Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-29
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 8.66 ha
0
PLN

6 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5514 dzierżawa gruntu rolnego pow. 8,66 ha

Powiat:koniński
Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 8,66 ha/ użytek RIV,RV/ czynsz wywoławczy 1155,oo PLN/rocznie/wadium 231,oo PLN do 22.04.2022/ termin przetargu 29.04.2022 godz. 09:00

Burmistrz Miasta

Sompolno

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Sompolno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

 1. Przetargiem objęte są niezabudowane działki wymienione niżej:
L.p Działka numer Pow. w ha Położenie w obrębie geodezyjnym Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego w zł Wysokość wpłaty wadium w zł Minimalna wysokość postąpienia w zł
1. 61 0,2800 Ostrówek 25,00 5,00 0,25
2. 115 I 1424 Som olno 130,00 26,00 1,30
3. 1/16 0,3000 Wierzbie 200,00 40,00 2,00
1/18 0,1900
1/23 0,0100
1/25 0,5400
1/28 0,7700
1/30 0,7900
1/32 0,8100
4. Cz. dz.

100/3

2,7300 Belny 570,00 114,00 5,70
5. Cz. dz.

100/3

1,1000 Belny 230,00 46,00 2,30
 1. Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 61 obręb Ostrówek KW KNIK/00047373/7, pozycja rejestrowa G. 12; 115 obręb Sompolno KW KNIK/00047034/9, pozycja rejestrowa G.901; 1/16, 1/18, 1/23, 1/25, 1/28, 1/30, 1/32 obręb Wierzbie, KW KNIK/00047379/9, pozycja rejestrowa G. 1 1, są własnością Gminy Sompolno. Działka nr 100/3 0 pow. całkowitej 3,8300 ha znajduje się w posiadaniu Gminy Sompolno.
 2. działki nie posiadają miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działki podlegają zagospodarowaniu na cele upraw polowych.
 3. Termin dzierżawy ustala się na okres 3 lat.
 4. Ustalony czynsz należy uiszczać do 30.09. każdego roku na rachunek Urzędu Miejskiego w Sompolnie wskazany w umowie dzierżawy.

Czynsz za niepełny rok płatny jest proporcjonalnie od czasu trwania umowy.

 1. Przetarg odbędzie się 29 kwietnia 2022 roku o godzinie 9-tej w Urzędzie Miejskim w Sompolnie, pokój nr 23.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium do dnia 22.04.2022 roku w wysokości wymienionej w pkt I ogłoszenia w Banku Spółdzielczym w Wierzbinku na rachunek Urzędu Miejskiego w Sompolnie nr 69 8558 0008 0005 1190 2000 0040.
 3. Za datę wpływu wadium uznaje się datę wpływu równowartości wadium na konto wskazane w pkt 7.
 4. Na dokumencie wpłaty wadium należy zaznaczyć, że wpłata dotyczy przetargu na działkę — podać numer działki oraz miejsce jej położenia zgodnie z pkt I ogłoszenia
 5. Wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Sompolno w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy dzierżawy.
 6. Zastrzega się odwołanie przetargu z ważnych powodów.
 7. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu i warunkach dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sompolnie w godzinach urzędowania.

 

Sompolno dnia 28.03.2022 r. NKN.6845.27.2022

https://sompolno.bip.net.pl/?a=5599#

 

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 8.66 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: koniński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-08-12

Dodano: 21 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6663 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 18,37 ha

Powiat: kolski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-07-30

Dodano: 17 lipca, 2024

O godzinie: 08:00

# 6657 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,57 ha

Powiat: śremski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-07-29

Dodano: 16 lipca, 2024

O godzinie: 08:00

# 6655 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,33 ha

Powiat: śremski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-08-06

Dodano: 15 lipca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6654 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,92 ha

Powiat: kościański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-08-05

Dodano: 11 lipca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6648 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 15,18 ha

Powiat: kościański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-08-01

Dodano: 8 lipca, 2024

O godzinie: 10:30

# 6641 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,98 ha

Powiat: gnieźnieński

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu