Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-05
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 7.70 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5587 dzierżawa gruntu rolnego pow. 7,70 ha

Województwo:pomorskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 5 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 7,70 ha/ użytek ŁV,Psv/czynsz wywoławczy 3850,oo PLN rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 05.05.2022 godz. 15:00

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

                                                              Nadleśnictwo Gdańsk

                                                ogłasza

 

 

Ogłasza publiczny pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości na cele działalności rolnej.

 1. Przedmiot przetargu:
Lp. Leśnictwo Adres leśny Obręb Nr działki Rodzaj i klasa gruntu Pow. (ha) Zał. graf. KW
1 Dębogórze 15-03-1-11-1C-m-00 Reda 1493 Ł IV 2,41 1 GD2W/00037534/4
15-03-1-11-1C-m-00 Ł V 0,76
15-03-1-11-1C-s-00 Rowy 0,1
razem 3,27 ha
2 Dębogórze 15-03-1-11-5-l-00 Dębogórze 5/12 Ł IV 1,08 2 GD2W/00029694/4
15-03-1-11-5-m-00 5/2 Ł IV 0,12
razem 1,2 ha
3 Kamień 15-03-3-08-305-l-00 Koleczkowo 305/4 Ł V 0,3065 3 GD1W/00062016/4
Ł VI 0,2740
razem 0,5805 ha
4 Kamień 15-03-3-08-264-g-00 Kamień 448 Ł V 0,66 4 GD1W/00046145/9
razem 0,66 ha
5 Kamień 15-03-3-08-275-j-00 Bieszkowice 350/2 R V 0,3032 5 GD1W/00048461/4
15-03-3-08-275-b-99 Ps V 1,19
15-03-3-08-275-n-01 R V 0,05
15-03-3-08-276-d-00 352 Ps V 0,42
15-03-3-08-276-f-00 R V 0,03
razem 1,9932

 

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 05-05-2022 r. w sekretariacie Nadleśnictwa Gdańsk z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Dzierżawa nieruchomości rolnej – nr…”.

Termin i miejsce otwarcia przetargu: 06-05-2022 r, godz. 9:00 w pokoju nr 109 (świetlica).

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi dla wszystkich nieruchomości: 500,00 zł/ha.

 

 1. Warunki:
 2. Ofertę należy złożyć na formularzu, który jest załącznikiem nr 6 do ogłoszenia.
 3. Oferta jest ważna, jeżeli zawiera:
 • dane osobowe, adres zamieszkania, nr telefonu wnioskodawcy;
 • wysokość proponowanego rocznego czynszu dzierżawnego za 1 ha, która musi być wyższa lub równa cenie wywoławczej;
 • własnoręczny podpis wnioskodawcy lub osoby reprezentującej wnioskodawcę;

Dane osobowe oferenta zawarte w ofercie zostaną wykorzystane tylko do celów przetargowych.

 1. W przypadku jednakowej zaproponowanej ceny za tę samą działkę, Nadleśnictwo może postanowić o dodatkowym postępowaniu przetargowym w trybie licytacji z udziałem oferentów.
 2. Szczegółowe warunki dzierżawy zawiera umowa dzierżawy, która znajduje się w siedzibie Nadleśnictwa w pokoju 205 oraz na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-gdansk/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia
 3. Informacje o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego ukaże się na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w biurze Nadleśnictwa.
 4. Przedmiot dzierżawy nr 1 wymaga rekultywacji. Obowiązek ten spoczywa na dzierżawcy, który przystępując do przetargu wyraża zgodę na rekultywację gruntu i doprowadzenie go do dobrej kultury rolnej, własnym staraniem i kosztem w terminie określonym przy podpisywaniu protokołu przekazania gruntu, pod rygorem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia i naliczenia kary umownej.
 5. Szczegółowe warunki dzierżawy zawarte są we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub nie dokonania wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 205 Nadleśnictwa Gdańsk lub po numerem telefonu: 58 667 42 59.

 

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-gdansk/publiczny-pisemny-nieograniczony-przetarg-na-dzierzawe-nieruchomosci-na-cele-dzialalnosci-rolnej

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 7.70 ha
Województwo: pomorskie
Powiat: wejherowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-08-20

Dodano: 10 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6646 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,67 ha

Powiat: bytowski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-24

Dodano: 9 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6643 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,62 ha

Powiat: kościerski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-18

Dodano: 9 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6642 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,97 ha

Powiat: kartuski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 19 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6585 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,36 ha

Powiat: chojnicki

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-16

Dodano: 17 marca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6536 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 36,77 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-16

Dodano: 17 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6535 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,48 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu