Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-27
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 6.02 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5475 dzierżawa gruntu rolnego pow. 6,02 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 7-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 6,02 ha/ użytek RIII,RIV/ czynsz wywoławczy 7900,oo PLN/rocznie/wadium 1580,oo PLN do 21.04.2022/ termin przetargu 27.04.2022 godz. 10:00

WÓJT GMINY DZIERŻONIÓW OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH WŁASNOSĆ GMINY W DNIU 27.04.2022R

 

Położenie

 

Nr działki Powierzchnia

w ha

Księga

Wieczysta

Przeznaczenie

terenu

do użytkowania

Cena wywoławcza  czynszu  dzierżawnego/rok w zł Wysokość

wadium w zł

 

Minimalna wysokość postąpienia

nie mniej niż 1% w zł

Data

i godzina przetargu

Książnica 355/4

355/5

1,53

1,00

pow. łączna 2,53ha

SW1D/00016396/9 Rolnicze

RIII,RIV

3 300  

660

 

40  

27.04.2022r

godz. 10.00

Książnica 355/7  

1,00

SW1D/00016396/9 rolnicze 1 300  

260

 

20

 

27.04.2022r

godz. 10.30

Książnica 355/10

355/11

355/13

0,50

0,50

0,50

pow. łączna 1,50ha

SW1D/00016396/9 rolnicze 2 000  

 

400

 

 

20

 

 

27.04.2022r

godz. 11.00

Książnica 354/9  

0,99

SW1D/00016396/9 rolnicze 1 300  

260

 

20

 

27.04.2022r

godz. 11.30

 

Warunki  przetargu

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, pok. nr 217.
 2. Wadium w wysokości ustalonej w tabeli należy wpłacić na konto depozytowe Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie nr 91 9527 0007 0039 4457 2000 0008
  do dnia  04.2022r,
  datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
 3. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości w przypadku osób fizycznych, natomiast osoby prawne – właściwy wypis z rejestru.
 4. Kandydat na dzierżawcę oświadcza pisemnie, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń .
 5. Kandydatem na dzierżawcę będzie osoba, która zaoferowała najwyższą cenę.
 6. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej czynszu, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 7. Osobie, która wygrała przetarg -wpłacone wadium zostanie wliczone na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się w terminie do 3 dni, po zamknięciu przetargu.
 8. Jeśli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się bez usprawiedliwienia do podpisania umowy dzierżawy Wójt Gminy Dzierżoniów może odstąpić
  od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Umowy dzierżawy na w/w nieruchomości zostaną zawarte  na 7 lat.
 10. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
 11. Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzierżoniów na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu,
  od 25.03.2022r. oraz na stronie internetowej urzędu pod adresem  www.ug.dzierzoniow.pl , na stronie urzędu: BIP https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/ oraz w prasie lokalnej.
 12. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, nr  205 lub pod nr telefonu  (74) 832-56-85

 

 

https://ugdzierzoniow.bip.gov.pl/przetargi/561197_przetarg-ustny-nieograniczony.html

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 6.02 ha
Województwo: dolnośląskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-12

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 6009 Sprzedaż terenu pod fotowoltaikę, pow. 8,00 ha

Powiat: legnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 5995 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,57 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 5994 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,83 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-26

Dodano: 11 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5961 dzierżawa stawu pow. 5,21 ha

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-19

Dodano: 5 października, 2022

O godzinie: 15:00

# 5950 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,42 ha

Powiat: wołowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-24

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5944 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,56 ha

Powiat: zgorzelecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu