Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-24
O godzinie: 09:30
Powierzchnia: 1.28 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5581 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,28 ha

Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,28 ha/ użytek PsIV/ czynsz wywoławczy 400,oo PLN/rocznie/wadium 39,oo PLN do 20.05.2022/ termin przetargu 24.05.2022 godz. 09:30

Burmistrz 

Miasta i Gminy

Cieszanów

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny
na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów.

 

Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. działki (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Roczny czynsz
w q żyta(wywoławczy)
Godzina przetargu Wysokość wadium
(w zł)
Minimalne postąpienie

(w q żyta) 

1. Działka 115/1, obręb Chotylub, KW PR1L/00036444/1 0,5724 PsIV-0,5724 ha Dzierżawa rolna.

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres 3 lat

2,86 930 17,00 0,2
2. Działka 115/2, obręb Chotylub, KW PR1L/00036444/1 0,7185 PsIV-0,7185 ha Dzierżawa rolna.

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres 3 lat

3,59 945 22,00 0,2

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2022 r. (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w pok. nr 12.

 

Warunkiem przestąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości podanej w ogłoszeniu w kasie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów lub na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy w Cieszanowie, nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 najpóźniej w dniu 20.05.2022 r. (za termin wniesienia wadium liczy się data wpływu środków na konto Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów).

 

Wadium zostanie zaliczone na poczet rocznego czynszu dzierżawnego osobie, która przetarg wygra, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu w przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrał uchyla
się od zawarcia umowy. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie i formie podanej w ogłoszeniu oraz spełnią pozostałe warunki określone
w ogłoszeniu.

Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości oraz ewentualne upoważnienie do reprezentowania innej osoby fizycznej. Przedstawiciele osób prawnych powinny przedłożyć Komisji oryginalne upoważnienie do reprezentowania w przetargu oraz aktualny odpis KRS.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie. Czynsz dzierżawny nie będzie podlegał aktualizacji.

Każdy z uczestników przetargu może w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z wydzierżawieniem nieruchomości.

Organizator przetargu ustali termin podpisania umowy i powiadomi o tym podmiot bądź osobę wyłonioną na dzierżawcę. Termin zawarcia umowy zostanie ustalony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się dzierżawcy od podpisania umowy dzierżawy, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

 

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów oraz tablicy ogłoszeń  wsi Chotylub. Wszelkich informacji na temat przetargu udziela się codziennie w godz. od 7-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku sala operacyjna lub tel. (0-16) 632 86 83.

 

Cieszanów 19.04.2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów   Zdzisław Zadworny

https://www.bip.cieszanow.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=10&id=1639&x=1&y=15&z=&n_id=5048

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.28 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: lubaczowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-12-14

Dodano: 5 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6422 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,30 ha

Powiat: tarnobrzeski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-12-28

Dodano: 28 listopada, 2023

O godzinie: 09:00

# 6413 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,95 ha

Powiat: dębicki

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-01-08

Dodano: 28 listopada, 2023

O godzinie: 11:30

# 6412 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,13 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-12-20

Dodano: 27 listopada, 2023

O godzinie: 12:00

# 6411 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,88 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-01-11

Dodano: 22 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6408 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,77 ha

Powiat: krośnieński

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-12-13

Dodano: 14 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6398 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,97 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu