Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-22
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 21.95 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5463 licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 21,95 ha

Powiat:braniewski

Opis

Licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 21,95 ha /użytek RIVa, RIVb / cena wywoławcza 480 150,oo PLN/ wadium 64 020,oo PLN do 21.04.2022/ termin licytacji 22.04.2022 godz. 09:00

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Braniewie

Marek Karpiński

Kancelaria Komornicza, Morska 21B, Braniewo,  14-500 Braniewo

tel. 55 243 27 00 / fax.

Sygnatura: GKm 163/20

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie Marek Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-04-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Braniewie z siedzibą przy Sądowa 1, 14-500 Braniewo, pokój VII,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest Piotr Magierowski położonej przy  ,Gładysze,  14-405 Wilczęta, dla której Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Sądowa 1/., Braniewo, 14-500 Braniewo)  prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00034472/6.
Opis nieruchomości:
działka nr 23/1 – działka o powierzchni 21,9500 ha o funkcji rolnej, nieogrodzona. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej na działce nr 34/1. Działka o nieregularnym kształcie wynikającym z podziału geodezyjnego. Użytki na działce to RIVa – 19,4200 ha, RIVb – 2,0900 ha, W -0,1700 ha, N – 0,2700 ha.

Suma oszacowania wynosi 640 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 480 150,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 64 020,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/ELBLĄG 50 1020 1752 0000 0002 0006 7447.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:15 do godz. 15:15. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowa 1, Braniewo, 14-500  Braniewo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Marek Karpiński

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/552026

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 21.95 ha
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: braniewski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-08-22

Dodano: 21 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5836 dzierżawa gruntu rolnego pow. 21,61 ha

Powiat: kętrzyński

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-08-23

Dodano: 15 lipca, 2022

O godzinie: 08:00

# 5822 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,98 ha

Powiat: mrągowski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-07-28

Dodano: 30 czerwca, 2022

O godzinie: 15:00

# 5787 sprzedaż gruntu rolnego pow. 7,69 ha

Powiat: elbląski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-07-20

Dodano: 24 czerwca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5776 sprzedaż gruntu leśnego pow. 10,19 ha

Powiat: bartoszycki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-07-14

Dodano: 21 czerwca, 2022

O godzinie: 12:30

# 5773 sprzedaż gruntu rolnego pow. 15,03 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-06-28

Dodano: 31 maja, 2022

O godzinie: 15:00

# 5743 sprzedaż gruntu rolnego pow. 26,98 ha

Powiat: węgorzewski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu