Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-25
O godzinie: 08:00
Powierzchnia: 1.85 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5494 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,85 ha

Województwo:lubelskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,85 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 800,oo PLN/rocznie/wadium 50,oo PLN do 20.04.2022/ termin przetargu 25.04.2022 godz. 08:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Tarnawatka

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na cele rolne na okres 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowane grunty orne położone w obrębie ewidencyjnym Sumin oznaczone numerem: 206 o pow. pod dzierżawę 1,85 ha. Termin zagospodarowania nieruchomości 1.09.2022 – 31.08.2025 r.

W części działki nr ewid. 206 znajduje się budynek świetlicy – przeznaczenie w MPZP teren usług publicznych. Pozostała część działki objęta wykazem o pow. 1,85 ha stanowi niezabudowane grunty orne przeznaczone do dzierżawy – przeznaczenie w MPZP częściowo zabudowa zagrodowa, częściowo pola uprawne. Oddanie w dzierżawę następuje na cele rolne. Księga wieczysta nieruchomości ZA1T/00061052/6.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2022 roku  o godz. 8.00

w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, pokój nr 7

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 800 zł rocznie.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

Czynsz płatny jest bez wezwania do 30 września każdego roku. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia czynszu dzierżawnego na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Tarnawatka.

Wadium w wysokości 50 zł należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Tarnawatka 23 9639 1064 2003 6400 0026 0008 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub. Oddział w Tarnawatce do dnia 20 kwietnia 2022 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy Tarnawatka. Wadium osoby wygrywającej przetarg podlega zwrotowi po podpisaniu umowy dzierżawy. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w przeciągu 3 dni.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, stosownych pełnomocnictw, w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru – aktualnego wpisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Nieruchomości objęte ogłoszeniem są wolne od zobowiązań i obciążeń. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje, dotyczące przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście
w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 (pokój nr 2) lub pod numerem telefonu 84 662 47 10 w godzinach urzędowania od 7.00 -15.00.

Wójt Gminy

Piotr Pasieczny

Tarnawatka 14.03.2022 r.

http://www.tarnawatka.bip.mbnet.pl/ogloszenia/przetargi-na-sprzedaz-nieruchomosci/1730-ogloszenie-o-przetargu-na-dzierzawe-nieruchomosci-dz-206

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.85 ha
Województwo: lubelskie
Powiat: tomaszowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-14

Dodano: 22 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6589 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 19,99 ha

Powiat: tomaszowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 22 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6588 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 15,00 ha

Powiat: krasnostawski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-24

Dodano: 19 kwietnia, 2024

O godzinie: 08:00

# 6567 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 70,95 ha

Powiat: rycki

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-26

Dodano: 4 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6552 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,11 ha

Powiat: chełmski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-09

Dodano: 4 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6550 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,23 ha

Powiat: chełmski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-12

Dodano: 21 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6543 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,52 ha

Powiat: lubartowski

Województwo: lubelskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu