Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-20
O godzinie: 09:30
Powierzchnia: 7.13 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5590 licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 7,13 ha

Województwo:kujawsko-pomorskie

Opis

Licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 7,13 ha /użytek RIII, RIV / cena wywoławcza 361 500,oo PLN/ wadium 48 200,oo PLN do 19.05.2022/ termin licytacji 20.05.2022 godz. 09:30

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu

Marcin Samuel

Kancelaria Komornicza, Solankowa 20, Inowrocław,  88-100 Inowrocław

tel. 523571911 / fax.

Sygnatura: Km 1769/18

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Marcin Samuel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-05-2022 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z siedzibą przy Prezydenta Gabriela Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, pokój 19,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest Karol Piotr Zieliński położonej przy  ,Tuczno,  88-180 Złotniki Kujawskie, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Narutowicza 42, Inowrocław, 88-100 Inowrocław)  prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1I/00010051/9.
Opis nieruchomości:
Sygn.akt sądowych I Co 1420/21 Nieruchomość rolna zlokalizowana w Tucznie przy ul. Inowrocławskiej 4, gmina Złotniki Kujawskie, w skład której wchodzi działka nr 67/4 o powierzchni 7,13 ha, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako grunty orne RIIIb o pow. 1,24 ha, RIVa o pow. 4,40 ha, RIVb 1,37 ha oraz RV o pow. 0,12 ha. Działka o kształcie nieregularnym, użytkowana rolniczo – uprawiana. Teren płaski. Zgodnie z mapą ewidencyjną i kartoteką budynków na działce zlokalizowany jest budynek niemieszkalny o powierzchni zabudowy 10 m2 wybudowany w 1960 roku, który od 10.12.1993 r. użytkowany jest przez właściciela działki sąsiedniej nr 67/3. Wymagane jest uregulowanie przebiegu granic działek. Dodatkowo budynek zlokalizowany na działce nr 68/5 został wybudowany na granicy z wycenianą nieruchomością i częściowo znajduje się poza granicą działki na której został wzniesiony.

Suma oszacowania wynosi 482 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 361 500,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu Centrala 36 8149 0000 2001 0003 8087 0002.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42, Inowrocław, 88-100  Inowrocław.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marcin Samuel

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/553669

 

Szczegóły

Powierzchnia: 7.13 ha
Województwo: kujawsko-pomorskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-08-19

Dodano: 20 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6660 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,14 ha

Powiat: wąbrzeski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-08-14

Dodano: 2 lipca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6635 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 24,87 ha

Powiat: tucholski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-29

Dodano: 30 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6632 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,68 ha

Powiat: tucholski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-26

Dodano: 23 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6621 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,66 ha

Powiat: rypiński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-02

Dodano: 22 czerwca, 2024

O godzinie: 10:15

# 6620 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,29 ha

Powiat: toruński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-15

Dodano: 30 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6547 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,19 ha

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu