Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-10
O godzinie: 08:20
Powierzchnia: 5.51 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5549 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,51 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 5,51 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 1635,oo PLN/rocznie/wadium 400,oo PLN do 04.05.2022/ termin przetargu 10.05.2022 godz. 08:20

OGŁOSZENIE z dnia 30.03.2022 r.                    

Wójt Gminy Wągrowiec ogłasza I przetarg ustny, na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Wągrowiec, położonych na terenie Gminy Wągrowiec.

 • Przetarg odbędzie siędnia 10 maja 2022 r. w Urzędzie Gminy Wągrowiec  przy ul. Cysterskiej nr 22, pokój 305.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), najpóźniej do dnia 04 maja 2022 r.  (liczy się data wpływu na konto) na rachunek Nr  59 1020 4027 0000

1302 1215 5067 prowadzony przez  PKO BP S.A. w Wągrowcu z dopiskiem „Wadium przetargowe – miejscowość ………….. działka nr ………”          W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Natomiast wadium uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Do przetargu może przystąpić wyłącznie ta osoba, która dokonała wpłaty wadium.

Lp. Położenie nieruchomości

(miejscowość/ obręb)

Oznaczenie geod. 

(działka nr)

Pow.     w [ha]                 Klasoużytki      w [ha] Nr  KW Przeznaczenie

nieruchomości

 

Termin zagospodarowania nieruchomości Cena wywoławcza 

(zł)

Wadium

(zł)

Godzina przetargu UWAGI
1.

 

Czekanowo/ Przysieczyn 18/4 1,7446 R IVb – 1,0851 R V – 0,6595 KW

PO1B/00035692/1

cele rolnicze

 

5 lat 631,89 100,00 zł 820 Przetarg nieograniczony
2. Czekanowo/ Przysieczyn 18/6 0,1352 R IVb –0,1352

 

KW

PO1B/00035692/1

cele rolnicze

 

5 lat 54,08 100,00 zł 840 Przetarg nieograniczony
3. Przysieczyn/ Przysieczyn 218/12 3,4174 R VI – 3,4174

 

KW

PO1B/00035692/1

cele rolnicze

 

5 lat 854,35 100,00 zł 900 Przetarg nieograniczony
4. Rąbczyn/ Rąbczyn 234/4 0,2373 R IVa – 0,1817 R IVb –0,0556 KW

PO1B/00026768/9

cele rolnicze

 

5 lat 94,92 100,00 zł 920 Brak dostępu do drogi publicznej.

Przetarg ograniczony dowłaścicieli nieruchomościsąsiednich lub osób któreokażą się pisemną zgodąwłaścicieli nieruchomościsąsiednich na przejazd dodziałki 234/4

 

 • Cena wywoławcza jest ceną za jeden rok dzierżawy. Stawka czynszu wyłoniona w przetargu w przypadku wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim podlegają corocznej waloryzacji, natomiast w przypadku spadku cen stawki czynszu pozostają na takim samym poziomie.
 • Minimalne postąpienie wynosi   1 %  wartości nieruchomości. 

Przetarg będzie ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 • Ogłoszenie o przetargu podane zostaje do publicznej wiadomości, poprzez:
  1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wągrowiec, przy ul. Cysterskiej 22,
  2. wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectw: Czekanowo, Przysieczyn, Rąbczyn.
  3. ogłoszenie w BIP www.bip.gminawagrowiec.pl
  4. ogłoszenie w prasie lokalnej.
 • Inne informacje. Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości i przyjmuje on warunki przetargu bez zastrzeżeń.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania z warunkami przetargu, tj. regulaminem przetargu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wągrowiec pok. 209 oraz pod nr tel. (67) 26 80 801.           

 

 

Wójt Gminy Wągrowiec

/-/ inż. Przemysław Majchrzak

https://bip.gminawagrowiec.pl/wiadomosci/9640/wiadomosc/623840/ogloszenie_o_i_przetargu_ustnym_na_dzierzawe_dzialek_stanowiacyc

 

Szczegóły

Powierzchnia: 5.51 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: Wągrowiecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-10-26

Dodano: 24 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6342 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,38 ha

Powiat: śremski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-10-12

Dodano: 22 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6340 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,58 ha

Powiat: kolski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-25

Dodano: 21 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6337 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 74,62 ha

Powiat: kaliski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-10-25

Dodano: 18 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6333 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 12,59 ha

Powiat: kościański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-26

Dodano: 11 września, 2023

O godzinie: 14:00

# 6326 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 7,00 ha

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-26

Dodano: 11 września, 2023

O godzinie: 14:00

# 6325 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 5,00 ha

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu