Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-25
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 0.47 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5526 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,47 ha

Powiat:sieradzki
Województwo:łódzkie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,47 ha/ użytek RIV,RV/ czynsz wywoławczy 700,oo PLN/rocznie/wadium 70,oo PLN do 21.04.2022/ termin przetargu 25.04.2022 godz. 11:00

Goszczanów, dnia 18 marca 2022 r.

WÓJT GMINY GOSZCZANÓW ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACYJNY) na wysokość stawki czynszu dzierżawnego niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Goszczanów przeznaczonej do wydzierżawienia z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego

Lp. Nr księgi wieczystej oznaczenie wg ewidencji Położenie i powierzchnia Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Okres umowy dzierżawy Wysokość czynszu

W Zł

Termin wnoszenia opłaty czynszu oraz zasady aktualizacji opłat Wadium
1. SRIS/00038

954/1

Działka nr

555

Obręb:

Chlewo

Chlewo 0,4745ha Grunty

R IVa – 0,0767ha

R v -0,1158 ha

R VI – 0,2730 ha

W RIVa- 0,0090 ha

Przeznaczone do użytkowania rolniczego Do 5 lat 700 zł brutto rocznie- cena wywoławcza czynsz płaty do 15 października każdego roku począwszy od 2022 roku a w ostatnim roku dzierżawy do 15 czerwca.

stawka czynszu będzie wzrastała zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych

rzez GUS.

70zł

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż I % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

PRZETARG odbędzie sie w dniu 25 kwietnia 2022 roku (poniedziałek) o godz. 11 00 w Urzędzie Gminy w Goszczanowie ( sala nr 19 ) :

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata WADIUM w pieniądzu w wysokości podanej wyżej nie później niż w dniu 21.04.2022 r. na konto depozytowe nr 59 9269 0004 0030 0201 2000 0070 prowadzone przez BS w Szadku Oddział w Goszczanowie — w tytule przelewu należy podać numer działki oraz miejscowość, którego dotyczy wadium.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto depozytowe.

1

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny czynszu dzierżawnego, a w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy ulega ono przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż w przeciągu 3 dni.

Umowa dzierżawy ostanie zawarta na czas oznaczony do 3 1.08.2026 r.

Roczny czynsz dzierżawny netto osiągnięty w przetargu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bądź jego unieważnienia z uzasadnionej przyczyny.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Goszczanowie, opublikowanie na stronie internetowej /ogłoszenia/ oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Chlewo.

Szczegółowe informacje:

Urząd Gminy w Goszczanowie, pokój nr 1 1, tel. /043/ 829 82 30.

 

https://goszczanow.bip.gov.pl/ogloszenia/ogloszenie-o-przetargu-ustnym-nieograniczonym.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.47 ha
Województwo: łódzkie
Powiat: sieradzki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-17

Dodano: 15 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6583 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 56,37 ha

Powiat: brzeziński

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-06-13

Dodano: 8 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6576 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,03 ha

Powiat: łęczycki

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 7 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6574 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 11,51 ha

Powiat: łęczycki

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-06-13

Dodano: 7 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6573 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,33 ha

Powiat: łęczycki

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-04-09

Dodano: 3 kwietnia, 2024

O godzinie: 12:00

# 6549 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,46 ha

Powiat: piotrkowski

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-03-04

Dodano: 4 lutego, 2024

O godzinie: 11:00

# 6490 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,88 ha

Powiat: pabianicki

Województwo: łódzkie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu