Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-12
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 0.40 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5473 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,40 ha

Powiat:milicki
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,40 ha/ użytek RIV,ŁV/ czynsz wywoławczy 18,oo PLN/rocznie/wadium 15,oo PLN do 08.04.2022/ termin przetargu 12.04.2022 godz. 11:00

GNiPP.6845.4.2022                                                                            Milicz dnia 24.03.2022 r.

 

OGŁOSZENIE   O    PRZETARGU

 

 

Na podstawie art.38 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), uchwały Rady Miejskiej w Miliczu Nr XXIX/232/05 z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Milicz z późniejszymi zmianami oraz zarządzenia Nr 565/05 Burmistrza Gminy Milicz z dnia 3 listopada 2005r. wytyczne w sprawie zasad ustalania opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Milicz z późniejszymi zmianami, ąącccBurmistrz Gminy Milicz ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Milicz, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działki nr 23/2 (część) i 23/3 AM 1 o łącznej powierzchni 0,40 ha ( R VI – 0,19 ha, Ł V – 0,21 ha), obręb Godnowa.

 

stawka wywoławcza w przetargu           –      0,258 q żyta rocznie

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może być niższe niż                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            0,003 q żyta.

 

Przetarg odbędzie się  12 kwietnia 2022 r. o godz. 1100 w pokoju nr 45  Urzędu Miejskiego

w Miliczu ul. Trzebnicka 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 15

(z podaniem numeru działki) przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Miliczu w

Banku Spółdzielczym w Miliczu nr konta 72 9582 0000 2000 0000 0358 0004 do dnia

8 kwietnia 2022 r.

Wydzierżawiona nieruchomość wykorzystywana będą przez Dzierżawcę na cele rolne. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieoznaczony. Nieruchomość jest wolna

od obciążeń. Wydzierżawienie następuje na podstawie danych z katastru nieruchomości.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać następujące dokumenty: tożsamości, potwierdzenie wpłacenia wadium, a firmy lub spółki dodatkowo aktualny odpis z

Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet opłat czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Czynsz dzierżawny płatny jest w gotówce w terminie do 1 czerwca każdego roku, począwszy od 2022 roku, według obowiązującej w dniu zapłaty czynszu ceny żyta dla celów podatkowych (w roku 2022 cena 1 q żyta wynosić będzie 61,48 zł). Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie podpisze umowy dzierżawy do dnia 22.04.2022 r., organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg może być odwołany lub unieważniony jedynie z ważnych powodów. Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 45 Urzędu Miejskiego w Miliczu, ul. Trzebnicka 2, tel. 71 3804303.

 

http://bip.milicz.pl/a,30275,przetarg-ustny-nieograniczony-na-wydzierzawienie-nieruchomosci-gruntowej-niezabudowanej-stanowiacej-.html

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.40 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: milicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-29

Dodano: 12 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6649 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,20 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-16

Dodano: 9 lipca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6644 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,62 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-09-02

Dodano: 27 czerwca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6628 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 4,94 ha

Powiat: jaworski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-10

Dodano: 26 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6627 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 13,98 ha

Powiat: polkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-26

Dodano: 25 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6623 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 0,55 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-23

Dodano: 23 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6622 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,63 ha

Powiat: lwówecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu