Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-17
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 4.70 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5564 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,70 ha

Powiat:świdnicki
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę rolnego/ pow. 4,70 ha/ użytek RIII,RIV/ czynsz wywoławczy 2350,oo PLN/rocznie/wadium 100,oo PLN do 11.05.2022/ termin przetargu 17.05.2022 godz. 10:00

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu I przetargów ustnych, nieograniczonych dotyczących wydzierżawienia na okres do trzech lat nieruchomości  gruntowych:  

  

  1. O pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, dotyczącym wydzierżawienia na okres do trzech lat, z przeznaczeniem na cele rolnicze, nieruchomości gruntowych, tj. działki nr 1040 o powierzchni 2,6932 ha przy ul. Torowej (obr. 6) oraz działki nr 1042 o powierzchni 0,3672 ha w okolicy ulic: Torowej oraz Bystrzyckiej (obr. 6) w Świdnicy.

 

Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem nieruchomości – działki nr 1040 o powierzchni  2,6932 ha przy ul. Torowej (obr. 6), dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00049433/5 oraz działki nr 1042 o powierzchni 0,3672 ha w okolicy ulic: Torowej oraz Bystrzyckiej (obr. 6), dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00026149/0.

Przedmiotem dzierżawy na cele rolnicze, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, jest działka nr 1040 o powierzchni 2,6932 ha przy ul. Torowej (obr. 6) oraz działka nr 1042 o powierzchni 0,3672 ha w okolicy ulic: Torowej oraz Bystrzyckiej (obr. 6) w Świdnicy. Użytek RIII,RIV

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 500,00 zł za 1 ha gruntu rocznie.

Wadium wynosi 50,00 zł.

 

Przetarg Nr P-37/V/22 odbędzie się w dniu 19.05.2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

—————————————————————————————————————–

 

  1. O pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, dotyczącym wydzierżawienia na okres do trzech lat, z przeznaczeniem na cele rolnicze, nieruchomości gruntowej, tj. część działki nr 2682 o powierzchni 1,7272 ha w okolicy ul. Śląskiej i Torowej (obr. 5) w Świdnicy.

 

Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem nieruchomości – działki nr 2682 o powierzchni  1,9995 ha w okolicy ul. Śląskiej i Torowej, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00047632/6.

Przedmiotem dzierżawy na cele rolnicze, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, jest część działki nr 2682 o powierzchni 1,7272 ha w okolicy ul. Śląskiej  i Torowej (obr. 5) w Świdnicy.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 500,00 zł za 1 ha gruntu rocznie.

Wadium wynosi 50,00 zł.

 

Przetarg Nr P-38/V/22 odbędzie się w dniu 19.05.2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

—————————————————————————————————————–

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

 Wadium w ww. wysokości winno być wniesione w pieniądzu do dnia 11.05.2022 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U z 2021 r., poz. 1899 t.j.).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana  w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.229, tel. 74 856 28 67 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124 i 125, tel. 74 856 29 24, 74 856 28 50 i 74 856 29 2

http://um.swidnica.pl/pages/posts/i-przetarg-ustny-nieograniczony-p-34v22-na-wydzierzawienie-na-okres-do-trzech-lat-z-przeznaczeniem-na-cele-rolnicze-nieruchomosci-gruntowej-czesc-dzialki-nr-499-o-powierzchni-75300-ha-w-okolicy-ul.-czestochowskiej-obr.-2-w-swidnicy-4456.php

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.70 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: świdnicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-09

Dodano: 1 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6596 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,98 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-09

Dodano: 30 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6593 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,02 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-09

Dodano: 28 maja, 2024

O godzinie: 12:00

# 6591 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,00 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-29

Dodano: 21 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6587 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,86 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-28

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 10:30

# 6580 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 30,69 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 7 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6575 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 57,08 ha

Powiat: kamiennogórski

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu