Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-25
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 0.70 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5534 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,70 ha

Powiat:kamieński
Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,70 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 415,oo PLN/rocznie/wadium 200,oo PLN do 19.04.2022/ termin przetargu 25.04.2022 godz. 10:00

Burmistrz Wolina informuje, że ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości

 

Obręb Łuskowo

  1. część działki nr 121/1 o pow. 0,70 ha

sklasyfikowana jako RIVa – 0,70 ha,

KW SZ1K/00032525/4

wywoławczy czynsz dzierżawny 4,12 q pszenicy tj. 414,93 zł

wysokość wadium 200 zł

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres do 5 lat.

Dla przedmiotowej działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, uchwalonym Uchwałą nr V/64/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26.02.2019 r. ww. działka leży w strefie mieszkaniowo – usługowej.

Niezabudowana nieruchomość dotychczas wykorzystywana na cele rolnie, położona jest przy skrzyżowaniu drogi powiatowej Wolin – Międzywodzie i drogi do Łuskowa oznaczonej numerem działki 118/3.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2022 roku w Dworku Wolińskim przy ulicy Zamkowej 23a, o godzinie 10oo.

Postąpienie dla działki ujętej w ogłoszeniu wynosi 50,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu. Wadium można wpłacić przelewem na konto Urzędu nr 67 9393 0000 0000 0156 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku  bankowym Urzędu najpóźniej w dniu 19 kwietnia 2022 roku.

Wpłacone wadium zaliczone zostanie dla osoby, która przetarg wygra na poczet należnego czynszu ustalonego w drodze przetargu, w terminie płatności czynszu określonego w umowie dzierżawy. Dla pozostałych uczestników przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Dzierżawcę obciążać będą także koszty utrzymania przedmiotu dzierżawy w tym podatek od nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami,

pok. nr 8, tel. 512 348 851.

Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Gminy – gminawolin.pl zakładka dla inwestora-przetargi oraz bip.gminawolin.pl – zakładka Nieruchomości ogłoszenia o przetargach.

 

http://bip.gminawolin.pl/strony/15623.dhtml

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.70 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: kamieński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-20

Dodano: 17 listopada, 2022

O godzinie: 09:00

# 6006 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,59 ha

Powiat: wałecki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-20

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 12:00

# 5952 sprzedaż gruntu rolnego pow. 12,50 ha

Powiat: gryficki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-18

Dodano: 5 października, 2022

O godzinie: 10:45

# 5949 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,21 ha

Powiat: koszaliński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-29

Dodano: 16 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5925 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 13,15 ha

Powiat: choszczeński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-23

Dodano: 13 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5917 dzierżawa gruntu rolnego pow. 20,09 ha

Powiat: gryficki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-09

Dodano: 26 sierpnia, 2022

O godzinie: 13:00

# 5893 dzierżawa gruntu rolnego (wyspa) pow. 560,57 ha

Powiat: świnoujście

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu