Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-28
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 0.51 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5517 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,51 ha

Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,51 ha/ użytek ŁIV,ŁV/ czynsz wywoławczy 55,oo PLN/rocznie/wadium 20,oo PLN do 22.04.2022/ termin przetargu 28.04.2022 godz. 09:00

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Dukli o g ł a s z a
przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Dukla .
Przedmiotem dzierżawy jest:
– działka nr 783/6 o powierzchni 0,36 ha , położona w Iwli, stanowiąca własność
mienia komunalnego Gminy Dukla , objęta Księgą Wieczystą nr
KS1K/00089354/6 , ŁIV,ŁV
cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 38,50 zł rocznie ,
wysokość wadium – 10,00 zł ,
– działka nr 3902 o powierzchni 0,15 ha , położona w Łękach Dukielskich,
stanowiąca własność mienia komunalnego Gminy Dukla , objęta Księgą
Wieczystą nr KS1K/00090903/0 ,
cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 16,00 zł rocznie ,
wysokość wadium – 10,00 zł ,
Nieruchomości wydzierżawia się z przeznaczeniem pod uprawę
rolną.
Czynsz dzierżawny ustalony w drodze przetargu zwolniony jest z podatku VAT
od towarów i usług .
Począwszy od 2023 roku czynsz dzierżawny podlega corocznie waloryzacji w
oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.
Umowa dzierżawna zostanie zawarta na czas nieokreślony.
Przetarg odbędzie się dnia 28 kwietnia 2022 r. o godz.900 w sali nr 304
znajdującej się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli . W przetargu mogą brać
udział osoby fizyczne i osoby prawne , jeżeli wpłacą wadium w ustalonej wysokości .
Wadium w pieniądzu w określonej wyżej wysokości z podaniem numeru
ewidencyjnego i położenia działki należy wpłacić do dnia 22 kwietnia 2022 r. na
konto nr: 13 1130 1105 0005 2141 2520 0038 Bank Gospodarstwa Krajowego. Za
dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Gminy Dukla. .
Wpłacone wadium zostanie :
– zwrócone osobie , która nie wygrała przetargu niezwłocznie po przetargu ,
– zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego osobie , która wygra przetarg .
Jednocześnie informuję , że nie podpisanie umowy dzierżawnej w
ustalonym terminie , pomimo wygrania przetargu powoduje utratę wpłaconego
wadium.
Burmistrz Dukli może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego
przeprowadzenia z ważnych przyczyn.
Dukla , dnia 25 marca 2022 r.

 

http://dukla.pl/pl/dla-mieszkancow/aktualnosci-24/-/aktualnosci/0/8239/ogloszenie

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.51 ha
Województwo: podkarpackie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-20

Dodano: 24 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 6013 Sprzedaż gruntu rolno-leśnego, pow. 18,86 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 23 listopada, 2022

O godzinie: 09:00

# 6012 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,77 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-10-21

Dodano: 23 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5933 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 3,50 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-10-11

Dodano: 23 września, 2022

O godzinie: 09:00

# 5932 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,60 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-09-22

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5909 sprzedaż gruntu leśnego pow. 10,65 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2022-09-21

Dodano: 18 sierpnia, 2022

O godzinie: 09:30

# 5884 dzierżawa gruntu rolnego pow. 10,10 ha

Powiat: leski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu