Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-13
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 1.13 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5615 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,13 ha

Województwo:kujawsko-pomorskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,13 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 700,oo PLN/rocznie/wadium 150,oo PLN do 10.05.2022/ termin przetargu 13.05.2022 godz. 09:00

Więcbork, dnia 21.04.2022 r.

BURMISTRZ WIĘCBORKA

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę nieruchomości gruntowej – rolnej:

L Położenie nieruchomości Nr działki Powierzchn ia działki w ha Nr KW Przeznaczenie nieruchomości w lanie Wywoławcza kwota c nszu dzierżawneoo Wadium Minimalne ost ienie Godzina rzetar u
l . Nieruchomość gruntowa — rolna, niezabudowana położona w m. Witunia, obręb Witunia, gm. Więcbork dz. nr 511

obręb

Witunia

1.1300 ha BY2T/00004130/9 Brak planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium UiKZP gminy i miasta Więcbork nieruchomość położona jest w jednostce 2. Jest to jednostka podmiejska o wielofunkcyjnym charakterze — wśród funkcji wyróżnia się funkcję mieszkaniową oraz gospodarczą, ale istotne znaczenie mają także funkcje rolnicza i rekreacyjna. Wyznacza się tereny dla celów wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

700,00 zł rocznie 150,00 zł 50,00 zł 9:00

l . Przetarg odbędzie się 13 maja 2022 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Więcborku, ul. Mickiewicza 22, pokój nr 3.

 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, jeżeli wpłacą wadium. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Więcborku lub na rachunek Urzędu w Banku Spółdzielczym w Więcborku 22 8162 0003 0000 3564 2000 0050 najpóźniej do dnia 10 maja 2022 r. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym osobom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi wówczas, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.
 2. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:
 3. l) dowód wpłaty vvadium,
  • oświadczenie oferenta, że znany jest mu stan faktyczny oferowanej do dzierżawy nieruchomości,
  • w przypadku osób fizycznych dokument potwierdzający tożsamość – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa, 5) w przypadku osób prawnych – odpis z właściwego rejestru, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa.
 4. Burmistrz Więcborka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację do publicznej wiadomości.

Informacje dodatkowe:

l . Przeznaczenie nieruchomości – działka rolna.

 1. Nieruchomość posiada dostęp do drogi.
 2. Użytki i klasa bonitacyjna wg rejestru gruntów: RIVb.
 3. Dzierżawa na okres 3 lat.
 4. Czynsz dzierżawny płatny z góry do 31 marca każdego roku bez uprzedniego wezwania, z wyjątkiem czynszu za 2022 r., który płatny będzie w terminie określonym w umowie dzierżawy.
 5. Na Dzierżawcy spoczywa obowiązek regulowania podatku rolnego.
 6. Lokalizację i dojazd do nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu ilustrują załączniki graficzne. Z up. BURMISTRZA

 

Dodatkowe informacje dotyczqce nieruchomości uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Więcborku pokój nr I piętro), telefonicznie pod nr 52 3895 213.

https://mst-wiecbork.rbip.mojregion.info/przetarg-ustny-nieograniczony-na-dzierzawe-nieruchomosci-gruntowej-rolnej-dz-nr-511-obreb-witunia-2/

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.13 ha
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: sępoleński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-12-22

Dodano: 22 listopada, 2023

O godzinie: 09:00

# 6409 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,53 ha

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2023-11-06

Dodano: 26 października, 2023

O godzinie: 10:30

# 6382 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,16 ha

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2023-10-27

Dodano: 17 października, 2023

O godzinie: 10:00

# 6372 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,28 ha

Powiat: brodnicki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2023-09-22

Dodano: 20 września, 2023

O godzinie: 12:00

# 6335 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 231,28 ha

Powiat: świecki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2023-10-12

Dodano: 13 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6327 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,64 ha

Powiat: wąbrzeski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2023-10-05

Dodano: 5 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6318 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,16 ha

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu