Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-31
O godzinie: 09:15
Powierzchnia: 54.90 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5605 licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 54,90 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 54,90 ha /użytek RIII, RIV,RV / cena wywoławcza 2339777,oo PLN/ wadium 298722,oo PLN do 30.05.2022/ termin licytacji 31.05.2022 godz. 09:15

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NA DZIEŃ 31.05.2022

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Kancelaria Komornicza Nr I w Wągrowcu Łukasz Polimirski

Kancelaria Komornicza nr I 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 30/2 tel.: 672685350, fax: 672685350, www.komornik-wagrowiec.pl, email: sekretariat.rewir1@wp.pl

_______ konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wągrowcu 61102039030000140200278812__________

Sygn. akt Km 361/19, GKm 75/20, GKm80/20,             Wągrowiec, dnia 2022-04-19

Km 833/20, Km 850/20, GKm 4/21, GKm 5/21, GKm 27/21 w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 361/19, GKm 75/20, GKm80/20,

Km 833/20, Km 850/20, GKm 4/21, GKm 5/21, GKm 27/21

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Łukasz Polimirski Kancelaria Komornicza Nr I w Wagrowcu na podstawie art.953 § 1 pkt.5 oraz art.955 § 3 k.p.c. zawiadamia, że w dniu 31 maja 2022r. o g.09.15 w sali nr 4 Sądu Rejonowego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 18 odbędzie się

P I E R W S Z A LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność dłużnika AGRO – LASKOWNICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Laskownicy Wielkiej 24

  1. przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej zapisanej w Sądzie Rejonowym w Wagrowcu pod numerem KW Nr PO1B/00041304/0 składającej się z:

–  działki numer 20 o powierzchni 5,6000 ha, obręb 0003 Brzeźno Stare;

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 278.449,00zł Cena wywołania wynosi: 208.836,75zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 27.844,90 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojma może być złożona w gotówce, albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można także uiścić na konto komornika sądowego w PKO Bank Polski S.A. Oddział w Wągrowcu nr 61102039030000140200278812.

  1. przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej zapisanej w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu pod numerem KW Nr PO1B/00014839/1 składającej się z:

–  działki numer 255/2 o powierzchni 4,0400 ha, obręb 0020 Laskownica;

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 216.334,00zł Cena wywołania wynosi: 162.250,50zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 21.633,40 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojma może być złożona w gotówce, albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można także uiścić na konto komornika sądowego w PKO Bank Polski S.A. Oddział w Wągrowcu nr 61102039030000140200278812.

  1. przedmiotem    licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej zapisanej w Sądzie Rejonowym w Wagrowcu pod numerem KW Nr PO1B/00008004/4 składającej się z:

–  działki numer 256/2 o powierzchni 7,8800 ha, obręb 0020 Laskownica

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 452.099,00zł Cena wywołania wynosi: 339.074,25zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 45.209,90zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojma może być złożona w gotówce, albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można także uiścić na konto komornika sądowego w PKO Bank Polski S.A. Oddział w Wągrowcu nr 61102039030000140200278812.

  1. przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej zapisanej w Sądzie Rejonowym w Wagrowcu pod numerem KW Nr PO1B/00052573/6 składająca się z:

–  działki numer 83/55 o powierzchni 11,5617 ha, obręb 0004 Bukowiec;

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 663.329,00zł Cena wywołania wynosi:497.496,75 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 66.332,90 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojma może być złożona w gotówce, albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można także uiścić na konto komornika sądowego w PKO Bank Polski S.A. Oddział w Wągrowcu nr 61102039030000140200278812.

  1. przedmiotem    licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej zapisanej w Sądzie Rejonowym w Wagrowcu pod numerem KW Nr PO1B/00062820/6 składającej się z

–  działki numer 27 o powierzchni 0,7300 ha, obręb 0004 Bukowiec;

–  działki numer 29 o powierzchni 3,2100 ha, obręb 0004 Bukowiec;

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 223 257,00 zł Cena wywołania wynosi: 167.442,75 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 22.325,70 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojma może być złożona w gotówce, albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można także uiścić na konto komornika sądowego w PKO Bank Polski S.A. Oddział w Wągrowcu nr 61102039030000140200278812.

  1. przedmiotem    licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej zapisanej w Sądzie Rejonowym w Wagrowcu pod numerem KW Nr PO1B/00062821/3 składającej się z:

–  działka numer 30 o powierzchni 20,7000 ha, niezabudowana, obręb 0004 Bukowiec;

–  działka numer 31/1 o powierzchni 1,0554 ha, niezabudowana, obręb 0004 Bukowiec;

–  działka numer 46/2 o powierzchni 0,1309 ha, niezabudowana, obręb 0004 Bukowiec;

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.152.906,00zł Cena wywołania wynosi: 864.679,50 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 115.290,60 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojma może być złożona w gotówce, albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można także uiścić na konto komornika sądowego w PKO Bank Polski S.A. Oddział w Wągrowcu nr 61102039030000140200278812.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym,licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Oglądanie w/w nieruchomości odbędzie się 17 maja 2022 r. o g.11.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu

Łukasz Polimirski

https://wagrowiec.sr.gov.pl/obwieszczenie-o-licytacji-na-dzien-31052022,new,mg,246.html,493

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 54.90 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: Wągrowiecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-09-25

Dodano: 21 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6337 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 74,62 ha

Powiat: kaliski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-10-25

Dodano: 18 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6333 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 12,59 ha

Powiat: kościański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-26

Dodano: 11 września, 2023

O godzinie: 14:00

# 6326 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 7,00 ha

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-26

Dodano: 11 września, 2023

O godzinie: 14:00

# 6325 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 5,00 ha

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-10-10

Dodano: 7 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6321 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,91 ha

Powiat: kościański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-20

Dodano: 16 sierpnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6295 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,01 ha

Powiat: turecki

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu