Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-20
O godzinie: 09:20
Powierzchnia: 0.60 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5519 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,60 ha

Powiat:leżajski
Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na 10-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,60 ha/ użytek PsIV/ czynsz wywoławczy 300,oo PLN/rocznie/wadium 50,oo PLN do 15.04.2022/ termin przetargu 20.04.2022 godz. 09:20

OGŁOSZENIE O PRZETARGU ustnym nieograniczonym

WÓJT GMINY LEŻAJSK OGŁASZA

pierwszy przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Leżajsk przeznaczonej na użytkowanie rolnicze, położonej w miejscowości Chalupki Dębniańskie na okres 10 lat, tj.

część działki nr 62/5, 108/2 i 136 0 łącznej pow.O,60ha – kwota wywoławcza czynszu dzierżawnego 300,00zł w stosunku rocznym, wadium w kwocie 50,00zł.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w kasie lub na konto Gminy Leżajsk w Banku PEKAO

Przetarg odbędzie się dnia 20.04.2022 roku o godz. 920 w budynku Urzędu Gminy Leżajsk ul. Opalińskiego 2, pok. Nr 58(trzecie piętro).

W/w nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr RZIE/00033293/8.

Działki użytkowane rolniczo w użytku PslV.

Obciążenia nieruchomości : brak

Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu powinny zgłosić się w wyznaczonym terminie i miejscu z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z nieruchomością i warunkami przetargu. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu zgodnie z 54 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny dzierżawy nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Leżajsku uglezajsk.bip.gov.pl./dzierżawa nieruchomości/ wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Leżaj sku oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości.

Wpłata wadium przez uczestnika jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z nieruchomością oraz warunkami przetargu i warunkami dzierżawy nier Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz przetargu udzielane są Gminy Leżajsk oraz pod nr telefonu (0-17) 240 62 38. Leżajsk dn.12.03.2022r.

 

 

https://uglezajsk.bip.gov.pl/dzierzawa-nieruchomosci/ogloszenie-o-i-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-dzierzawe-nieruchomosci-polozonej-w-chalupkach-debnianskich.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.60 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: leżajski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-06-12

Dodano: 15 maja, 2023

O godzinie: 09:00

# 6184 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,30 ha

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-07-20

Dodano: 10 maja, 2023

O godzinie: 10:00

# 6180 Sprzedaż gruntu rolno-leśnego, pow. 13,40 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-05-24

Dodano: 9 maja, 2023

O godzinie: 09:00

# 6179 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,38 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-05-24

Dodano: 7 maja, 2023

O godzinie: 10:00

# 6178 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 75,84 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-06-06

Dodano: 6 maja, 2023

O godzinie: 09:00

# 6176 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,00 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-05-30

Dodano: 5 maja, 2023

O godzinie: 09:00

# 6174 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,94 ha

Powiat: brzozowski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu