Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-12
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 1.25 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5586 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,25 ha

Powiat:wołowski
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,25 ha/ użytek RIII,RIV/ czynsz wywoławczy 625,oo PLN/rocznie/wadium 60,oo PLN do 07.05.2022/ termin przetargu 12.05.2022 godz. 12:00

Wińsko, dnia 07.04.2022 roku
RGOŚ 6845.P.1.1.2022
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Wińsko działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2022 poz. 559 ze zm.) o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy Wińsko, położonej w obrębie Kleszczowice.
1. Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości nr 52/4 o powierzchni 1,25 ha położonej
w obrębie Kleszczowice, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wołowie Wydział
Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta KW WR1L/00026284/3.
2. Wywoławcza stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 625,00 zł.
Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% cenny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
3. Przetarg odbędzie się w dniu 12.05.2022 roku o godz. 12 00 w siedzibie Urzędu Gminy
w Wińsku pokój nr 11.
4. W ewidencji gruntów działka figuruje jako.
· grunty orne: R IIIb – 0,8533 R IVb – 0,3967
5. Brak planu zagospodarowania przestrzennego
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 60,00 zł, które należy
wpłacić na rachunek Gminy Wińsko: BS Żmigród O/Wińsko nr 36 9598 0007 0100 0172 2001
0147 do dnia 07.05.2022 roku.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej
przed otwarciem przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego,
pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu
przetargu.
7. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy
w terminie wyznaczonym przez wydzierżawiającego (co nastąpi nie później niż 14 dni od daty
rozstrzygnięcia przetargu), wydzierżawiający może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium
nie podlega wówczas zwrotowi.
8. Osoby biorące udział w przetargu winny zgłosić się osobiście lub za pośrednictwem
pełnomocnika.
9. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia.
Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać
w Urzędzie Gminy w Wińsku pl. Wolności 2, pokój nr 3a lub telefonicznie pod nr 71/ 380 42 31 oraz
e-mail: e.wawruszczak@winsko.pl
Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na stronach internetowych www.winsko.pl
i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wińsko www.bip.winsko.pl, na tablicach ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy i w miejscowości, w której położona jest nieruchomość przeznaczona do
dzierżawy oraz w prasie.
WÓJT GMINY
Jolanta Krysowata-Zielnica

 

https://bip.winsko.pl/cms/20175/rgos_6845p112022

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.25 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: wołowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-09-27

Dodano: 21 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6338 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 383,10 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-13

Dodano: 5 września, 2023

O godzinie: 08:00

# 6319 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,38 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-10-03

Dodano: 4 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6317 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 24,79 ha

Powiat: złotoryjski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-15

Dodano: 4 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6315 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,12 ha

Powiat: kamiennogórski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-01

Dodano: 19 sierpnia, 2023

O godzinie: 09:30

# 6298 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,05 ha

Powiat: lubiński

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-14

Dodano: 11 sierpnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6293 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,72 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu