Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-18
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 10.13 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5561 sprzedaż gruntu rolnego pow. 10,13 ha

Powiat:sokólski
Województwo:podlaskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 10,13 ha/ użytek RIV,RV,PsIV/cena wywoławcza 205389,oo PLN/wadium 29484,oo PLN do 17.05.2022/ termin przetargu 18.05.2022 godz. 10:00

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokółce na podstawie art. 110w § 7 ustawy z 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 479) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18.05.2022r., o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Sokółce, przy ul. Białostockiej 47, w pokoju nr 10, odbędzie się druga licytacja działek wchodzących w skład nieruchomości gruntowej oznaczonych numerami geodezyjnymi: 245, 240, 84, 280/7, 281, 601, 621 położonej obręb 19 Ostrów Nowy i 23 Poczopek, gmina Szudziałowo o łącznej powierzchni 10,1300 ha dla której Sąd Rejonowy w Sokółce IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1S/00010608/9, należącej do dłużnika Eugeniusza Kazimierowicza.
L.p. Opis nieruchomości Oszacowana wartość nieruchomości Cena wywoławcza Wysokość wadium
1 działka nr 240 o pow. 0,5800ha oznaczona jako grunty orne, klasa gruntów R V, VI, zlokalizowana jest w środkowej części miejscowości Ostrów Nowy, wartość 76.270,00zł cena  53.389,00 zł  wadium  7.627,00zł
2 działka nr 84 o pow. 2,6200ha obręb Ostrów Nowy, nieruchomość sklasyfikowana jako grunty orne RIVa – 1,2900ha, RIVb – 0,7600 ha, RV – 0,4700 ha i RVI – 0,1000 ha, wartość 62.543,00zł cena 43.780,00zł  wadium 6.254,00zł
3 działka nr 280/7 o pow. 2,800ha obręb Nowy Ostrów, nieruchomość sklasyfikowana jako grunty orne, łąki i pastwiska trwałe, grunty zadrzewione i zakrzewione oraz rowy – dz. 281 – ŁIV – 0,6000ha, RIVb – 1,7400ha, RV – 0,5700ha, wartość 75.422,00zł  cena 52.795,00zł wadium  7.542,00zł
4 działka nr 281 o pow. 2,9100ha – obręb Nowy Ostrów, nieruchomość sklasyfikowana jako grunty orne, łąki i pastwiska trwałe, grunty zadrzewione i zakrzewione Lzr-ŁV – 0,1300 ha, Lzr-PsVI – 0,1000ha, PsIV – 2,3900 ha, PsVI – 0,0800ha i W-PsV – 0,1000ha. Wartość 78.385,00zł cena  54.870,00zł wadium  7.839,00zł
5 działka nr 601 o pow. 0,4400ha obręb Poczopek nieruchomość sklasyfikowana jako łąki trwale i rowy – ŁIV – 0,4300 ha, W-ŁV – 0,0100 ha. 8.983,00zł 6.288,00zł 898,00zł
6 działka nr 621 o pow. 0,1300ha obręb Nowy Ostrów, nieruchomość sklasyfikowana jako las – LsV. Wartość 2.219,00zł 1.cena 553,00zł  wadium 222,00zł

Cena razem 205389,00 zł, wadium razem 29484,00 zł
7 działka nr 245 o powierzchni 0,6500 ha, oznaczona w części jako grunty orne zabudowane, w części jako grunty orne, w części jako pastwisko, klasa gruntów IVb, IV, V, zlokalizowana jest w środkowej części miejscowości Ostrów Nowy. Na terenie nieruchomości zlokalizowany jest drewniany budynek mieszkalny, wolnostojący, parterowy z poddaszem nieużytkowym, o powierzchni zabudowy ok 70 m2, którego budowa datowana jest na ok. lata 30-te ubiegłego wieku, po przeprowadzonym remoncie dachu. Nieruchomość posiada przyłącze energetyczne. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni żwirowej.
Na terenie posesji zlokalizowany jest również: budynek gospodarczy w części zawalony, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o drewnianej konstrukcji ścian, o powierzchni zabudowy ok. 70m2 wraz z dwoma wiatami od strony północnej i południowej oraz budynek niemieszkalny, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o drewnianej konstrukcji ścian, o powierzchni zabudowy ok. 50 m2. Wartość 120.346,00zł  cena 84.242,00zł wadium 12.035,00zł

Cena wywoławcza nieruchomości w drugiej licytacji wynosi 70% oszacowanej wartości nieruchomości.
Licytant przystępujący do licytacji przed rozpoczęciem licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowanej wartości nieruchomości.
Wadium należy złożyć w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego przez Bank,  wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sokółce. Czek lub potwierdzenie wpłaty wadium składa się w dniu licytacji osobie prowadzącej licytację w godz. 8.00-9.30 (pokój 10, parter) lub na rachunek Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sokółce w NBP O/Białystok                       nr 46 1010 1049 0180 9213 9120 1000 z dopiskiem „wadium-egzekucja z nieruchomości działka nr (podać nr działki i obręb: Nowy Ostrów lub Poczopek)”. Warunkiem koniecznym dopuszczenia do licytacji w przypadku wyboru formy wpłaty wadium na konto, jest uznanie konta Urzędu kwotą wadium w dniu poprzedzającym licytację.
Wadium złożone przez licytanta, któremu zostanie udzielone przybicie zatrzymuje się, pozostałym licytantom wadium zwraca się niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni roboczych  od dnia licytacji.
W terminie 14 dni przed dniem licytacji można oglądać nieruchomość oraz przeglądać  akta postępowania egzekucyjnego w Urzędzie Skarbowym w Sokółce ul. Białostocka 47, po wcześniejszym umówieniu się i zarezerwowaniu terminu i godziny wizyty przez internet za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronie www.podatki.gov.pl/e-wizyta lub      pod numerem tel. 857111449 lub 668815387.

Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołana licytacji bez podania przyczyny.

https://www.podlaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-bialymstoku/ogloszenia/obwieszczenia-o-licytacjach/-/asset_publisher/MF0p/content/druga-licytacja-nieruchomosc-gruntowa-ostrow-nowy-poczopek-%E2%80%93-naczelnik-urzedu-skarbowego-w-sokolce?redirect=https%3A%2F%2Fwww.podlaskie.kas.gov.pl%2Fizba-administracji-skarbowej-w-bialymstoku%2Fogloszenia%2Fobwieszczenia-o-licytacjach%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_MF0p%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_MF0p_

 

Szczegóły

Powierzchnia: 10.13 ha
Województwo: podlaskie
Powiat: sokólski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-08-09

Dodano: 8 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6640 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,89 ha

Powiat: sokólski

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-08-14

Dodano: 25 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6625 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 3,25 ha

Powiat: suwalski

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-06-20

Dodano: 28 maja, 2024

O godzinie: 11:00

# 6592 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,70 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-05-09

Dodano: 25 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6570 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 273,65 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-03-22

Dodano: 18 marca, 2024

O godzinie: 12:00

# 6538 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1066,99 ha

Powiat: moniecki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2024-04-24

Dodano: 15 marca, 2024

O godzinie: 10:30

# 6530 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,68 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu