Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-12
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 0.97 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5530 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,97 ha

Powiat:radomski
Województwo:mazowieckie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,97 ha/ użytek RV,RVI/ czynsz wywoławczy 97,oo PLN/rocznie/wadium 10,oo PLN do 09.05.2022/ termin przetargu 12.05.2022 godz. 10:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Wierzbica

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości rolnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1420/7 o powierzchni 0,97 ha położonej w Wierzbicy, stanowiącej własność Gminy Wierzbica, nr KW RA1S/00023914/2.

Przedmiotem przetargu dotyczącego dzierżawy jest działka o numerze ewidencyjnym 1420/7 o powierzchni 0,97 ha położona w Wierzbicy użytek RV,RVI, ujęta w wykazie nieruchomości, który zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzbicy w dniach 12.01.2022r. do 01.02.2022r., na stronie internetowej Urzędu oraz w dzienniku internetowym.

W/w nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres 5 lat. Roczna cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego wynosi 97,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. Wpłacenie wadium w kwocie 10,00 złna konto Urzędu Gminy w Wierzbicy nr 02 9132 0001 0100 1919 2000 0060 do dnia 09.05.2022 r.
    Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wierzbica. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po zakończeniu przetargu.
  2. Złożenie pisemnego oświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do przetargu do komisji przetargowej o:

– zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;

– wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

  1. Okazanie dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.
  2. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
  3. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
  4. Złożenie pisemnego oświadczenia, że nabywcy znane jest przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wierzbica.

Wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu.

Przetarg odbędzie się 12.05.2022 r. godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w sali konferencyjnej.

Szczegółowe informacje w przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 22, tel. 48 6183638, w godzinach urzędowania.

Wierzbica 2022-04-05

http://bip.wierzbica.pl/index.php?id=474&a=135&n_id=7184

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.97 ha
Województwo: mazowieckie
Powiat: radomski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-25

Dodano: 25 listopada, 2022

O godzinie: 09:30

# 6015 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 8,37 ha

Powiat: siedlecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-12-21

Dodano: 23 listopada, 2022

O godzinie: 14:00

# 6011 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,27 ha

Powiat: żyrardowski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-10-24

Dodano: 5 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5951 dzierżawa gruntu rolnego pow. 11,05 ha

Powiat: przysuski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 14 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5921 dzierżawa gruntu rolnego pow. 13,17 ha

Powiat: radomski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-08-16

Dodano: 3 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5863 dzierżawa gruntu rolnego pow. 43,91 ha

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-08-24

Dodano: 3 sierpnia, 2022

O godzinie: 15:00

# 5860 sprzedaż gruntu rolnego pow. 171,39 ha

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu