Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-29
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 5.64 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5538 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,64 ha

Powiat:kamieński
Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 5,64 ha/ użytek ŁV/ czynsz wywoławczy 526,oo PLN/rocznie/wadium 200,oo PLN do 25.04.2022/ termin przetargu 29.04.2022 godz. 10:00

Burmistrz Wolina

ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej uymienionych nieruchomości stanowiących wła z przeznaczeniem na cele rolne 86-90000.

Obręb Ostromice

  1. działka nr 12 0 pow. 2,1796 ha sklasyfikowana jako ŁIV — 2, 1796 ha,

KW SZIK/00020526/4 wywoławczy roczny czynsz dzierżawny 5,449 q pszenicy tj. 548,77 zł wysokość wadium 200 zł

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres do 5 lat.

Dla działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, uchwalonym Uchwałą V/64/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia

26.02.2019 r. przedmiotowa działka przeznaczona jest pod zalesienie.

Obręb Kołczewo

  1. działka nr 146 0 pow. 1,1837 ha sklasyfikowana jako ŁV-0,5186 ha, LVI-0,6651 ha KW SZIK/00013751/8 wywoławczy roczny czynsz dzierżawny 1,7023 q pszenicy tj. 171,44 zł. wysokość wadium 50 zł.
  2. działka nr 147/1 0 pow. 0,5250 ha sklasyfikowana jako PsV-0, 1836 ha, N-0,3414 ha KW szłK/00013751/8 wywoławczy roczny czynsz dzierżawny 0,3672 q pszenicy tj. 36,98 zł. vwsokośé wadium 50 zł.
  3. działka nr 148 ha o pow. 1,7715 ha sklasyfikowanajako LV-I ,4277 ha, W-ŁV-O,0370 ha, LVI-0,2951 ha, W-ŁVI-O,OI 17 ha KW szłK/00013751/8 wywoławczy roczny czynsz dzierżawny 3,1505 q pszenicy tj. 317,29 zł. wysokość wadium 100 zł.

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres do 5 lat.

Nieruchomości nie posiadają aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin uchwalonym Uchwałą V/64/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26.02.2019 r., przedmiotowe działki leżą na terenie przeznaczonym na cele rolne. Działki położone w kompleksie użytków rolnych znajdujących się po lewej stronie drogi Kołczewo w kierunku Świętouścia.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2022 roku w Dworku Wolińskim przy ulicy Zamkowej 23a, o godzinie 1000.

Postąpienie dla działki ujętej w ogłoszeniu wynosi 50,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu. Wadium można wpłacić przelewem na konto Urzędu nr 67 9393 0000 0000 0156 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu najpóźniej w dniu 25 kwietnia 2022 roku.

Wpłacone wadium zaliczone zostanie dla osoby, która przetarg wygra na poczet należnego czynszu ustalonego w drodze przetargu, w terminie płatności czynszu określonego w umowie dzierżawy. Dla pozostałych uczestników przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Dzierżawcę obciążać będą także koszty utrzymania przedmiotu dzierżawy w tym podatek od nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, pok. nr 8, tel. 512 348 851.

Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Gminy — gminawolin.pl zakładka dla inwestora-przetargi oraz bip.gminawolin.pl – zakładka Nieruchomości ogłoszenia o przetargach.

Wolin, dnia 01.04.2022 r

http://bip.gminawolin.pl/strony/15675.dhtml

 

[/FMP]

Szczegóły

Powierzchnia: 5.64 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: kamieński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-20

Dodano: 17 listopada, 2022

O godzinie: 09:00

# 6006 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,59 ha

Powiat: wałecki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-09

Dodano: 5 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5988 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,98 ha

Powiat: kołobrzeski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 13:00

# 5956 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 87,92 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5955 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 64,54 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 14:00

# 5954 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 29,45 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 11:00

# 5953 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 11,56 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu