Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-27
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 10.22 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5607 dzierżawa gruntu rolnego pow. 10,22 ha

Powiat:pilski
Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 17 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 10,22 ha/ użytek RVI,ŁV,PsIV/ czynsz wywoławczy razem 3290,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 27.04.2022 godz. 09:00

Piła, dnia 21.04.2022 r.

Zn.spr.: SA.2217.13.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dzierżawę nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Zdrojowa Góra

 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zdrojowa Góra

w imieniu którego występuje

Adam Standio – Nadleśniczy

Al. Poznańska 126, 64-920 Piła

woj. wielkopolskie, powiat pilski

tel. 67 214 26 67, fax 67 214 26 68

e-mail: zdrojowagora@pila.lasy.gov.pl

ogłasza

 

pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych

 

 1. Przedmiotem przetargu są niżej wymienione grunty rolne:
 

LP.

 

OBRĘB LEŚNY

 

LEŚNICTWO

ADRES LEŚNY  

GMINA

OBRĘB EW. RODZAJ, KLASA GRUNTU POWIERZ

CHNIA [ha]

NR DZIAŁKI
1. Zdrojowa Góra Krępsko 40 m Szydłowo Krępsko     Ł VI 0,4000 8035/1
2. Zdrojowa Góra Krępsko 40 n Szydłowo Krępsko R V 0,7000 8035/1
3. Zdrojowa Góra Krępsko 40 n Szydłowo Krępsko R VI 0,5700 8035/1
4. Zdrojowa Góra Krępsko 88 f Szydłowo Krępsko PS V 0,2200 8124
5. Zdrojowa Góra Krępsko 88 f Szydłowo Krępsko Ps VI 0,1100 8124
6. Zdrojowa Góra Dobrzyca 196 k Szydłowo Dobrzyca Ps V 0,5600 8089
7. Zdrojowa Góra Dobrzyca 196 m Szydłowo Dobrzyca Ps V 0,1380 8089
8. Zdrojowa Góra Dobrzyca 364 j Krajenka Skórka R VI 0,5252 8154/12
9. Zdrojowa Góra Łubianka 134 i Szydłowo Stara Łubianka R VI 0,5300 8069/2
10. Zdrojowa Góra Łubianka 134 j Szydłowo Stara Łubianka Br-R VI 0,2403 8069/2
11. Zdrojowa Góra Płociczno 418 b Krajenka Skórka R V 0,6001 8180/5
12. Zdrojowa Góra Mały Borek 549 f Piła Piła 22 Ł V 2,3500 8224/1
13. Zdrojowa Góra Mały Borek 549 f Piła Piła 22 Ł VI 0,6500 8224/1
14. Zdrojowa Góra Stobno 665 j Ujście Ługi Ujskie R VI 0,2400 8217/2
15. Zdrojowa Góra Stobno 665 m Ujście Ługi Ujskie R VI 0,3454 8217/3
16. Zdrojowa Góra Stobno 671 o Ujście Ługi Ujskie R VI 0,2000 8219/4
17. Zdrojowa Góra Leśny Dworek 714 c Trzcianka Kępa Ł IV 1,3200 7269/2

 

 1. Minimalne stawki czynszu za dzierżawę gruntów rolnych wynoszą:
Klasa gruntów rolnych Cena w zł netto/ha
IV 322,27
V-VI 205,45

 

 1. Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta, zaklejona i oznaczona nazwą
  i adresem oferenta z dopiskiem: „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych”.
 2. Nadleśnictwo Zdrojowa Góra odstępuje od wpłacenia wadium.
 3. Oferty należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa do dnia 27.04.2022 r. do godz. 9.00.
 4. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa w dniu 27.04.2022 r. o godz. 9.15 w sali narad.
 5. Zawarcie umowy z Dzierżawcą nastąpi bezpośrednio po rozstrzygnięciu  postępowania.
 6. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Monika Graś (tel. 530 672 770).
 7. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przetargu ustnego w sytuacji zaoferowania przez uczestników tej samej ceny.
 8. Oferta musi zostać sporządzona w formie pisemnej w języku polskim oraz powinna zawierać:
 9. a)imię i nazwisko lub nazwę oferenta oraz adres;
 10. b)oznaczenie gruntu, którego dotyczy oferta zawierające co najmniej: nazwę leśnictwa, oddział leśny, gminę, obręb ewidencyjny, rodzaj użytku, powierzchnię w ha oraz nr działki;
 11. c)oferowaną cenę rocznego czynszu za dzierżawę 1 ha gruntu (przy czym cena nie może być niższa niż podana cena wywoławcza netto);
 12. d)oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu, zna jego położenie oraz granice i nie wnosi zastrzeżeń z tytułu istniejącego stanu zagospodarowania;
 13. e)oświadczenie, że oferent zapoznał się z projektem umowy dzierżawy i w pełni akceptuje jej zapisy;
 14. f)wyrażenie zgody na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych
  w celach przetargowych;
 15. Kryteria oceny oferty – 100% cena.
 16. Nadleśnictwo zastrzega możliwość unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania.

Z poważaniem

Michał Zaleski

Zastępca Nadleśniczego

https://zdrojowagora.pila.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/ogloszenie-o-przetargu-na-dzierzawe-nieruchomosci-rolny-1

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 10.22 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: pilski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 24 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6590 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6578 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: wolsztyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-05-10

Dodano: 16 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6565 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,50 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-05-06

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6557 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 1,93 ha

Powiat: chodzieski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-04-23

Dodano: 24 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6544 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,27 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-03-27

Dodano: 13 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6527 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,57 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu