Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-22
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 4.32 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5493 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,32 ha

Powiat:ełcki

Opis

Przetarg na 10-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 4,32 ha/ użytek PsVI,RIV,N/ czynsz wywoławczy 1303,oo PLN/rocznie/wadium 280,oo PLN do 15.04.2022/ termin przetargu 22.04.2022 godz. 10:00

Kalinowo dnia, 16.03.2022  r.

Nasz znak: SG.6845.2.2.2022

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KALINOWO

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXIII.164.21 Rady Gminy Kalinowo z dnia 22 października 2021 r. ogłaszam

I przetarg ustny nieograniczony nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej na dzierżawę:

 

Lp. Data i godzina, miejsce przetargu Oznaczenie nieruchomości według księgi

wieczystej oraz

katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowani Cena wywoławcza

Kwota czynszu Dzierżawnego

(opłata roczna)

Wadium Informacja o przeznaczeniu dzierżawy
1. 22.04.2022   

Gminny

Ośrodek Kultury  ul Mazurska 8

godz. 10.00

OL1E/00012880/2 działka nr 91 Obręb Dudki, Gmina Kalinowo

 

pow. 3,7742 ha

 

Nieruchomość gruntowa, według katastru nieruchomości stanowi grunty orne klasy:

Lzr-PsVI 1,9200 ha,

N              0,2388 ha,

PsVI         0,5858 ha,

RIVb       0,4546 ha,

RV            0,5750 ha

Nieobjęta miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego,

wykorzystywana

na cele gospodarki

rolne

1135,00 zł

Płatne do 15 maja Kwota czynszu dzierżawnego podlega

waloryzacji raz do roku przez okres trwania dzierżawy

 

225,00 zł

 

Przetarg ustny nieograniczony – dzierżawa na okres do 10 lat
2. 22.04.2022   

Gminny

Ośrodek Kultury  ul Mazurska 8

godz. 10.30

OL1E/00013714/5 działka nr 5 Obręb Borzymy,

Gmina Kalinowo

 

pow. 0,5591 ha

 

Nieruchomość gruntowa, według katastru nieruchomości stanowi grunty orne klasy: N

 

Nieobjęta miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego,

wykorzystywana

na cele gospodarki

rolne

168,00 zł

Płatne do 15 maja Kwota czynszu dzierżawnego podlega

waloryzacji raz do roku przez okres trwania dzierżawy

 

35,00 zł Przetarg ustny nieograniczony – dzierżawa na okres do 3 lat

Oferowana stawka rocznego czynszu dzierżawnego musi być większa co najmniej o 1% od ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 15.04.2022 r. na konto BS Ełk o/Kalinowo 82 9331 0004 0020 0235 9302 0005 (decyduje data wpływu na rachunek UG).

Powyższe ogłoszenie zostanie wywieszone na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kalinowo, Sołectwach Borzymy i Dudki, w których położone są nieruchomości w okresie od dnia 22 marca 2022 r., oraz umieszczono na stronach internetowej Urzędu Gminy Kalinowo (www.kalinowo.pl)  i Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.kalinowo.pl) na okres 30 dni. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. (87) 621 87 69.

 

Wójt Gminy Kalinowo

/-/ Andrzej Bezdziecki

 

https://bip.kalinowo.pl/public/?id=217535

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.32 ha
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: ełcki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-08-22

Dodano: 21 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5836 dzierżawa gruntu rolnego pow. 21,61 ha

Powiat: kętrzyński

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-08-23

Dodano: 15 lipca, 2022

O godzinie: 08:00

# 5822 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,98 ha

Powiat: mrągowski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-07-28

Dodano: 30 czerwca, 2022

O godzinie: 15:00

# 5787 sprzedaż gruntu rolnego pow. 7,69 ha

Powiat: elbląski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-07-20

Dodano: 24 czerwca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5776 sprzedaż gruntu leśnego pow. 10,19 ha

Powiat: bartoszycki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-07-14

Dodano: 21 czerwca, 2022

O godzinie: 12:30

# 5773 sprzedaż gruntu rolnego pow. 15,03 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-06-28

Dodano: 31 maja, 2022

O godzinie: 15:00

# 5743 sprzedaż gruntu rolnego pow. 26,98 ha

Powiat: węgorzewski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu