Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-11
O godzinie: 10:15
Powierzchnia: 6.54 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5589 licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 6,54 ha

Województwo:opolskie

Opis

Licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 6,54 ha /użytek RIV / cena wywoławcza 260 531,oo PLN/ wadium 34 737,oo PLN do 10.05.2022/ termin licytacji 11.05.2022 godz. 10:15

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku

Grzegorz Błaut

Kancelaria Komornicza, Piłsudskiego 1G, Kluczbork,  46-200 Kluczbork

tel. 77 550 90 79 / fax.

Sygnatura: GKm 19/20

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Grzegorz Błaut na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-05-2022 o godz. 10:15 pod adresem: Sąd Rejonowy w Kluczborku, ul. M. Skłodkowskiej-Curie 15, 46-200 Kluczbork, pokój 12,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest Krystyna Dębicka położonej przy działka nr 25-216 ,Wielołęka,  46-146 Domaszowice, dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku (adres: ul. ul. M. Skłodkowskiej-Curie 15, Kluczbork, 46-200 Kluczbork)  prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1U/00088702/1.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji są działki położone we wsi Wilołęka. Działka numer 25 położona jest na wschodnim skraju wsi pośród terenów rolnych niezabudowanych. Działka ta, podobnie jak działka numer 216, jest niezabudowana i użytkowana jest w sposób rolny. Kształt działki 25 jest nieregularny o korzystnych proporcjach długości boków. Powierzchnia działki wynosi 3,74 ha. W skład tej działki wchodzą grunty orne klasy IVb, V oraz las szczątkowo. Szczegółowe dane działki zawarte są na wypisie z rejestru gruntów. Dojazd do działki drogą polną nieutwardzoną na odcinku ok. 600 m od drogi w kierunku na Włochy. Tren działki płaski. Działka numer 216 położona jest w centrum wsi pośród terenów rolnych niezabudowanych oraz gospodarstw rolnych. Działka ta, podobnie jak działka numer 25, jest niezabudowana i użytkowana jest w sposób rolny. Kształt działki jest niemal regularny o korzystnych proporcjach długości boków. Powierzchnia działki wynosi 2,80 ha. W skład tej działki wchodzą grunty orne klasy IVb oraz V. Szczegółowe dane działki zawarte są na wypisie z rejestru gruntów. Dojazd do działki bezpośredni z drogi asfaltowej w kierunku Domaszowic.

Suma oszacowania wynosi 347 375,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 260 531,25 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 737,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Namysłowie 57889000010017277820000001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Skłodowskiej-Curie 15, Kluczbork, 46-200  Kluczbork.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Grzegorz Błaut

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/553640

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 6.54 ha
Województwo: opolskie
Powiat: namysłowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-08-29

Dodano: 17 lipca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6262 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,64 ha

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-08-31

Dodano: 17 lipca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6261 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,57 ha

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-05-12

Dodano: 8 kwietnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6150 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,97 ha

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-04-20

Dodano: 23 marca, 2023

O godzinie: 15:00

# 6136 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 467,27 ha

Powiat: głubczycki

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-09-30

Dodano: 24 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5935 dzierżawa gruntu rolnego pow. 14,86 ha

Powiat: kluczborski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-08-30

Dodano: 8 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5807 sprzedaż terenu pod fotowoltaikę pow. 8,32 ha

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Województwo: opolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu