Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-25
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 39.94 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5478 dzierżawa gruntu rolnego pow. 39,94 ha

Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 39,94 ha/ użytek ŁIV,ŁV/ czynsz wywoławczy 13200,oo PLN/rocznie/wadium 2500,oo PLN do 21.04.2022/ termin przetargu 25.04.2022 godz. 09:00

WÓJT GMINY BOLESZKOWICE

OGŁASZA

I przetarg  ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych w m. Chlewice będących własnością GMINY  BOLESZKOWICE

Nr działki Numer kompleksu Powierzchnia działki [ha] Kwota wywoławcza czynszu dzierżawnego oraz sposób płatności [zł] Wadium w [zł] Okres dzierżawy i przeznaczenie
338/1, 338/2 2 1,30 ha

(ŁIV, ŁV )

430,00 netto / rocznie 50,00  

 

 

 

 

 

 

 

Czas nieokreślony

Cel rolny

334/1 3 1,72 ha

(ŁIV, ŁV)

550,00 netto / rocznie 100,00
333/3 4 0,37 ha

(ŁIV, ŁV)

120,00 netto / rocznie 20,00
Część 364/6 9 11,85 ha

(ŁV)

3.200,00 netto / rocznie 600,00
222/10 11 6,47 ha

(ŁIV, ŁV, N)

2.100,00 netto / rocznie 400,00
222/22 12 2,71 ha

(ŁIV, ŁV)

750,00 netto / roczne 150,00
222/21 13 2,02 ha

(ŁV)

500,00 netto / rocznie 100,00
222/1 14 1,96 ha

(ŁIV, ŁV)

600,00 netto / rocznie 150,00
Część 227/7 15 11,41 ha

(ŁIII, ŁIV, W-ŁIV)

4.800,00 netto / rocznie 900,00
266/2 18 0,43 ha

(ŁIV)

150,00 netto / rocznie 30,00

Wszystkie nieruchomości położone są w granicach obszarów Natura 2000: PLB 320003 Dolina Dolnej Odry oraz PLH 320037 Dolna Odra oraz w granicach obszaru ONW II kategorii (nizinny, strefy nizinnej II). Granic nieruchomości nie wznawiano. Ewentualne wznowienie granic poszczególnych nieruchomości leży po stronie dzierżawcy. Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania urządzeń melioracji, położonych w granicach dzierżawionej nieruchomości. Zakazuje się grodzenia nieruchomości bezpośrednio do lustra wody. Należy pozostawić pas dostępu do wody o szerokości 2-3 m. Zakazuje się grodzenia dróg. Ewentualne ogrodzenie należy wykonać po granicy dzierżawionej nieruchomości. Granic nie wyznaczano. Wznowienie granic leży po stronie dzierżawcy. Naruszenie w/w postanowień może skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym.

Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice obowiązywał do dnia 31.12.2002 r. Obecnie Gmina Boleszkowice posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalone Uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku.

Przetargi odbędą się w dniu: 25 kwietnia 2022 r. w godzinach: 900 (kompleks 2), 915 (kompleks 3), 930 (kompleks 4), 945 (kompleks 9), 26 kwietnia 2022 r. w godzinach: 900 (kompleks 11), 915 (kompleks 12), 930 (kompleks 13), 945 (kompleks 14) i 27 kwietnia 2022 r. w godzinach: 900 (kompleks 15), 915 (kompleks 18) w Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Poznańska 19A, 74-407 Boleszkowice. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić tylko i wyłącznie na konto Urzędu Gminy: Bank PEKAO S.A. I O/ Dębno 30124035521111000040464709 najpóźniej do dnia 21.04.2022 r. (liczy się data wpływu na konto Gminy).  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał wlicza się w kwotę czynszu dzierżawnego.

W przypadku uchylenia się uczestnika od podpisania umowy dzierżawy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Boleszkowice, a przetarg czyni niebyłym. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odbytym przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy notarialnej).

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z komisją przetargową (nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice przy ul. Słoneczna 24 osobiście lub telefonicznie tel. 0957606124 wew. 36.

 

Uczestnik przetargu winien być wyposażony w maseczkę ochronną.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 24.03.2022 r.

https://bip.boleszkowice.pl/dokumenty/6356

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 39.94 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: myśliborski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-02-27

Dodano: 17 lutego, 2024

O godzinie: 09:00

# 6510 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 20,49 ha

Powiat: łobeski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-02-21

Dodano: 13 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6507 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 21,40 ha

Powiat: policki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-02-21

Dodano: 13 lutego, 2024

O godzinie: 11:00

# 6506 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 19,92 ha

Powiat: policki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-02-20

Dodano: 12 lutego, 2024

O godzinie: 11:00

# 6505 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 25,07 ha

Powiat: policki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-02-20

Dodano: 12 lutego, 2024

O godzinie: 12:00

# 6504 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 25,03 ha

Powiat: policki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-02-20

Dodano: 12 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6503 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,33 ha

Powiat: policki

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu