Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-31
O godzinie: 13:00
Powierzchnia: 6.81 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5601 licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 6,81 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 6,81 ha /użytek RIII, RIV / cena wywoławcza 296204,oo PLN/ wadium 39494,oo PLN do 30.05.2022/ termin licytacji 31.05.2022 godz. 13:00

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NA DZIEŃ 31.05.2022

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Kancelaria Komornicza Nr I

w Wągrowcu Łukasz Polimirski

Kancelaria Komornicza nr I 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 30/2 tel.: 672685350, fax: 672685350, www.komornik-wagrowiec.pl, email: sekretariat.rewir1@wp.pl konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wągrowcu 61102039030000140200278812

Sygn. akt Km 106/19

w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 106/19

*-1022 041900 008*

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Łukasz Polimirski Kancelaria Komornicza w Wagrowcu na podstawie art.953 § 1 pkt 5 oraz art. 955 § 3 k.p.c. zawiadamia, że

w dniu 31 maja 2022r. o g. 13.00 w Sądzie Rejonowym w Wągrowcu sala nr 4, ul. Kościuszki 18

odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność dłużnika Wioletty Kubisz.

  1. Na przedmiot sprzedaży składa się prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, zapisanej w Sądzie Rejnowym w Wągrowcu pod numerem KW PO1B/00043396/5 działka nr 67 o pow. 1,9000 ha. RIV Nieruchomość położona jest w miejscowości Łosiniec gm. Skoki, powiat wagrowiecki, województwo wielkopolskie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 110.189,00zł,

Cena wywołania wynosi:              82.641,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 11.018,90 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika sądowego w PKO Bank Polski S.A. Oddział w Wągrowcu nr 61102039030000140200278812. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rekojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

  1. Na przedmiot sprzedaży składa się prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, zapisanej w Sądzie Rejnowym w Wągrowcu pod numerem KW PO1B/00049914/5 działka nr 59/2 o pow. 4,9100 ha. RIV Nieruchomość położona jest w miejscowości Łosiniec gm. Skoki, powiat wagrowiecki, województwo wielkopolskie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 284.750,00zł,

Cena wywołania wynosi:              213.562,50zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 28.475,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika sądowego w PKO Bank Polski S.A. Oddział w Wągrowcu nr 61102039030000140200278812. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rekojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób

Oglądanie w/w nieruchomości odbędzie się 17 maja 2022r. o godz. 10.30.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egz2k.iĆi:?8Cio i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Łukasz Polimirski

https://wagrowiec.sr.gov.pl/obwieszczenie-o-licytacji-na-dzien-31052022,new,mg,246.html,490

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 6.81 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: Wągrowiecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-19

Dodano: 7 listopada, 2022

O godzinie: 09:15

# 5992 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,30 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-12-02

Dodano: 2 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5985 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 31,2 ha

Powiat: słupecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 15 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5965 dzierżawa zbiorników wodnych pow. 16,89 ha

Powiat: międzychodzki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-13

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5945 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,96 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 27 września, 2022

O godzinie: 11:00

# 5940 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 8,65 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-03

Dodano: 20 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5929 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,01 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu