Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-15
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 4.05 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5479 sprzedaż gruntu rolnego pow. 4,05 ha

Województwo:mazowieckie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 4,05 ha/ użytek RIVb,RV/cena wywoławcza 155000,oo PLN/wadium  15500,oo PLN do 15.04.2022/ termin składania ofert 15.04.2022 godz. 15:00

Syndyk masy upadłości Dominika Kamila Woźniaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 348/21 ogłasza konkurs ofert na sprzedaż prawa własności gruntów ornych, o łącznej powierzchni 4,05 ha, położonych w:

– miejscowości Zieleniec, gmina Gostynin (działka ew. nr 64 o powierzchni 2,01 ha),

– miejscowości Zaborów Nowy, gmina Gostynin (działka ew. nr 47 o powierzchni 2,04 ha). RIVb,RV,RVI

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW PL1G/00041955/4.
Minimalna cena sprzedaży prawa własności nieruchomości wynosi 155.000,00 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w wysokości 15.500,00 zł (piętnaście tysięcy pięćset złotych) na rachunek masy upadłości prowadzony przez Credit Agricole Bank Polska S.A. o numerze: 57 1940 1076 3150 9332 0000 0000, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r. osobiście w Biurze Syndyka w Płocku, ul. Sienkiewicza 67 lok. 21 lub przesłać je listami poleconymi na adres Kancelarii Syndyka, ul. Lipowa 14, 09-408 Płock (decyduje data wpływu oferty).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Biurze Syndyka w Płocku, ul. Sienkiewicza 67 lok. 21, 09-402 Płock, o godz. 1540. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności oferentów.

Warunki konkursu oraz operat szacunkowy sprzedawanej nieruchomości dostępne są w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki konkursu dostępne są również na stronie internetowej www.syndykplock.pl. Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu: 24 235 63 41 oraz 602-415-326.

https://www.imsig.pl/pozycja/2022/60/16834

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.05 ha
Województwo: mazowieckie
Powiat: gostyniński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-03-10

Dodano: 4 marca, 2023

O godzinie: 15:00

# 6116 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,52 ha

Powiat: radomski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2023-04-13

Dodano: 3 marca, 2023

O godzinie: 11:00

# 6113 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 1,25 ha

Powiat: przasnyski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2023-03-17

Dodano: 1 marca, 2023

O godzinie: 16:00

# 6108 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,11 ha

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2023-03-31

Dodano: 24 lutego, 2023

O godzinie: 10:00

# 6105 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,07 ha

Powiat: przasnyski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2023-03-10

Dodano: 7 lutego, 2023

O godzinie: 12:00

# 6085 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 11,47 ha

Powiat: płocki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2023-02-14

Dodano: 3 lutego, 2023

O godzinie: 10:00

# 6080 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,83 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: mazowieckie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu