Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-31
O godzinie: 12:15
Powierzchnia: 4.65 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5602 licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 4,65 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 4,65 ha /użytek RIV / cena wywoławcza 184506,oo PLN/ wadium 24600,oo PLN do 30.05.2022/ termin licytacji 31.05.2022 godz. 12:15

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NA DZIEŃ 31.05.2022

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Kancelaria Komornicza Nr I

w Wągrowcu Łukasz Polimirski

Kancelaria Komornicza Nr I 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 30/2 tel.: 672685350, fax: 672685350, www.komornik-wagrowiec.pl, email: sekretariat.rewir1@wp.pl konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wągrowcu 61102039030000140200278812 Sygn. akt Km 514/17,                                    Wągrowiec, dnia 2022-04-14

Km 1467/18, GKm 19/20,

Km 361/19, Km 343/18

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Łukasz Polimirski Kancelaria Komornicza Nr I w Wagrowcu na podstawie art.953 § 1 pkt.5 oraz art.955 § 3 k.p.c. zawiadamia, że w dniu 31 maja 2022r. o godz. 12.15 w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 18 sala nr 4

odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność dłużnika Gizeli Radzimskiej-Dziurki.

Na przedmiot licytacji składa się prawo własności gruntu.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, zapisana w księdze wieczystej KW Nr PO1B/00033552/4 w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wągrowcu. Nieruchomość położona jest w miejscowości Laskownica, gmina Gołańcz, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie. Nieruchomość składa się z:

  • działki nr 89/1 o pow. 4,2435 ha, RIV niezabudowana, obręb 0020 Laskownica, arkusz mapy 2,
  • działki nr 89/2 o pow. 0,4065 ha, PsIV niezabudowana, obręb 0020 Laskownica, arkusz mapy 2.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                                                               246.008,00zł,

Cena wywołania wynosi:                                                                                         184.506,00zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 24.600,80 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojma powinna być złożona w gotówce, albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można także uiścić na konto komornika sądowego w PKO Bank Polski S.A. Oddział w Wągrowcu nr 61 1020 3903 0000 1402 0027 8812.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym , licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Oglądanie w/w nieruchomości odbędzie się 17 maja 2022r. g.11.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Łukasz Polimirski

https://wagrowiec.sr.gov.pl/obwieszczenie-o-licytacji-na-dzien-31052022,new,mg,246.html,491

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.65 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: Wągrowiecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-19

Dodano: 7 listopada, 2022

O godzinie: 09:15

# 5992 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,30 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 15 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5965 dzierżawa zbiorników wodnych pow. 16,89 ha

Powiat: międzychodzki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-13

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5945 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,96 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 27 września, 2022

O godzinie: 11:00

# 5940 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 8,65 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-03

Dodano: 20 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5929 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,01 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 20 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5928 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,95 ha

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu