Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-19
O godzinie: 13:00
Powierzchnia: 1.18 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5529 sprzedaż gruntu rolnego pow. 1,18 ha

Powiat:nyski
Województwo:opolskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 1,18 ha/ użytek RIV/cena wywoławcza 45000,oo PLN/wadium  10000,oo PLN do 18.04.2022/ termin składania ofert 19.04.2022 godz. 13:00

Syndyk sprzeda nieruchomości (działki budowlane oraz grunty rolne) położone w Czarnolesie, gmina Skoroszyce, woj. opolskie.

Syndyk w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt V GUp 85/21 of, oferuje do sprzedaży, w formie pisemnego konkursu ofert niżej wyszczególnione nieruchomości położone w Czarnolesie, gmina Skoroszyce, powiat nyski:

1) działka nr 261/3, obszaru 1,1825 ha, stanowiącą grunty orne, KW nr OP1N/00078835/3, wraz z udziałem 2/16 części w działce nr 261/14, obszaru 0,0677 ha, KW nr OP1N/00089939/2, stanowiącej dojazd do działki nr 261/3, za łączną cenę nie niższą niż 45.000,00 złotych,

2) działka nr 261/4, obszaru 0,1050 ha, KW nr OP1N/00078835/3 wraz z udziałem 1/16 części w działce nr 261/14, obszaru 0,0677 ha, KW nr OP1N/00089939/2 oraz udziałem 1/4 części w działce nr 261/6, obszaru 0,0334 ha, KW nr OP1N/00090018/0, stanowiących dojazd do działki nr 261/4, za łączną cenę nie niższą niż 33.000,00 złotych,

3) działka nr 261/5, obszaru 0,1134 ha, KW nr OP1N/00078835/3 wraz z udziałem 1/16 części w działce nr 261/14, obszaru 0,0677 ha, KW nr OP1N/00089939/2 oraz udziałem 1/4 części w działce nr 261/6, obszaru 0,0334 ha, KW nr OP1N/00090018/0, stanowiących dojazd do działki nr 261/5, za łączną cenę nie niższą niż 35.000,00 złotych,

4) działka nr 261/10, obszaru 0,1039 ha, KW nr OP1N/00078835/3 wraz z udziałem 1/16 części w działce nr 261/14, obszaru 0,0677 ha, KW nr OP1N/00089939/2 oraz udziałem 1/8 części w działce nr 261/13, obszaru 0,0607 ha, KW nr OP1N/00089938/5, stanowiących dojazd do działki nr 261/10, za łączną cenę nie niższą niż 32.000,00 złotych,

5) działka nr 261/11, obszaru 0,1034 ha, KW nr OP1N/00078835/3 wraz z udziałem 1/16 części w działce nr 261/14, obszaru 0,0677 ha, KW nr OP1N/00089939/2 oraz udziałem 1/8 części w działce nr 261/13, obszaru 0,0607 ha, KW nr OP1N/00089938/5, stanowiących dojazd do działki nr 261/11, za łączną cenę nie niższą niż 32.000,00 złotych,

6) działka nr 261/12, obszaru 0,1235 ha, KW nr OP1N/00078835/3 wraz z udziałem 1/16 części w działce nr 261/14, obszaru 0,0677 ha, KW nr OP1N/00089939/2 oraz udziałem 1/8 części w działce nr 261/13, obszaru 0,0607 ha, KW nr OP1N/00089938/5, stanowiących dojazd do działki nr 261/12, za łączną cenę nie niższą niż 37.000,00 złotych,

7) działka nr 261/15, obszaru 0,1337 ha, KW nr OP1N/00078835/3 wraz z udziałem 1/16 części w działce nr 261/14, obszaru 0,0677 ha, KW nr OP1N/00089939/2 oraz udziałem 1/8 części w działce nr 261/13, obszaru 0,0607 ha, KW nr OP1N/00089938/5, stanowiących dojazd do działki nr 261/15, za łączną cenę nie niższą niż 40.000,00 złotych,

8) działka nr 261/16, obszaru 0,1370 ha, KW nr OP1N/00078835/3 wraz z udziałem 1/16 części w działce nr 261/14, obszaru 0,0677 ha, KW nr OP1N/00089939/2 oraz udziałem 1/8 części w działce nr 261/13, obszaru 0,0607 ha, KW nr OP1N/00089938/5, stanowiących dojazd do działki nr 261/16, za łączną cenę nie niższą niż 41.000,00 złotych,

9) działka nr 261/17, obszaru 0,1369 ha, KW nr OP1N/00078835/3 wraz z udziałem 1/16 części w działce nr 261/14, obszaru 0,0677 ha, KW nr OP1N/00089939/2 oraz udziałem 1/8 części w działce nr 261/13, obszaru 0,0607 ha, KW nr OP1N/00089938/5, stanowiących dojazd do działki nr 261/17, za łączną cenę nie niższą niż 41.000,00 złotych,

10) nieruchomości położonej w Czarnolesie, gmina Skoroszyce, powiat nyski, województwo opolskie, obejmującej działkę nr 158, obszaru 0,2400 ha wraz z zabudowaniami, dla której Sąd Rejonowy w Nysie, prowadzi Księgę Wieczystą nr OP1N/00013233/0, za cenę nie niższą niż 265.800,00 złotych.

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu konkursowym jest:

  1. złożenie oferty z wyraźnym wskazaniem nieruchomości której oferta dotyczy, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA V GUp 85/21 of” osobiście w kancelarii syndyka w terminie do dnia 19 kwietnia 2022 roku, godz. 1300(adres: Kancelaria Syndyka Mariusz Jedynak, ul. Piastowska 27/5, 48-300 Nysa) bądź przesłanej na wskazany wyżej adres za pomocą operatora Poczta Polska (decyduje data wpływu oferty do kancelarii).
  2. wpłata wadium w wysokości 10.000,00 złotych na rachunek masy upadłości: Santander Bank S.A. 62 1090 2167 0000 0001 3071 6990.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach oraz regulamin przetargu można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 730 555 875 lub e-mailowo: syndyk@syndyk-online.com.

Dodatkowe informacje opublikowane zostaną na stronie internetowej www.syndyk-online.com.

https://www.imsig.pl/pozycja/2022/67/18911

 

[/FMP]

Szczegóły

Powierzchnia: 1.18 ha
Województwo: opolskie
Powiat: nyski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-29

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 08:00

# 6561 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,10 ha

Powiat: krapkowicki

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-08-29

Dodano: 17 lipca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6262 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,64 ha

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-08-31

Dodano: 17 lipca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6261 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,57 ha

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-05-12

Dodano: 8 kwietnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6150 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,97 ha

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-04-20

Dodano: 23 marca, 2023

O godzinie: 15:00

# 6136 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 467,27 ha

Powiat: głubczycki

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-09-30

Dodano: 24 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5935 dzierżawa gruntu rolnego pow. 14,86 ha

Powiat: kluczborski

Województwo: opolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu