Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-31
O godzinie: 08:30
Powierzchnia: 6.56 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5603 licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 6,56 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Licytacja komornicza zabudowanego gruntu rolnego pow. 6,56 ha /użytek RIII, RIV,RV / cena wywoławcza 994374,oo PLN/ wadium 149156,oo PLN do 30.05.2022/ termin licytacji 31.05.2022 godz. 08:30

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NA DZIEŃ 31.05.2022

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Kancelaria Komornicza Nr I w Wągrowcu Łukasz Polimirski

Kancelaria Komornicza nr I 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 30/2 tel.: 672685350, fax: 672685350, www.komornik-wagrowiec.pl, email: sekretariat.rewir1@wp.pl

_______ konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wągrowcu 61102039030000140200278812__________

Sygn. akt Km 361/19, Km 833/20,                       Wągrowiec, dnia 2022-04-20

GKm 4/21, GKm 5/21, GKm 27/21,

GKm 29/21

w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 361/19, Km 833/20,

GKm 4/21, GKm 5/21, GKm 27/21, GKm 29/21

O  B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Łukasz Polimirski Kancelaria Komornicza Nr I w Wagrowcu na podstawie art.953 § 1 pkt.5 oraz art.955 § 3 k.p.c. zawiadamia, że w dniu 31 maja 2022r. o g. 08.30 w sali nr 4 Sądu Rejonowego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 18

odbędzie się

D R U G A LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność dłużnika AGRO – LASKOWNICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Laskownicy Wielkiej 24

Na przedmiot licytacji składa się prawo własności gruntu i budynków.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Laskownica gm. Gołańcz, zapisana jest w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu pod numerem PO1B/00051028/4 i stanowi ją: działka numer 257 o powierzchni 6,5600 ha RIII zabudowana: -budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 87,20 m2;- budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 134,40 m2;- budynkiem szopogarażu o powierzchni użytkowej 380,80 m2; – budynkiem chlewni (porodówka) o powierzchni użytkowej 1079,50 m2;- budynkiem chlewni (tuczarnia)

0    powierzchni użytkowej 1375,30m2,- halą magazynową (budowla) o powierzchni użytkowej 540 m2;- zbiornikiem na gnojowicę (budowla),- silosami zbożowymi (budowla) 2 szt. o pojemności 12 ton,- silosami zbożowymi (budowla) 4 szt. o pojemności 6 ton;- działka numer 254/2 o powierzchni 2,8734 ha, niezabudowana, obręb 0020 Laskownica oraz – działka numer 255/4 o powierzchni 2,9000 ha, niezabudowana, obręb 0020 Laskownica.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                                1.491.562,00zł, Cena wywołania wynosi:                                                                                     994.374,67zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 149.156,20 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojma może być złożona w gotówce, albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można także uiścić na konto komornika sądowego w PKO Bank Polski S.A. Oddział w Wągrowcu nr 61102039030000140200278812.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym,licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Oglądanie w/w nieruchomości odbędzie się 17 maja 2022 r. o g.11.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji

1 wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Łukasz Polimirski

https://wagrowiec.sr.gov.pl/obwieszczenie-o-licytacji-na-dzien-31052022,new,mg,246.html,494

 

Szczegóły

Powierzchnia: 6.56 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: Wągrowiecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-19

Dodano: 7 listopada, 2022

O godzinie: 09:15

# 5992 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,30 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 15 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5965 dzierżawa zbiorników wodnych pow. 16,89 ha

Powiat: międzychodzki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-13

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5945 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,96 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 27 września, 2022

O godzinie: 11:00

# 5940 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 8,65 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-03

Dodano: 20 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5929 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,01 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 20 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5928 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,95 ha

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu