Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-20
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 0.50 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5518 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,50 ha

Powiat:leżajski
Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na 10-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,50 ha/ użytek RVI/ czynsz wywoławczy 150,oo PLN/rocznie/wadium 16,oo PLN do 15.04.2022/ termin przetargu 20.04.2022 godz. 11:00

WÓJT GMINY LEŻAJSK OGŁASZA

pierwszy przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Leżajsk przeznaczonej na użytkowanie rolnicze, położonej w miejscowości Biedaczów na okres 10 lat, tj.

– część działki nr 445/1 0 pow.O,50ha – kwota wywoławcza czynszu dzierżawnego 150,00zł w stosunku rocznym, wadium w kwocie 16,00zł.

Wadium należy wnieść w pieniądzu w kasie lub na konto Gminy Leżajsk w Banku

Przetarg odbędzie się dnia 20.04.2022 roku o godz. 11 00 w budynku Urzędu Gminy Leżajsk ul. Opalińskiego 2, pok. Nr 58(trzecie piętro).

W/w nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr RZIE/0003551/0.

Działka zakrzewiona w użytku RVI.

Obciążenia nieruchomości : brak

Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu powinny zgłosić się w wyznaczonym terminie i miejscu z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z nieruchomością i warunkami przetargu. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu zgodnie z Š4 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny dzierżawy nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Leżajsku uglezajsk.bip.gov.pl./dzierżawa nieruchomości/ wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Leżajsku oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości.

Wpłata wadium przez uczestnika jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z nieruchomością oraz warunkami przetargu i warunkami dzierżawy nieruchomości.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz przetargu udzielane są w pokoj nr 10 Urzędu Gminy Leżajsk oraz pod nr telefonu (0-17) 240 62 38. Leżajsk dn.14.03.2022r.

BI EDACZÓW

 

https://uglezajsk.bip.gov.pl/dzierzawa-nieruchomosci/ogloszenie-o-i-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-dzierzawe-nieruchomosci-polozonej-w-biedaczowie.html

Szczegóły

Powierzchnia: 0.50 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: leżajski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6612 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,00 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6611 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,42 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-03

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6607 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 10,31 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-06-10

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6579 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,79 ha

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-23

Dodano: 25 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6569 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,51 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6563 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 70,94 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu