Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-06
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 4.87 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5531 sprzedaż gruntu leśnego pow. 4,87 ha

Powiat:przemyski
Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu leśnego/ pow. 4,87 ha/ użytek Ls/cena wywoławcza 165000,oo PLN/wadium  16500,oo PLN do 02.05.2022/ termin przetargu 06.05.2022 godz. 09:00

Fredropol, dnia 05.04.2022 r.

GN.6840.5.1.21-22

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Fredropol ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – zamieszczonych poniżej:

Obręb

Geodezyjny Nr KW

Nr działki Powierzchnia działki w ha Wadium

w PLN

Cena wywoławcza brutto

w PLN

Przetarg godzina Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości
Fredropol

PR1P/00022646/0

2 0,9100 2 500,00 25 000,00 09:00 Nieruchomość gruntowa leśna, bez uzbrojenia technicznego, kształt nieregularny zbliżony do prostokąta, teren w spadkach. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w obszarach objętych zapisami: Strefa ochrony ptaków „Natura 2000”, Park Krajobrazowy, Tereny lasów. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Występuje konieczność ustanowienia służebności drogi koniecznej na prywatnych działkach sąsiednich po przeniesieniu prawa własności. LsV–0,7000 ha, LzrPsV–0,1800 ha, PsV–0,0300 ha
Fredropol

PR1P/00022646/0

3 0,9900 3 500,00 35 000,00 09:30 Nieruchomość gruntowa leśna, bez uzbrojenia technicznego, kształt nieregularny zbliżony do prostokąta, teren w spadkach. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w obszarach objętych zapisami: Strefa ochrony ptaków „Natura 2000”, Park Krajobrazowy, Tereny lasów. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Występuje konieczność ustanowienia służebności drogi koniecznej na prywatnych działkach sąsiednich po przeniesieniu prawa własności. LsV–0,9900 ha
Fredropol

PR1P/00093191/3

4 1,9100 7 000,00 70 000,00 10:00 Nieruchomość gruntowa leśna, bez uzbrojenia technicznego, kształt nieregularny, teren w spadkach. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w obszarach objętych zapisami: Strefa ochrony ptaków „Natura 2000”, Park Krajobrazowy, Tereny lasów. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Występuje konieczność ustanowienia służebności drogi koniecznej na prywatnych działkach sąsiednich po przeniesieniu prawa własności. LsV–1,8300 ha, LzrPsIV–0,0200 ha, LzrPsV – 0,0600 ha
Fredropol

PR1P/00022646/0

7 1,0600 3 500,00 35 000,00 10:30 Nieruchomość gruntowa leśna, bez uzbrojenia technicznego, kształt nieregularny zbliżony do prostokąta, teren w spadkach. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w obszarach objętych zapisami: Strefa ochrony ptaków „Natura 2000”, Park Krajobrazowy, Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Tereny lasów, Obszary rolne wyłączone z zabudowy. Dojazd do działki utrudniony, drogami lokalnymi utwardzonymi oraz drogami leśnymi nieutwardzonymi. LsV–1,0600 ha

Minimalne postąpienie ustalają oferenci, nie niższe niż 1% ceny wywoławczej.

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu pokój nr 19, tel 16 6719818 wew. 40

Przetargi odbędą się w dniu 06.05.2022 r. w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19.

Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium do kasy urzędu lub przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia w Fredropolu

Nr 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002 do dnia 02.05.2022 r. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny zakupu nieruchomości w dniu zapłaty pełnej

ceny należności. Na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym w dniach: 08.11.2021 r., 10.01.2022 r.

UWAGA: Przeniesienie prawa własności każdej z w/w nieruchomości uzależnione będzie od spełnienia warunku dotyczącego prawa pierwokupu, przewidzianego w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275).

Wójt Gminy Fredropol

mgr Mariusz Śnieżek

http://bip.fredropol.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokazTresc-11-1115

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.87 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: przemyski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6612 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,00 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6611 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,42 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-03

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6607 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 10,31 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-06-10

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6579 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,79 ha

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-23

Dodano: 25 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6569 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,51 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6563 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 70,94 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu