Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-19
O godzinie: 08:00
Powierzchnia: 1.73 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5572 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,73 ha

Województwo:śląskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,73 ha/ użytek ŁV/ czynsz wywoławczy 192,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 19.04.2022 godz. 08:00

PGL LP Nadleśnictwo Koniecpol ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych

Koniecpol, 04.04.2022 r.

 

Zn. spr.: NN.7400.5.2022.NN2

              

O G Ł O S Z E N I E

PGL LP Nadleśnictwo Koniecpol ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony
na dzierżawę gruntów rolnych Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Koniecpol zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 

 

 1. Sposób zagospodarowania nieruchomości –  gospodarka rolna.
 2. Obciążenia nieruchomości: brak.
 3. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
 4. Informację o wpisie nieruchomości do rejestru zabytków: brak.
 5. Minimalny roczny czynsz: ustalony wg „Wytycznych w sprawie dzierżawy
  i najmu nieruchomości na terenie jednostek  nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach” wprowadzonych Zarządzeniem nr 2 Dyrektora RDLP w Katowicach z dnia 21.01.2021r., określony w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
 6. Okres dzierżawy: czas nieokreślony.
 7. Termin i miejsce, w którym można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dot. nieruchomości: Nadleśnictwo Koniecpol, pok. nr 21,  w godz. od 7:00
  do 9:00, tel: 664 951 603. Oględzin w/w działki można dokonać w obecności miejscowego Leśniczego.
 8. Termin i miejsce przetargu:

Ø Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.04.2022 r. o godz. 8:30 w siedzibie Nadleśnictwa Koniecpol.

Ø Otwarcie ofert będzie jawne. Oferenci mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

 1. Wysokość wadium, jego formę, termin i miejsce wniesienia: wadium nie jest wymagane.
 2.  Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

Ø Ofertę z podpisanym oświadczeniem (na drukach Nadleśnictwa, dostępnych na stronie internetowej www.koniecpol.katowice.lasy.gov.pl lub w biurze
Nadleśnictwa Koniecpol) należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Koniecpol, ul. Różana 11, 42-230 Koniecpol, lub przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do biura Nadleśnictwa) w formie pisemnej na drukach Nadleśnictwa w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych”, w terminie do 19.04.2022 r. do godz. 8:00.

 1.  Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę:

Ø  Przy wyborze oferty Nadleśnictwo Koniecpol będzie się kierowało wyłącznie kryterium ceny. Sposób oceny elementów oferty, o których mowa w pkt. 10:  waga – 100%.

 1.  W przypadku otrzymania co najmniej dwóch takich samych ofert (uniemożliwiających tym samym wybór oferty najkorzystniejszej), Nadleśnictwo Koniecpol wezwie tych Oferentów do złożenia ofert dodatkowych, spośród których zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza. Oferenci składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen niższych niż zaoferowane w złożonych dokumentach.
 2. Integralną częścią niniejszego ogłoszenia jest projekt przyszłej umowy dzierżawy (załącznik nr 2 do ogłoszenia) oraz obowiązek informacyjny RODO (załącznik nr 3 do ogłoszenia).
 3. Organizator przetargu bez podania przyczyny może przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia lub nie zatwierdzić wniosku Komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu ofert.

 

Nadleśniczy
Nadleśnictwa Koniecpol

Przemysław Grabowski

5572 koniecpol wykaz

https://koniecpol.katowice.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/ogloszenie-o-przetar-4

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.73 ha
Województwo: śląskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-12-11

Dodano: 6 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6425 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,92 ha

Powiat: wodzisławski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-12-18

Dodano: 15 listopada, 2023

O godzinie: 11:00

# 6401 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,60 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-11-07

Dodano: 16 października, 2023

O godzinie: 09:00

# 6369 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,25 ha

Powiat: częstochowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-11-03

Dodano: 4 października, 2023

O godzinie: 11:00

# 6355 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,13 ha

Powiat: lubliniecki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-10-19

Dodano: 19 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6334 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 21,32 ha

Powiat: zawierciański

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2023-10-26

Dodano: 18 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6332 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,85 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu