Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-07-12
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 2.31 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5621 sprzedaż terenu pod fotowoltaikę pow. 2,31 ha

Powiat:słubicki
Województwo:lubuskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu/ pow. 2,31 ha/ użytek N, PU 3 produkcja/cena wywoławcza 800000,oo PLN/wadium 150000,oo PLN do 06.07.2022/ termin przetargu 12.07.2022 godz. 10:00

WÓJT  GMINY  GÓRZYCA

ogłasza  I ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości  oznaczonej numerem ewidencyjnym działka:

 

Lp. Położenie Nr działki Pow. działki i oznaczenie użytków Nr KW Cena wywoławcza

(zł)

Wadium

(zł)

 

1

 

Górzyca

 

639/13

 

2,3100 – N

 

GW1S/0003702/7

 

800 000,00

 

150 000,00

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką. Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów, ciężarów i hipotek oraz nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym. Przedmiotowa nieruchomość powstała z podziału działki nr 639/10 obręb Górzyca.

Nieruchomość usytuowana jest po wschodniej stronie drogi krajowej Słubice – Kostrzyn nad Odrą w południowej części Górzyca na wysokości funkcjonującej kopalni żwiru  w bliskim sąsiedztwie stacji paliw płynnych oraz kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego,

– dojazd do działki obywa się od strony  drogi krajowej nr 31 drogą gruntową w granicach działki 635/86,

– w bezpośrednim sąsiedztwie nie przebiegają sieci uzbrojenia terenu. Najbliższe położenie sieci uzbrojenia ternu położone są w pasie drogi krajowej nr 31 w odległości około 200 metrów. W skład tych sieci wchodzą wodociąg, kanalizacja, linia kablowa i sieć gazowa,

– kształt działki zbliżony do trapezu,

– konfiguracja terenu- działka położona  w terenie płaskim na wyniesieniu w stosunku do drogi głównej ok. 26 m npm oraz lekko wyniesiona południowa  część działki ok 28 m npm.

Nieruchomość stanowi wyrównany teren po wyrobisku piasku i żwiru, nie jest zabudowana ani nie jest ogrodzona.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Górzyca przyjętym uchwałą Nr XX.119.2020  Rady Gminy Górzyca z dnia 30 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Górzyca (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 6 listopada 2020r. poz. 2547) działki numer 639/13  obręb Górzyca położona jest  w terenie zabudowy produkcyjno – usługowej  o symbolu PU3.

 

Przetarg odbędzie się 12 lipca 2022r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Górzycy ul. 1 Maja 1,  69-113 Górzyca. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić do dnia 06 lipca  2022r. na konto bankowe Gminy Górzycaw Banku Spółdzielczym Ośno Lub. Oddział Górzyca nr konta  60 8369 0008 0060 2826 2000 0080. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika przetargu oraz nr działki ewidencyjnej, na którą wnosi się wadium.

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości a w przypadku osób reprezentujących podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania, wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu razem bądź osobiście za okazaniem notarialnej umowy wyłączającą wspólność ustawową małżeńską lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka zawierającego zgodę na nabycie nieruchomości gminnej.

Koszty  notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości. O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Gmina Górzyca może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi Organizator zastrzega prawo odwołania przetargu z ważnych powodów z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 2 lub telefonicznie pod   nr 095 7591211 wew. 28.

Sporządzono, dn. 27 kwietnia 2022r.

Wójt

                                                                                                                                 (-) Robert Stolarski

https://gorzyca.bip.net.pl/?a=8163

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.31 ha
Województwo: lubuskie
Powiat: słubicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-13

Dodano: 15 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6582 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 37,81 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-05-09

Dodano: 22 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6568 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 2,86 ha

Powiat: gorzowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-03-20

Dodano: 14 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6529 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 37,81 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-03-13

Dodano: 2 marca, 2024

O godzinie: 12:00

# 6522 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 5,90 ha

Powiat: żagański

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-02-13

Dodano: 2 lutego, 2024

O godzinie: 13:00

# 6488 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,00 ha

Powiat: słubicki

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-02-13

Dodano: 2 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6486 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,70 ha

Powiat: słubicki

Województwo: lubuskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu