Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-28
O godzinie: 10:30
Powierzchnia: 1.64 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5480 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,64 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,64 ha/ użytek RIII,PsIV/ czynsz wywoławczy 383,oo PLN/rocznie/wadium 40,oo PLN do 21.04.2022/ termin przetargu 28.04.2022 godz. 10:30

Ogłoszenie przetargowe na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działka nr 161/6 o pow. 1,6488 ha położona w Krzelkowie.

Burmistrz Ziębic informuje, że w dniu 23 marca 2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach wywieszone zostało ogłoszenie przetargowe na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Krzelków oznaczoną nr dz. 161/6 o powierzchni ogólnej 1,6488ha.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Ziębic na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) organizuje w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godzinie 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ziębicach przy ul. Przemysłowej 10 – pok. nr 2 (parter)

 

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA:

wydzierżawienie nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w miejscowości Krzelków, Gmina Ziębice stanowiącą działkę rolną oznaczoną nr 161/6 o pow. 1,6488ha o numerze KW nr SW1Z/00044208/9 przeznaczoną pod użytkowanie rolnicze.

Zgodnie z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich działka opisana jest jako RIIIb-0,4038ha, PsIV-0,6850ha, PsV-0,56ha.

Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 26.11.2021 r. do dnia 18.12.2021 r.

Komisja Przetargowa wzywa osoby zainteresowane do oględzin nieruchomości i przyjmuje, że uczestnicy przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

 

CENA WYWOŁAWCZA: 6,0809q żyta

WYSOKOŚĆ WADIUM: 40,00 zł (słownie: czterdzieści zł 00/100)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Uczestnicy przetargu obowiązani są do zgłoszenia się z dowodem osobistym oraz dowodem wpłaty wadium.

Wadium należy wpłacać w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego w Ziębicach (do godziny 1300) lub na rachunek bankowy GBS w Strzelinie nr 36 9588 0004 0000 5555 2000 0050 w terminie do dnia

21 kwietnia 2022r. (włącznie) – w tytule przelewu należy napisać „wadium cz. dz. nr 161/6 Krzelków”.

Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty uznaje się datę lokacji środków pieniężnych na rachunku Gminy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Postąpienie w czasie przetargu nie może być niższe niż 1,00 q żyta.

Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany w terminie do trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu do zawarcia umowy dzierżawy.

W razie nie zawarcia umowy w tym terminie przetarg uważa się za nieważny a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Ziębic zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Informacje dotyczące ww. nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w Ziębicach pok. nr 7 lub pod numerem telefonu: 74 816 38 31.

http://www.ziebice.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=391&artykul=12425&akcja=artykul

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.64 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: ząbkowicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 13 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6560 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 27,11 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-04-03

Dodano: 19 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6540 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 17,88 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-03-27

Dodano: 19 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6539 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,55 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-04-12

Dodano: 14 marca, 2024

O godzinie: 08:15

# 6528 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,63 ha

Powiat: oławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-03-21

Dodano: 23 lutego, 2024

O godzinie: 09:00

# 6513 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,42 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-02-28

Dodano: 19 lutego, 2024

O godzinie: 09:00

# 6511 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,02 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu