Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-13
O godzinie: 10:30
Powierzchnia: 9.00 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5461 licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 9,00 ha

Opis

Licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 9,00 ha /użytek Bz,N,Ls/ cena wywoławcza 218 250,oo PLN/ wadium 29 100,oo PLN do 12.04.2022/ termin licytacji 13.04.2022 godz. 10:30

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach

Mariusz Goławski

Kancelaria Komornicza, Kętrzyńska 25b, Bartoszyce, 11-200 Bartoszyce

tel. (89) 7626567 / fax. (89)7626567

Sygnatura: GKm 45/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-04-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bartoszycach z siedzibą przy Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

– nieruchomości należącej do dłużnika:  „Agro Warmia” spółka z o.o., położonej przy ,Masuny, 11-210 Sępopol, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1Y/00018946/2.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa położona w obrębie 18 Masuny gmina Sępopol ,składająca się z działek nr 5/4, 5/5 i 3/12 o łącznej pow. 9,0077ha. Na nieruchomości położone są ruiny pałacu oraz założenie pałacowo-parkowe wpisane do rejestru zabytków. Użytek Bz,N grunty leśne

Suma oszacowania wynosi 291 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 218 250,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 100,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium 22 1160 2202 0000 0000 6191 1337 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Mariusz Goławski

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/552033

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 9.00 ha
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: bartoszycki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-05-07

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6562 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 30,14 ha

Powiat: działdowski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-03-26

Dodano: 20 marca, 2024

O godzinie: 08:00

# 6541 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 46,62 ha

Powiat: nowomiejski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-03-28

Dodano: 4 marca, 2024

O godzinie: 09:30

# 6524 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,79 ha

Powiat: gołdapski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-03-11

Dodano: 1 marca, 2024

O godzinie: 12:00

# 6520 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,53 ha

Powiat: braniewski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-02-21

Dodano: 8 lutego, 2024

O godzinie: 13:00

# 6497 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,80 ha

Powiat: ostródzki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-02-15

Dodano: 23 stycznia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6478 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 17,85 ha

Powiat: kętrzyński

Województwo: warmińsko-mazurskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu