Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-14
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 2.00 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5492 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,00 ha

Powiat:słupski
Województwo:pomorskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 2,00 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 600,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 14.04.2022 godz. 10:00

Nadleśnictwo Damnica

 

Damnica, 30.03.2022r.

ZG.2217.6.2022.MK

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE

LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO DAMNICA ul. Wincentego Witosa 2A, 76-231 Damnica, tel. 59 811 30 33, fax 59 811 30 92

OGŁASZA POSTĘPOWANIE W TRYBIE I PISEMNEGO PRZETARGU

NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW NA CZAS NIEOKREŚLONY

  1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Damnica z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki rolnej, na czas nieokreślony, położonych jak niżej:
Adres leśny Nr działki ew. Pow.

wydzielenia ha

Pow.

dzierżawy ha

Rodzaj pow. N2000
Adres administracyjny Rodzaj użytku Siedlisko przyrodnicze/BlO
1 1-25-1-04-249-a-OO 249/6 1 ,2685 1 ,2685
22-12-042-0010 R IVB
2 1 1-25-1-08-239-l-OO 249/2 0,7400 o, 7400
22-12-042-0010 R IVB
  1. Cena wywoławcza czynszu rocznego za dzierżawę 1 ha wynosi 300,00 zł netto. Zaproponowany przez oferenta czynsz nie może być niższy niż cena wywoławcza.
  2. Do ceny uzyskanej w przetargu naliczona będzie aktualnie obowiązująca stawka podatku od towarów i usług.
  3. Czynsz dzierżawny będzie corocznie podwyższany o wzrost średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (rocznej inflacji) za rok poprzedni ogłaszany przez GUS, ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku. Pierwsza waloryzacja dokonana będzie w 2023 roku.
  4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty na formularzu ofertowym, załączonym do ogłoszenia — załącznik nr 1.
  5. Termin składania ofert ustala się do dnia 14.04.2022r., do godziny 10:00. Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Nadleśnictwa Damnica, ul. Wincentego

Witosa 2A, 76-231 Damnica osobiście, za pośrednictwem poczty bądź kurierem w

Nadleśnictwo Damnica, ul. W. Witosa 2A, 76-231 Damnica, tel.: +48 59 811-30-33, fax: +48 59-811-30-92, e-mail: damnica@szczecinek.lasy.gov.pl   www.lasy.gov.pl

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Damnica z siedzibą w Damnicy (kod pocztowy 76-231), ul. Wincentego Witosa 24. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych — RODO). Informacje szczegółowe znajdują się na stronie internetowej pod adresem http://www.damnica.szczecinek.lasy.gov.pl/documents/20635861/34001623/Klauzula+informa cyina+do+um%C3%B3w+dzier%C5%BCawy+naimu+u%C5%BCyczenia/b8bd6e8f-b4001 a57-83ff-0544e3dddc27

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-damnica/ogloszenie-zg221762022mk—dzierzawa-gruntow

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.00 ha
Województwo: pomorskie
Powiat: słupski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-04-28

Dodano: 2 marca, 2023

O godzinie: 15:00

# 6112 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 4,37 ha

Powiat: bytowski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2023-03-10

Dodano: 7 lutego, 2023

O godzinie: 10:00

# 6086 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 5,05 ha

Powiat: sztumski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 11:00

# 5947 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,80 ha

Powiat: tczewski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-07

Dodano: 29 września, 2022

O godzinie: 12:00

# 5942 dzierżawa gruntu rolnego pow. 11,01 ha

Powiat: bytowski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-20

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5911 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,54 ha

Powiat: tczewski

Województwo: pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-07

Dodano: 31 sierpnia, 2022

O godzinie: 12:00

# 5897 dzierżawa gruntu rolnego pow. 15,22 ha

Powiat: człuchowski

Województwo: pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu