Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-31
O godzinie: 10:45
Powierzchnia: 27.25 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5604 licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 27,25 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 27,25 ha /użytek RIII, RIV,RV / cena wywoławcza 1215290,oo PLN/ wadium 182292,oo PLN do 30.05.2022/ termin licytacji 31.05.2022 godz. 10:45

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NA DZIEŃ 31.05.2022

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Kancelaria Komornicza Nr I w Wągrowcu Łukasz Polimirski

Kancelaria Komornicza nr I 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 30/2 tel.: 672685350, fax: 672685350, www.komornik-wagrowiec.pl, email: sekretariat.rewir1@wp.pl

_______ konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wągrowcu 61102039030000140200278812__________

Sygn. akt Km 361/19, Km 833/20, GKm 4/21, GKm 5/21,   Wągrowiec, dnia 2022-04-20

GKm 27/21, GKm 29/21, GKm 83/20, GKm 116/19 w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 361/19, Km 833/20,

GKm 4/21, GKm 5/21, GKm 27/21, GKm 29/21, GKm 83/20, GKm 116/19

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Łukasz Polimirski Kancelaria Komornicza Nr I w Wagrowcu na podstawie art.953 § 1 pkt.5 oraz art.955 § 3 k.p.c. zawiadamia, że w dniu 31 maja 2022r. o g. 10.45 w sali nr 4 Sądu Rejonowego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 18 odbędzie się

D R U G A LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność dłużnika AGRO – LASKOWNICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Laskownicy Wielkiej 24

  1. przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej zapisanej w Sądzie Rejonowym w Wagrowcu pod numerem KW Nr PO1B/00053576/4 składającej się z:

–  działki numer 111/4 o powierzchni 4,9867 ha RIV, , obręb 0020 Laskownica,

–  działki numer 162/2 o powierzchni 2,0000 ha RIV, obręb 0020 Laskownica;

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 412.488,00zł Cena wywołania wynosi: 274.992,00zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 41.248,80 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojma może być złożona w gotówce, albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można także uiścić na konto komornika sądowego w PKO Bank Polski S.A. Oddział w Wągrowcu nr 61102039030000140200278812.

  1. przedmiotem    licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej zapisanej w Sądzie Rejonowym w Wagrowcu pod numerem KW Nr PO1B/00018175/6 składającej się z-działki numer 15/2 o powierzchni 7,8200 ha, RIII obręb 0003 Brzeźno Stare;

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 409.729,00zł Cena wywołania wynosi: 273.152,67zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 40.972,90 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojma może być złożona w gotówce, albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można także uiścić na konto komornika sądowego w PKO Bank Polski S.A. Oddział w Wągrowcu nr 61102039030000140200278812;

  1. przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej zapisanej

w Sądzie Rejonowym w Wagrowcu pod numerem KW Nr PO1B/00016385/7 składającej się z działki numer 237/3 o powierzchni 1,9000 ha, PS IV obręb 0020 Laskownica;

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 470.408,00zł Cena wywołania wynosi: 313.605,33 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 47.040,80 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojma może być złożona w gotówce, albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można także uiścić na konto komornika sądowego w PKO Bank Polski S.A. Oddział w Wągrowcu nr 61102039030000140200278812.

  1. przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej zapisanej w Sądzie Rejonowym w Wagrowcu pod numerem KW Nr PO1B/00054737/8 składająca się z :

–  działki numer 18 o powierzchni 4,4800 ha, RIII obręb 0003 Brzeźno Stare;

–  działki numer 63 o powierzchni 3,5700 ha, RIV obręb 0003 Brzeźno Stare;

–  działki numer 17 o powierzchni 2,3200 ha, RIV obręb 0003 Brzeźno Stare;

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 530.312,00zł Cena wywołania wynosi: 353.541,33zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 53.031,20 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojma może być złożona w gotówce, albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można także uiścić na konto komornika sądowego w PKO Bank Polski S.A. Oddział

w Wągrowcu nr 61102039030000140200278812.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym,licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Oglądanie w/w nieruchomości odbędzie się 17 maja 2022 r. o g.11.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu

Łukasz Polimirski

https://wagrowiec.sr.gov.pl/obwieszczenie-o-licytacji-na-dzien-31052022,new,mg,246.html,495

 

Szczegóły

Powierzchnia: 27.25 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: Wągrowiecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-19

Dodano: 7 listopada, 2022

O godzinie: 09:15

# 5992 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,30 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 15 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5965 dzierżawa zbiorników wodnych pow. 16,89 ha

Powiat: międzychodzki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-13

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5945 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,96 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 27 września, 2022

O godzinie: 11:00

# 5940 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 8,65 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-03

Dodano: 20 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5929 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,01 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 20 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5928 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,95 ha

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu