Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-21
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 1.12 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5508 sprzedaż gruntu rolnego pow. 1,12 ha

Powiat:bialski
Województwo:lubelskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 1,12 ha/ użytek RV/cena wywoławcza 14800,oo PLN/wadium  750,oo PLN do 15.04.2022/ termin przetargu 21.04.2022 godz. 10:00

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Biała Podlaska ogłasza, że w dniu 21 kwietnia 2022 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Biała Podlaska przy ulicy Prostej 31 odbędzie się pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych w miejscowościach:

Wartość L.p. Obręb ewidencyjny Nr działki Pow. w ha Nr KW Opis nieruchomości Forma zbycia nieruchomości wg. operatu (cena netto) Wadium do przetargu w zł Postąpienie minimalne w zł

  1. Młyniec 216 0,4321 ha LU1B/00130030/0 wolna od obciążeń Nieruchomość rolna, nie objęta m.p.z.p przetarg nieograniczony 7 000,00 zł 350,00 zł 100,00 zf
  2. Pólko 36 0,6967 ha LU1B/00119561/8 wolna od obciążeń Nieruchomość rolna, nie objęta m.p.z.p przetarg nieograniczony 7 800,00 zł 400,00 zł 100,00 zł

Wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy Biała Podlaska nr 55 8025 0007 0019 2415 2000 0060 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej w terminie do 15 kwietnia 2022 r. W tytule przelewu należy podać nazwę obrębu i nr działki, której dotyczy wadium. Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia w przypadku wygrania przetargu. W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone wpłacającemu w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a w wyznaczonym terminie nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży, wadium przepada.

Pełnomocnictwa: – w przypadku ustanowienia pełnomocnika, należy przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem — w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników, – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Biała Podlaska i poszczególnych sołectw oraz na stronie internetowej www.mina-bialapodlaska.P1 i w Biuletynie Informacji Publicznej. Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Biała Podlaska pokój nr 23 tel. 83 888 92 69

 

 

https://bialapodlaska.e-bip.eu/index.php?id=10000030&p1=szczegoly_zal&p2=10002733

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.12 ha
Województwo: lubelskie
Powiat: bialski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-08-09

Dodano: 15 lipca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6653 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 15,00 ha

Powiat: krasnostawski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 7 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6605 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,29 ha

Powiat: włodawski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-06-14

Dodano: 22 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6589 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 19,99 ha

Powiat: tomaszowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 22 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6588 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 15,00 ha

Powiat: krasnostawski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-24

Dodano: 19 kwietnia, 2024

O godzinie: 08:00

# 6567 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 70,95 ha

Powiat: rycki

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-26

Dodano: 4 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6552 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,11 ha

Powiat: chełmski

Województwo: lubelskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu