ha/ użytek RII,RIII/cena wywoławcza 52800,oo PLN/wadium 5300,oo PLN do 18.05.2022/ termin składania ofert 19.05.2022 godz. 15:00

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI
Krzysztofa Głąba prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Vol-TRANZ” Głąb Krzysztof [NIP: 7521002732, PESEL: 66111104895]

Syndyk masy upadłości Krzysztofa Głąba prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Vol-TRANZ” Głąb Krzysztof ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 57/20, na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 23 lutego 2022 r.:

zaprasza do składania ofert nabycia od masy upadłości:

 

  1. nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki nr 29/1, 29/2 i 29/4, pow. 1,95 ha RII,RIII, położonej w miejscowości Krzyżowa, gmina Ścinawa, powiat lubiński, woj. dolnośląskie, zapisanej w KW nr LE1U/00074709/3 za cenę nie niższą niż 52 800,00 PLN, tj. wartość wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedaży [+ewentualny podatek VAT] zgodnie z Opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego sądowego Jarosława Jaromina na bazie Operatów Szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Hanny Szeluk- Bojko;

 

Warunki uczestnictwa w sprzedaży:
1. sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert- pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu [zamieszczonego na stronie www.voltranz.kubiczekm.com] może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

 

  1. warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie o numerze: 75 8436 0003 0000 0026 8336 0001 albo dla przelewów z zagranicy PL75 8436 0003 0000 0026 8336 0001, w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja 2022 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy upadłości kwotą wadium najpóźniej w dniu 18 maja 2022 roku;

 

wadium wynosi 5 300,00 zł (pięć tysięcy trzysta złotych 00/100).

Tryb składania ofert:
1. oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 19 maja 2022 roku, do godz. 10:00 w biurze Syndyka w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8 IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do biura Syndyka.

Konkurs ofert:
1. otwarcie ofert nastąpi 19 maja 2022 roku o godz. 10:15 w biurze Syndyka przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez reprezentanta Syndyka, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert.

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com.
Wszelkie dokumenty powiązane z przetargiem dostępne są pod adresem:

www.voltranz.kubiczekm.com

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.95 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: lubiński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 13 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6560 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 27,11 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-04-03

Dodano: 19 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6540 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 17,88 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-03-27

Dodano: 19 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6539 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,55 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-04-12

Dodano: 14 marca, 2024

O godzinie: 08:15

# 6528 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,63 ha

Powiat: oławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-03-21

Dodano: 23 lutego, 2024

O godzinie: 09:00

# 6513 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,42 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-02-28

Dodano: 19 lutego, 2024

O godzinie: 09:00

# 6511 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,02 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu