Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-20
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 3.89 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5522 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,89 ha

Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 3,89 ha/ użytek RV/ czynsz wywoławczy 1128,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 20.04.2022 godz. 10:00

Drawno, 29.03.2022 r.
Zn. spr.: SA.2217.1.7.2022
N A D L E Ś N I C T W O D R A W N O
ogłasza
nieograniczony pisemny przetarg
na dzierżawę gruntów rolnych
1. Nadleśnictwo Drawno udostępnia grunty na podstawie zgody Dyrektora RDLP w
Szczecinie, znak sprawy ZS.2217.1.85.2022 z dnia 13.03.2022 r.
2. Położenie gruntów:
3. Cena wywoławcza za czynsz dzierżawy:
a) w q pszenicy za 1 ha/rok wynosi: 2,90
b) czynsz będzie corocznie waloryzowany w oparciu o średnią krajową cenę skupu
pszenicy publikowaną przez Główny Urząd Statystyczny
c) czynsz będzie przeliczony proporcjonalnie do dzierżawionej powierzchni
4. Oferty na dzierżawę należy:
Ø przesyłać elektronicznie na adres: drawno@szczecin.lasy.gov.pl w terminie do
20.04.2022 r. do godz. 10:00
Ø złożyć na dołączonym formularzu (załącznik nr 1)
5. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie najwyższa złożona w kwintalach pszenicy
oferta.
6. Informacje dodatkowe:
– Przed złożeniem oferty, Oferent zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami
umowy dzierżawy (załącznik nr 2)
– Forma i cel dzierżawy: działalność rolnicza

Gmina Obręb ewid. Działka
ewid.
Leśnictwo pododdział Oddział, Rodzaj użytku ewidencyjna Pow.
Choszczno Krzowiec 31 Kołki 195 j RV 3,8900

– Czas dzierżawy: nieograniczony z możliwością 6 miesięcznego wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec roku dzierżawnego lub ze skutkiem natychmiastowym na
zasadzie porozumienia stron.
– Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia na własny koszt wszelkich należności
podatkowych oraz świadczeń publicznych przypadających z tytułu zawarcia umowy
oraz użytkowania dzierżawionego gruntu według obowiązujących przepisów.
7. Nadleśnictwo zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
ZATWIERDZAM
Sławomir Wencel
Nadleśniczy
/Podpisano certyfikatem kwalifikowanym/

 

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-drawno/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.89 ha
Województwo: zachodniopomorskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-20

Dodano: 17 listopada, 2022

O godzinie: 09:00

# 6006 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,59 ha

Powiat: wałecki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-09

Dodano: 5 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5988 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,98 ha

Powiat: kołobrzeski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 13:00

# 5956 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 87,92 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5955 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 64,54 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 14:00

# 5954 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 29,45 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-08

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 11:00

# 5953 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 11,56 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu