Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-27
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 2.19 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5499 sprzedaż gruntu rolnego pow. 2,19 ha

Powiat:słubicki
Województwo:lubuskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 2,19 ha/ użytek RIV/cena wywoławcza 218100,oo PLN/wadium  43620,oo PLN do 22.04.2022/ termin przetargu 27.04.2022 godz. 12:00

Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.

Znak: GOR.WKUZ.OS.4240.83.2022.MKB.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 514) oraz ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 507) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z 2021 r. poz. 2092) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny (licytacja) nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomość pochodzi ze zlikwidowanych Jednostek Spółdzielczych.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zgodna z wykazem opublikowanym dnia 7 marca 2022 r. w Sekcji Zamiejscowej w Ośnie Lubuskim, w Urzędzie Miejskim w Słubicach, sołectwie Kunice, Lubuskiej Izbie Rolniczej oraz w siedzibie Oddziału Terenowego KOWR w Gorzowie Wlkp. a także stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka www.bip.kowr.gov.pl.

 1. NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ położona – województwo lubuskie, powiat słubicki, gmina Słubice, obręb Kunice, stanowiąca działki ewidencyjne nr: 172, 173 0 pow. 1,2008 ha

Opis nieruchomości: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Kunice w gminie Słubice (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego nr 15, poz. 171 z dnia 28 maja 2001 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem IIMN, 12MN – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz symbolem KSL — tereny ulic zbiorczej i lokalnych.

Działki przylegają do drogi powiatowej — brak urządzonego zjazdu. Działki nie są użytkowane rolniczo, występują na nich nieliczne skupiska drzew. Nieruchomość położona jest na obszarze chronionego krajobrazu Słubicka Dolina Odry. Nabywca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów dotyczących tego obszaru. Przez działki przebiegają dwie napowietrzne linie energetyczne SN z jednym słupem w granicach każdej działki. Nabywca będzie zobowiązany do udostępniania przedsiębiorstwu eksploatującemu niezbędnej części gruntu na czas remontu i konserwacji linii.

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr GWIS/00028236/O. Dział III i IV KW wolny od wpisów.

W skład nieruchomości wchodzą:

Grunty o powierzchni ogólnej — 1,2008 ha

(w tym: użytków rolnych – 1,2008 ha)

– grunty orne – 1,2008 ha w klasie RVI – 1,2008 ha

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi — 204 500 zł (w tym 23%VAT)

Minimalne postąpienie wynosi — 2 100 zł

Wysokość wadium — 40 900 zł

 1. NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ położona – województwo lubuskie, powiat słubicki, gmina Słubice, obręb Kunice, stanowiąca działkę ewidencyjną nr: 174 0 pow. 0,5127 ha

Opis nieruchomości: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Kunice w gminie Słubice (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego nr 15, poz. 171 z dnia 28 maja 2001 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem IIMN, 12MN – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz symbolem KSI- — tereny ulic zbiorczej i lokalnych.

Działka przylega do drogi powiatowej – brak urządzonego zjazdu. Działka nieużytkowana rolniczo, występują na niej nieliczne skupiska drzew. Nieruchomość położona jest na obszarze chronionego krajobrazu Słubicka Dolina Odry. Nabywca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów dotyczących tego obszaru. Przez działkę przebiegają dwie napowietrzne linie energetyczne SN z jednym słupem w granicach działki. Nabywca będzie zobowiązany do udostępniania przedsiębiorstwu eksploatującemu niezbędnej części gruntu na czas remontu i konserwacji linii.

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr GWIS/00028236/0. Dział III i IV KW wolny od wpisów.

66-400 Gorzów Wlkp., ul. Myśliborska 32, tel. (95) 714 61 00, www.kowr.gov.pl

W skład nieruchomości wchodzą

Grunty o powierzchni ogólną – 0,5127 ha

(w tym: użytków rolnych – 0,5127 ha)

– grunty orne – 0,5127 ha, w klasie: RVI – 0,5127 ha

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi — 87 500 zł (w tym 23 0/0VAT)

Minimalne postąpienie wynosi — 900 zł

Wysokość wadium — 17 500 zł

 1. NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ położona województwo lubuskie, powiat słubicki, gmina Słubice, obręb Kunice, stanowiąca działkę ewidencyjną nr: 175 0 pow. 0,7638 ha

Opis nieruchomości: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Kunice w gminie Słubice (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego nr 15, poz. 171 z dnia 28 maja 2001 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem IIMN, 12MN – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz symbolem KSI- – tereny ulic zbiorczej i lokalnych.

Działka przylega do drogi powiatowej – brak urządzonego zjazdu. Działka nieużytkowana rolniczo, występują na niej nieliczne skupiska drzew. Nieruchomość położona jest na obszarze chronionego krajobrazu Słubicka Dolina Odry. Nabywca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów dotyczących tego obszaru. Przez działkę przebiegają dwie napowietrzne linie energetyczne SN z jednym słupem w granicach działki. Nabywca będzie zobowiązany do udostępniania przedsiębiorstwu eksploatującemu niezbędnej części gruntu na czas remontu i konserwacji linii.

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr GWIS/00028236/O. Dział III i IV KW wolny od wpisów.

W skład nieruchomości wchodzą:

Grunty o powierzchni ogólnej — 0,7638 ha

(w tym: użytków rolnych – 0,7638 ha)

– grunty orne — 0,7638 ha, w klasie: RVI – 0,7638 ha

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi — 130 200 zł (w tym 23 0/0VAT)

Minimalne postąpienie wynosi — 1 310 zł

Wysokość wadium — 26 040 zł

4, NIEZABUDOWANA NIERUCHOMOŚĆ położona województwo lubuskie, powiat słubicki, gmina Słubice, obręb Kunice, stanowiąca działkę ewidencyjną nr: 176 0 pow. 0,5237 ha

Opis nieruchomości: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Kunice w gminie Słubice (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego nr 15, poz. 171 z dnia 28 maja 2001 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem IIMN, 12MN – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz symbolem KSI- – tereny ulic zbiorczej i lokalnych.

Działka przylega do drogi powiatowej – brak urządzonego zjazdu. Działka nieużytkowana rolniczo, występują na niej nieliczne skupiska drzew. Nieruchomość położona jest na obszarze chronionego krajobrazu Słubicka Dolina Odry. Nabywca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów dotyczących tego obszaru. Przez działkę przebiegają dwie napowietrzne linie energetyczne SN z jednym słupem w granicach działki. Nabywca będzie zobowiązany do udostępniania przedsiębiorstwu eksploatującemu niezbędnej części gruntu na czas remontu i konserwacji linii.

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr GWIS/00028236/0. Dział III i IV KW wolny od wpisów.

W skład nieruchomości wchodzą:

Grunty o powierzchni ogólnej — 0,5237 ha

(w tym: użytków rolnych – 0,5237 ha)

– grunty orne – 0,5237 ha, w klasie: RVI – 0,5237 ha

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi — 89 350 zł (w tym 23%VAT)

Minimalne postąpienie wynosi — 900 zł Wysokość wadium — 17 870 zł

 1. położona – województwo lubuskie, powiat słubicki, gmina

Słubice, obręb Kunice, stanowiąca działkę ewidencyjną nr: 177/1 0 pow. 2,1971 ha

Opis nieruchomości: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Kunice w gminie Słubice (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego nr 15, poz. 171 z dnia 28 maja 2001 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem 3UT – tereny usług turystycznych i KSI- — tereny ulic zbiorczej i lokalnych.

Działka przylega do drogi powiatowej – brak urządzonego zjazdu. Działka nieużytkowana rolniczo, występują na niej nieliczne skupiska drzew. Nieruchomość położona jest na obszarze chronionego krajobrazu Słubicka Dolina Odry. Nabywca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów dotyczących tego obszaru. Przez działkę przebiegają dwie napowietrzne linie energetyczne SN z czterema słupami w granicach działki oraz korytarz techniczny z linią telekomunikacyjną. Nabywca będzie zobowiązany do udostępniania przedsiębiorstwu eksploatującemu niezbędnej części gruntu na czas remontu i konserwacji linii.

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr GWIS/00031629/6. Dział IV KW wolny od wpisów. W dziale III KW ujawnione ograniczone prawo rzeczowe – służebność przesyłu na rzecz Orange Polska s.a.

W skład nieruchomości wchodzą:

Grunty o powierzchni ogólnej — 2,1971 ha

(w tym: użytków rolnych – 2,1971 ha)

– grunty orne – 2,1971 ha, w klasie: RVI -2,1971 ha

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi — 218 100 zł (w tym 23 0/oVAT)

Minimalne postąpienie wynosi — 2 400 zł Wysokość wadium — 43 620 zł

Przez działki nr: 172; 173; 174; 175; 176, 177/1 przebiegają „korytarze techniczne linii przesyłowych” wraz z linią napowietrzną elektroenergetyczną – istniejącą gazociąg – orientacyjnie oraz kanalizacja ściekowa grawit. – pompowa – orientacyjnie.

UWAGA!

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie i na warunkach podanych w wykazie przysługuje podmiotom w nim wymienionym.

Zgodnie z art. 28a ustawy z 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, sprzedaż nieruchomości rolnej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych:

 1. będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz
 2. nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha.

Przepisów ust. 1 nie stosuje się do nabywców nieruchomości, w których grunty, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako grunty pod stawami, stanowią co najmniej 70% powierzchni nieruchomości.

Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, o których mowa w ust. 1:

 • będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności;
 • do powierzchni tej wlicza się powierzchnię użytków rolnych, które zostały nabyte a z Zasobu, a następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne, o których mowa w 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Powierzchnię użytków rolnych, o których mowa wyżej, ustala się na podstawie oświadczenia złożonego przez nabywcę nieruchomości rolnej. Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie, podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej nieruchomości od KOWR.

Nieruchomości sprzedawane są zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez właściwego Starostę Powiatowego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Krajowego Ośrodka z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego.

Przetarg Qdbedzie sie w dniu 27 kwietnia 2022 r.

w siedzibie Sekcfi Zamielscowef KOWR w Ośnie Lubuskim

 1. 3 Mata 24, sala nr 01

Sfrona 3 z 8

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek nr 172, 173,174, 175, 176, 177/1 obręb Kunice

Ad. 1 działki nr 172, 173 obręb o godzinie 12:30

Ad. 2 działka nr 174 obręb Kunice o godzinie 13:00

Ad. 3 działka nr 175 obręb Kunice o godzinie 13:30

Ad. 4 działka nr 176 obręb Kunice o godzinie 14:00

Ad. 5 działka nr 177/1 obręb Kunice o godzinie 14:30

Organizator przetargu dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy wykorzystaniu darmowej aplikacji Zoom.

Opis minimalnych wymagań dla aplikacji Zoom oraz instrukcja obsługi aplikacji Zoom umożliwiającej udział w licytacji prowadzonej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej znajdują się pod adresem: http: (www.kowr.gov.pl (nieruchomosci (wymagania-techniczne

W przypadku podjęcia przez organizatora przetargu decyzji o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej informacja o tym fakcie zostanie umieszczona na stronie internetowej i stronie BIP KOWR (w miejscu publikacji ogłoszenia przetargowego) oraz przesłana pocztą elektroniczną do uczestników przetargu, którzy złożyli wymagane dokumenty (wymienione w dalszej części ogłoszenia) i wpłacili wadium, na 3 dni przed przetargiem.

Zapłata za nabywane mienie winna być dokonana w całości przed podpisaniem umowy sprzedaży.

Na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) cena zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie zawarcia umowy sprzedaży

Wyklucza się płatność należności jakimikolwiek wierzytelnościami. Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Do dnia poprzedzającego przetarg można zapoznać się z postanowieniami umowy sprzedaży, które nie podlegają ustaleniu w trybie przetargowym w siedzibie Sekcji Zamiejscowej KOWR w Ośnie Lubuskim wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail) po uprzednim zgłoszeniu takiej woli pocztą elektroniczną na adres przetarg.i.gsn.Q@kQ.wr.AQL.pLlub telefonicznie pod nr (95) 757 61 97.

Organizator przetargu dopuszcza nabycie nieruchomości przez więcej niż jeden podmiot do współwłasności w częściach ułamkowych. W takim przypadku osoby zamierzające wziąć wspólnie udział w przetargu winny, przez rozpoczęciem przetargu, lecz nie później niż w terminie składania dokumentów, o którym mowa poniżej, złożyć oświadczenie, z którego wynikać będzie w jakich udziałach nastąpi nabycie nieruchomości (formularze stanowiące załączniki do ogłoszenia zawierają treść tego oświadczenia).

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia w siedzibie Sekcji Zamiejscowej w Ośnie Lubuskim w zamkniętej kopercie z napisem

Ad. 1 „Kwalifikacja uczestników na przetarg dz.nr: 172, 173 obręb Kunice”

Ad. 2 „Kwalifikacja uczestników na przetarg dz.nr: 174 obręb Kunice”

Ad. 3 „Kwalifikacja uczestników na przetarg dz.nr: 175 obręb Kunice”

Ad. 4 „Kwalifikacja uczestników na przetarg dz.nr: 176 obręb Kunice”

Ad. 5 „Kwalifikacja uczestników na przetarg dz.nr: 177/1 obręb Kunice” najpóźniej do 20.04.2022 r. odrębnie na każdą z nieruchomości będących przedmiotem przetargu, następujących dokumentów:

 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z nieruchomością.
 2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu.
 3. Oświadczenie o braku zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec Krajowego Ośrodka, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 4. Oświadczenie, że nie władają lub nie władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego a jeśli władały to, że na wezwanie Krajowego Ośrodka opuściły te nieruchomości.
 5. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że osoby będące wspólnikami bądź członkami organów tego podmiotu nie władają lub nie władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego, a jeśli władały to, że na wezwanie Krajowego Ośrodka opuściły te nieruchomości.

Oświadczenia wskazane w pkt 1-5 mogą być złożone na jednym z formularzy stanowiących załącznik do ogłoszenia o przetargu. W przypadku uczestnictwa w przetargu spółki cywilnej lub podmiotów nabywających nieruchomość na współwłasność, dokumenty o których mowa w pkt 1-5 albo załącznik do ogłoszenia o przetargu, składają wszyscy wspólnicy lub nabywcy udziałów w nieruchomości. W przypadku

 

wspólności majątkowej małżeńskiej dokumenty, o których mowa w pkt 1-5 albo załącznik do ogłoszenia składając oboje małżonkowie.

 1. Osoby prawne krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zobowiązane są do przedłożenia oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem: umowy spółki wraz ze wszystkimi zmianami,  aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej temu odpisowi pobranej elektronicznie z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego;  aktualnej listy wspólników,

(termin ważności tych dokumentów upływa po trzech miesiącach od daty ich wydania).

uchwały odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

 1. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zobowiązane są do przedłożenia właściwych dla danej jednostki dokumentów rejestrowych (jeżeli podlegają rejestracji w innym rejestrze publicznym niż Krajowy Rejestr Sądowy), dokumentów pełnomocników lub właścicieli ją tworzących.
 2. Pełnomocnictwo, w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika uczestnika przetargu lub jednego z małżonków, gdy w małżeństwie obowiązuje wspólność ustawowa (wymagane jest wówczas pełnomocnictwo udzielone przez małżonka nie uczestniczącego w przetargu).
 3. Kwestionariusz z danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi oferenta lub jego reprezentantów w zakresie niezbędnym do identyfikacji tożsamości i kontaktów w sprawach związanych z nadaniem uprawnień do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

Wzory ww. oświadczeń zostaną udostepnione na stronie internetowei KOWR w mieiscu publikacii ggłoszenia_q przetarqu.

Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Sekcji Zamiejscowej w Ośnie Lubuskim, pocztą na adres Sekcji Zamiejscowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Ośnie Lubuskim, ul. 3 Maja 24, 69-220 Ośno Lubuskie lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Nie dopuszcza się składania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

W przypadku niedostarczenia przez osobę/podmiot zamierzającą(-y) brać udział w przetargu w wyżej wskazanym terminie wymaganych dokumentów (w tym danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika przetargu) lub dostarczenia dokumentów niekompletnych bądź nieczytelnych organizator przetargu nie dopuszcza tego uczestnika do udziału w przetargu. W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu do Sekcji Zamiejscowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Ośnie Lubuskim, ul. 3 Maja 24.

W przypadku przeprowadzania przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

 • 3 dni przed przetargiem przeprowadzanym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaną udostępnione hasło i link uprawniające do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (adres poczty elektronicznej udostępniany jest przez uczestników w kwestionariuszu). Udostępnione przez organizatora przetargu uczestnikowi przetargu dane niezbędne do udziału w przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (hasło i link) pozwalają na jego identyfikację, a wszelkie działania wykonane za ich pomocą obciążają uczestnika przetargu, któremu zostały one przekazane.
 • Przed rozpoczęciem przetargu identyfikacja tożsamości uczestnika przetargu będzie dokonywana poprzez weryfikację poszczególnych cyfr/liter z serii i nr dowodu osobistego i/lub nr PESEL, w związku z czym niezbędne jest dysponowanie dowodem osobistym.
 • Zasady dotyczące postępowania w przypadku przerwania komunikacji przy przeprowadzaniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wszystkim uczestnikom przetargu przekazuje Przewodniczący komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość (gdy osoby w przetargu działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są do przedłożenia pełnomocnictw upoważniających do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość), z wyjątkiem przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium, w określonej wyżej wysokości, z wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie organizatora przetargu do dnia 22.04.2022 r. przelewem bankowym na konto Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Zielona Góra numer . Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej najpóźniej w dniu przetargu, z wyjątkiem przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.

Do nabycia nieruchomości przez cudzoziemców zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278).

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (j,t. Dz.U. z 2017 r., poz. 682 ze zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia lub użytkowania wieczystego nieruchomości, bądź do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.

Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg, zgodnie z treścią S 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z 2021 r. poz. 2092) zalicza się na poczet ceny nabycia. Osobom, które przetargu nie wygrały zgodnie z 5 9 ust. 3 ww. rozporządzenia wadium zwraca się niezwłocznie po odstąpieniu od przeprowadzenia przetargu lub zamknięciu przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Zgodnie z S 9 ust. 5 wymienionego wyżej rozporządzenia osoba, która nie uczestniczyła w przetargu na sprzedaż danej nieruchomości, pomimo wniesienia wadium – nie może uczestniczyć w kolejnych przetargach na sprzedaż tej nieruchomości.

Zgodnie z art. 29 pkt. 3bc cytowanej ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w przetargu nie mogą brać udziału podmioty, które:

 • mają zaległości z tytułu zobowiązań finansowych wobec KOWR, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w szczególności zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskały one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub
 • władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka nieruchomości tych nie opuściły albo podmioty, w których są wspólnikami bądź w organach których uczestniczą osoby, które władają lub władały nieruchomościami Zasobu bez tytułu prawnego i mimo wezwania Krajowego Ośrodka nieruchomości tych nie opuściły.

UWAGA!

W przetargu mogą również brać udział osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2097) o ile spełnią wymienione wyżej warunki i zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa przetargu.

Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium do wysokości kwoty nieprzekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty osoby fizyczne, którym przysługuje prawo do rekompensaty w formie zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli w terminie do dnia 22.04.2022 r. do godziny 9:00 złożą w Sekcji Zamiejscowej KOWR w Ośnie Lubuskim na ręce przewodniczącego komisji przetargowej:

pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,  oryginał decyzji właściwego wojewody lub zaświadczenia potwierdzających prawo do rekompensaty w formie zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych na poczet ceny sprzedaży, a w przypadku spadkobierców osób wskazanych w decyzjach lub zaświadczeniach – także postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (albo o dziale spadku) oraz dowody potwierdzające spełnienie wymogów określonych w art. 2 lub art. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Krajowy Ośrodek nie będzie mógł zrealizować prawa do rekompensaty osobie, która zgodnie z treścią decyzji lub też z adnotacją zamieszczoną na decyzji lub zaświadczeniu wybrała jako formę rekompensaty świadczenie pieniężne.

Osoba uprawniona zwolniona z obowiązku wniesienia wadium w części, aby zostać dopuszczona do przetargu zobowiązana jest wnieść pozostałą część wadium na ogólnych warunkach, określonych w tym ogłoszeniu.

Decyzja lub zaświadczenie przedłożone przez uczestnika przetargu, który:

wygrał przetarg – pozostaje w dyspozycji Krajowego Ośrodka do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,           nie wygrał przetargu — zostaje zwrócona niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

UWAGA!

Zgodnie z treścią z art. 29 ust. 3g cytowanej na wstępie ustawy:

WADIUM NIE PODLEGA ZWROTOWI W PRZYPADKU, GDY:

L žaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,

 1. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy;
 2. Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.

Nabywca nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o pochodzeniu środków finansowych na ten cel oraz, że nie zawarł umowy przedwstępnej na zbycie tej nieruchomości. Złożone oświadczenie podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Uczestnik przetargu może wnieść do Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka pisemne zastrzeżenia na czynności przetargowe w terminie 7 dni od dnia dokonania tych czynności.

Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa powyżej w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia i publikuje rozstrzygnięcie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka. Na podjęte przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR rozstrzygnięcie, służy prawo wniesienia zastrzeżeń do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia.

Do czasu wydania rozstrzygnięcia, o którym mowa powyżej, przez Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka albo rozpatrzenia zastrzeżeń przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, albo upływu terminu na wniesienie tych zastrzeżeń, umowa sprzedaży nie może być zawarta.

Termin i miejsce zawarcia umowy zostaną wyznaczone po przeprowadzeniu skutecznego przetargu. Uczestnik przetargu, który go wygrał o dacie zawarcia umowy poinformowany zostanie pisemnie. Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie traktowane będzie jak uchylenie się od zawarcia umowy i zgodnie z cytowanym wyżej art. 29 ust. 3g pkt 2 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Oględzin przedmiotowej nieruchomości dokonać można od poniedziałku do piątku po uzgodnieniu z Sekcją Zamiejscową w Ośnie Lubuskim.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży, w szczególności pobierane tytułem taksy notarialnej oraz opłaty sądowej, ponosi nabywający.

Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zamknięcia przetargu.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w tym sprzedaży nieruchomości, co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie (dane oferenta) i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu (dane nabywcy) jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 30.
 • W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 • Jako Administrator, w celu przeprowadzania przetargu oraz w celu ewentualnego zawarcia umowy sprzedaży, jej realizacji, dokonywania rozliczeń, windykacji należności i zawarcia innych umów w związku z realizacją tej umowy, a także w celach związanych z obowiązkiem ewidencji korespondencji kierowanej z/do KOWR i w celu obowiązku archiwizacji dokumentacji, będziemy przetwarzać dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie oraz pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu, w związku z realizacją postępowania na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i aktów wykonawczych do niej wydanych, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłanki legalności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej jako RODO.
 • Dane osobowe zawarte we wszelkich dokumentach złożonych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie i pozostałych dokumentach wymaganych do zawarcie umowy po rozstrzygnięciu przetargu będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, oraz okres przedawnienia roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa.

Do danych ww. oferentów i dzierżawcy/nabywcy mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, archiwizacji, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

 • Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy w celach określonych powyżej przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w wyżej określonych celach nie przysługuje:

1

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Podanie przez oferentów danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w przetargu i zawarcia umowy po jego rozstrzygnięciu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i aktów wykonawczych do niej wydanych.
 • KOWR nie będzie podejmował decyzji wobec osób, których dane przetwarza w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. KOWR nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), ani do organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane w zakresie danych identyfikacyjnych i danych kontaktowych zawarte w kwestionariuszu, będą przetwarzane przez Administratora w celu potwierdzenia Pani/Pana tożsamości w przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej oraz w celach związanych z nawiązaniem z Panią/Panem kontaktu w sprawach dotyczących organizacji i przeprowadzenia przetargu w tej formie oraz w celu kontaktu w sprawach związanych z ewentualnym zawarciem umowy sprzedaży.
 • W przypadku przeprowadzania przetargów z użyciem środków komunikacji elektronicznej przetwarzanie i rozpowszechnianie przez Administratora wizerunków uczestników przetargu jest niezbędne do przeprowadzania przetargu w tej formie i jest zgodne z prawem w oparciu o przesłanki legalności ich przetwarzania, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b, c i e RODO ponieważ jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KOWR w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym a także w związku z podjęciem przez Panią/Pana działań przed ewentualnym zawarciem umowy sprzedaży.

W przypadku utrwalenia przez uczestnika przetarqu użyciem środków komunikacji elektronicznei osoby trzecie mu towarzyszące i rozpowszechniania wizerunków uczestników przetarau i członków komisii przetarqowei. każdą z osób utrwalaiacvch ii rozpowszechniaiacych wizerunek tych osób ponosić bedzie odpowiedzialność i konsekwencie wynikaiące z przetwarzania wizerunku innych osób bez ich zezwolenia,

https://www.kowr.gov.pl/nieruchomosci/oferty/312720

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.19 ha
Województwo: lubuskie
Powiat: słubicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-24

Dodano: 15 lipca, 2024

O godzinie: 11:30

# 6652 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 12,59 ha

Powiat: krośnieński

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-07-26

Dodano: 12 lipca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6650 Sprzedaż gruntu rolno-leśnego, pow. 5,49 ha

Powiat: międzyrzecki

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-07-25

Dodano: 3 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6637 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,36 ha

Powiat: sulęciński

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 7 czerwca, 2024

O godzinie: 10:30

# 6604 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,59 ha

Powiat: zielonogórski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 5 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6601 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,12 ha

Powiat: zielonogórski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2024-06-13

Dodano: 15 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6582 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 37,81 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu